06:48:49 Europe / Stockholm
2024-05-20 13:20:07
Flaggningsmeddelande i Svolder Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556469-2019 Svolder Aktiebolag
InstrumentAktier
InnehavareAvanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningAktielån
Datum2024-05-17
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier5 104 064
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter5 133 224
Andel
 - aktier4,98444 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter3,48622 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 13,48622 % 5 104 064
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade0,04868 % 71 685
 
TOTALT3,5349 % 5 175 749
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter5 204 909
 - andel av rösträtter3,5349 %
 
Kommentar
Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§ första stycket 1 och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Angivet gränsvärde har underskridits på grund av utlåning av aktier.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.