07:01:07 Europe / Stockholm
2024-05-27 16:44:42
Flaggningsmeddelande i Lime Technologies AB (publ)

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556953-2616 Lime Technologies AB (publ)
InstrumentSE0011870195 Aktie
InnehavareSyringa Capital AB
 
Före transaktionen
Antal aktier1 350 200
Antal rösträtter1 350 200
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2024-05-23
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för rösträtter10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier1 176 389
 - direkt innehavda rösträtter1 176 389
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier100 %
 - direkt innehavda rösträtter100 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1100 % 1 176 389
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT100 % 1 176 389
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter1 176 389
 - andel av rösträtter100 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.