08:28:58 Europe / Stockholm
2024-05-27 12:46:22
Flaggningsmeddelande i BONESUPPORT HOLDING AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556802-2171 BONESUPPORT HOLDING AB
InstrumentAktier
InnehavareAvanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2024-05-24
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier3 288 059
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter3 288 059
Andel
 - aktier4,93063 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter4,99571 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 14,99571 % 3 288 059
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade0,04495 % 29 582
 
TOTALT5,04066 % 3 317 641
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter3 317 641
 - andel av rösträtter5,04066 %
 
Kommentar
Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§ första stycket 1 och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt har avyttrat de aktuella aktierna.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.