07:54:24 Europe / Stockholm
2024-05-24 11:38:40
Flaggningsmeddelande i Oscar Properties Holding AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556870-4521 Oscar Properties Holding AB
InstrumentAktier
InnehavareAvanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2024-05-23
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för rösträtter10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier14 338 257
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter14 336 817
Andel
 - aktier9,97912 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter9,98108 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 19,98108 % 14 338 257
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade0,11307 % 162 954
 
TOTALT10,09415 % 14 501 211
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter14 499 231
 - andel av rösträtter10,09415 %
 
Kommentar
Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§ första stycket 1 och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt har avyttrat de aktuella aktierna.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.