07:17:06 Europe / Stockholm
2024-04-22 17:41:15
Flaggningsmeddelande i Formpipe Software AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556668-6605 Formpipe Software AB
InstrumentSE0001338039 Aktie
InnehavareTeknik Innovation Norden Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier3 196 465
Antal rösträtter5,9
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2024-04-19
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier2 696 465
 - direkt innehavda rösträtter2 696 465
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier4,97 %
 - direkt innehavda rösträtter4,97 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,97 % 2 696 465
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT4,97 % 2 696 465
 
Totalt antal rösträtter
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.