08:19:38 Europe / Stockholm
2024-05-27 14:38:25
Flaggningsmeddelande i mySafety Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556313-5309 mySafety Group AB
InstrumentSE0010769182 Aktie
InnehavareBuntel AB
 
Före transaktionen
Antal aktier0
Antal rösträtter0
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2024-05-27
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för rösträtter10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier2 360 559
 - direkt innehavda rösträtter236 055,9
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier12,85 %
 - direkt innehavda rösträtter12,36 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 112,36 % 2 360 559
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT12,36 % 2 360 559
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter236 055,9
 - andel av rösträtter12,36 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.