07:16:46 Europe / Stockholm
2024-05-27 09:14:24
Flaggningsmeddelande i Fastighetsbolaget Emilshus AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent559164-8752 Fastighetsbolaget Emilshus AB
InstrumentSE0016785786 Stamaktier serie B
InnehavareAB Sagax
 
Före transaktionen
Antal aktier31 127 160
Antal rösträtter58 429 110
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2024-05-21
Gränsvärde för rösträtter25 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier32 783 825
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter60 085 775
Andel
 - aktier24,68892 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter25,38894 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 125,38894 % 32 783 825
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT25,38894 % 32 783 825
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagFastighetsbolaget Apicius AB
 - antal rösträtter58 487 800
 - andel av rösträtter24,71372 %
 - bolagSatrap Kapitalförvaltning AB
 - antal rösträtter1 597 975
 - andel av rösträtter0,67522 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter60 085 775
 - andel av rösträtter25,38894 %
 
Kommentar
-
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.