07:34:00 Europe / Stockholm
2024-05-27 14:27:14
Flaggningsmeddelande i NGS Group Aktiebolag

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556535-1128 NGS Group Aktiebolag
InstrumentAktier
InnehavareAvanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningNyemission
Datum2024-05-23
Gränsvärde för antal aktier20 %
Gränsvärde för rösträtter20 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier5 045 204
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter5 045 204
Andel
 - aktier20,333 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter20,333 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 120,333 % 5 045 204
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT20,333 % 5 045 204
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter5 045 204
 - andel av rösträtter20,333 %
 
Kommentar
Aktierna innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt innehar de aktuella aktierna. Innehavet är beräknat på 24 812 883 utestående aktier och röster.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.