07:34:36 Europe / Stockholm
2024-05-24 14:18:21
Flaggningsmeddelande i MilDef Group AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556893-5414 MilDef Group AB
InstrumentSE0016074249 MILDEF
InnehavareSvolder AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktier3 878 434
Antal rösträtter3 878 434
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2024-05-24
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för rösträtter10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier4 178 434
 - direkt innehavda rösträtter4 178 434
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier10,5 %
 - direkt innehavda rösträtter10,5 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 110,5 % 4 178 434
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT10,5 % 4 178 434
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter4 178 434
 - andel av rösträtter10,5 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.