07:11:33 Europe / Stockholm
2024-05-20 10:36:36
Flaggningsmeddelande i BONESUPPORT HOLDING AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556802-2171 BONESUPPORT HOLDING AB
InstrumentAktier
InnehavareAvanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2024-05-17
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier3 318 439
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter3 318 439
Andel
 - aktier4,97619 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter5,04186 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,04186 % 3 318 439
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade0,0237 % 15 601
 
TOTALT5,06556 % 3 334 040
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter3 334 040
 - andel av rösträtter5,06556 %
 
Kommentar
Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§ första stycket 1 och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt har avyttrat de aktuella aktierna.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.