08:21:52 Europe / Stockholm
2024-05-20 12:55:45
Flaggningsmeddelande i Moberg Pharma AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556697-7426 Moberg Pharma AB (publ)
InstrumentAktier
InnehavareAvanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningAktielån
Datum2024-05-17
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 438 082
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter1 438 082
Andel
 - aktier5,06234 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter5,06234 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,06234 % 1 438 082
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade0,00141 % 401
 
TOTALT5,06375 % 1 438 483
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter1 438 483
 - andel av rösträtter5,06375 %
 
Kommentar
Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§ första stycket 1 och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Angivet gränsvärde har överskridits på grund av retur av utlånade aktier.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.