09:02:28 Europe / Stockholm
2024-05-28 11:12:41
Flaggningsmeddelande i Björn Borg AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556658-0683 Björn Borg AB
InstrumentSE0021921327 Shares
InnehavareMartin Bjäringer
 
Före transaktionen
Antal aktier2 500 000
Antal rösträtter9,9
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2024-05-27
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier0
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter2 500 000
Andel
 - aktier0 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter9,9 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 19,9 %
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT9,9 %
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter2 500 000
 - andel av rösträtter9,9 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.