08:52:05 Europe / Stockholm
2024-05-23 08:55:30
Flaggningsmeddelande i MOMENT GROUP AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556301-2730 MOMENT GROUP AB
InstrumentSE0020388932 Aktie
InnehavarePer Taube
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2022-02-22
Gränsvärde för antal aktier20 %
Gränsvärde för rösträtter20 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier90 613 188
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter90 613 188
Andel
 - aktier20,0659 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter20,0659 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 120,0659 % 90 613 188
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT20,0659 % 90 613 188
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagGelba Management AB
 - antal rösträtter90 613 188
 - andel av rösträtter20,0659 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter90 613 188
 - andel av rösträtter20,0659 %
 
Kommentar
Aktierna innehas av Gelba Management AB som kontrolleras av Per Taube.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.