08:59:47 Europe / Stockholm
2024-05-24 13:12:29
Flaggningsmeddelande i Betsson AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556090-4251 Betsson AB
InstrumentAktier och IL-aktier
InnehavareAvanza Bank Holding AB för Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
 
Före transaktionen
Antal aktierUppgift saknas *
Antal rösträtterUppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2024-05-23
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier15 490 749
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter16 467 249
Andel
 - aktier5,4266 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter2,88434 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 12,88434 % 15 490 749
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade0,00098 % 5 574
 
TOTALT2,88532 % 15 496 323
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter16 472 823
 - andel av rösträtter2,88532 %
 
Kommentar
Aktierna, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap, 2§ första stycket 1 och finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 innehas av Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension som är ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding AB (publ). Det är försäkringskunder som via depåfullmakt förvärvat de aktuella aktierna. Innehavet är beräknat på 285 459 676 utestående aktier och 570 919 352 röster.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.