06:52:47 Europe / Stockholm
2024-05-22 15:13:57
Flaggningsmeddelande i Instalco AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent559015-8944 Instalco AB
InstrumentSE0017483506 Aktie
InnehavareCliens Kapitalförvaltning AB
 
Före transaktionen
Antal aktier13 005 978
Antal rösträtter13 005 978
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2024-05-22
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier13 265 978
 - direkt innehavda rösträtter13 265 978
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,02 %
 - direkt innehavda rösträtter5,02 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,02 % 13 265 978
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,02 % 13 265 978
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter13 265 978
 - andel av rösträtter5,02 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.