06:34:30 Europe / Stockholm
2024-05-23 10:15:10
Flaggningsmeddelande i Nyfosa AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent559131-0833 Nyfosa AB
InstrumentSE0011426428 Aktie
InnehavareLannebo Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier10 317 562
Antal rösträtter10 317 562
 
Transaktionen
Skäl för flaggningNyemission
Datum2024-05-22
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier10 317 562
 - direkt innehavda rösträtter10 317 562
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier4,9588 %
 - direkt innehavda rösträtter4,9588 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,9588 % 10 317 562
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,9588 % 10 317 562
 
Totalt antal rösträtter
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.