07:10:49 Europe / Stockholm
2024-05-29 18:43:07
Flaggningsmeddelande i Synsam AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556946-3358 Synsam AB (publ)
InstrumentSE0016829709 Share
InnehavareMawer Investment Management
 
Före transaktionen
Antal aktier7 446 181
Antal rösträtter7 446 181
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2024-05-28
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier7 549 354
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter7 549 354
Andel
 - aktier5,0329 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter5,0329 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,0329 % 7 549 354
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,0329 % 7 549 354
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagMawer Global Small Cap Fund
 - antal rösträtter6 985 516
 - andel av rösträtter4,65701 %
 - bolagMawer Global Small Cap Fund
 - antal rösträtter563 838
 - andel av rösträtter0,37589 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter7 549 354
 - andel av rösträtter5,0329 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.