07:19:31 Europe / Stockholm
2024-05-21 14:39:57
Flaggningsmeddelande i Fortnox AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556469-6291 Fortnox AB
InstrumentSE0017161243 Aktier
InnehavareSwedbank Robur Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier30 485 585
Antal rösträtter30 485 585
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2024-05-20
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier30 497 846
 - direkt innehavda rösträtter30 497 846
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,00174 %
 - direkt innehavda rösträtter5,00174 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,00174 % 30 497 846
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,00174 % 30 497 846
 
Totalt antal rösträtter
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.