07:12:19 Europe / Stockholm
2024-05-29 18:34:16
Flaggningsmeddelande i Instalco AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent559015-8944 Instalco AB
InstrumentSE0017483506 Aktie
InnehavareOhmslag AB
 
Före transaktionen
Antal aktier26 957 835
Antal rösträtter26 957 835
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2024-05-28
Gränsvärde för antal aktier10 %
Gränsvärde för rösträtter10 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier22 957 835
 - direkt innehavda rösträtter22 957 835
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier8,69 %
 - direkt innehavda rösträtter8,69 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 18,69 % 22 957 835
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT8,69 % 22 957 835
 
Totalt antal rösträtter
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.