06:55:33 Europe / Stockholm
2024-05-21 14:12:39
Flaggningsmeddelande i Fastighetsbolaget Emilshus AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent559164-8752 Fastighetsbolaget Emilshus AB
InstrumentA-aktier och B-aktier
InnehavareNP3 Fastigheter AB
 
Före transaktionen
Antal aktier8 690 373
Antal rösträtter30 480 453
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2024-05-21
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier2 421 120
 - direkt innehavda rösträtter24 211 200
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier1,82 %
 - direkt innehavda rösträtter10,23 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 110,23 % 2 421 120
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT10,23 % 2 421 120
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter24 211 200
 - andel av rösträtter10,23 %
 
Kommentar
NP3 har den 21 maj avyttrat samtliga sina B-aktier i Emilshus, ca 6,3 miljoner aktier och i samband med försäljningen har tröskelvärdet 5 % i ägarandel underskridits. I samband med NP3s försäljningen av B-aktierna har Emilshus genomfört en nyemission om 12 miljoner B-aktier i bolaget. NP3s röstande och ägarandel före försäljningen av B-aktier är beräknad på antal aktier och röster före Emilshus nyemission. NP3s röstande och ägarandel efter försäljningen av B-aktier är beräknad på antal aktier och röster i Emilshus efter emissionen.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.