06:24:21 Europe / Stockholm
2024-04-11 23:10:35
Flaggningsmeddelande i Loomis AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556620-8095 Loomis AB (publ)
InstrumentSE0014504817 Ordinary Shares
InnehavarePolaris Capital Managment LLC
 
Före transaktionen
Antal aktier3 909 827
Antal rösträtter3 909 827
 
Transaktionen
Skäl för flaggningÖvrigt
Datum2024-04-10
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier3 751 912
 - direkt innehavda rösträtter3 751 912
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier4,984 %
 - direkt innehavda rösträtter4,984 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,984 % 3 751 912
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,984 % 3 751 912
 
Totalt antal rösträtter
 
Kontroll genom fullmakt
 - innehav upphör för232665
 - antal rösträtter51 444
 - slutdatum för fullmakt2024-04-10
 - innehav upphör för232701
 - antal rösträtter14 173
 - slutdatum för fullmakt2024-04-10
 - innehav upphör förBPP09
 - antal rösträtter14 200
 - slutdatum för fullmakt2024-04-10
 - innehav upphör förCHGE16
 - antal rösträtter71 041
 - slutdatum för fullmakt2024-04-10
 - innehav upphör förCFLP01
 - antal rösträtter12 537
 - slutdatum för fullmakt2024-04-10
 - innehav upphör förS2LH
 - antal rösträtter546 100
 - slutdatum för fullmakt2024-04-10
 - innehav upphör för7034424
 - antal rösträtter45 994
 - slutdatum för fullmakt2024-04-10
 - innehav upphör förAFW66
 - antal rösträtter65 434
 - slutdatum för fullmakt2024-04-10
 - innehav upphör för260069
 - antal rösträtter4 099
 - slutdatum för fullmakt2024-04-10
 - innehav upphör för152105
 - antal rösträtter1 195 583
 - slutdatum för fullmakt2024-04-10
 - innehav upphör för152108
 - antal rösträtter706 161
 - slutdatum för fullmakt2024-04-10
 - innehav upphör för224503
 - antal rösträtter68 463
 - slutdatum för fullmakt2024-04-10
 - innehav upphör förMLD1
 - antal rösträtter116 231
 - slutdatum för fullmakt2024-04-10
 - innehav upphör förEXG07
 - antal rösträtter37 900
 - slutdatum för fullmakt2024-04-10
 - innehav upphör förPCIV01
 - antal rösträtter68 067
 - slutdatum för fullmakt2024-04-10
 - innehav upphör förAGM75
 - antal rösträtter62 104
 - slutdatum för fullmakt2024-04-10
 - innehav upphör för18477
 - antal rösträtter61 800
 - slutdatum för fullmakt2024-04-10
 - innehav upphör för794500
 - antal rösträtter60 100
 - slutdatum för fullmakt2024-04-10
 - innehav upphör förPGVF01
 - antal rösträtter100 203
 - slutdatum för fullmakt2024-04-10
 - innehav upphör för851387
 - antal rösträtter185 600
 - slutdatum för fullmakt2024-04-10
 - innehav upphör för575492
 - antal rösträtter34 500
 - slutdatum för fullmakt2024-04-10
 - innehav upphör för550828
 - antal rösträtter37 200
 - slutdatum för fullmakt2024-04-10
 - innehav upphör förRSY8
 - antal rösträtter192 978
 - slutdatum för fullmakt2024-04-10
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter3 751 912
 - andel av rösträtter4,984 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.