16:22:59 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
EQL Pharma är ett läkemedelsbolag. Idag innehas fokus inom utvecklingen av nischade läkemedel, vilket innefattar alltifrån läkemedel som används för diabetes, utvidgning av blodkärl, samt diverse infektioner och allergier. Störst verksamhet återfinns runtom den nordiska marknaden. EQL Pharma grundades under 2006 och har sitt huvudkontor i Lund.

Kalender

2022-05-13 Bokslutskommuniké 2022
2022-02-16 Kvartalsrapport 2022-Q3
2021-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q2
2021-08-19 Ordinarie utdelning EQL 0.00 SEK
2021-08-18 Årsstämma 2022
2021-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q1
2021-05-06 Bokslutskommuniké 2021
2021-02-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2020-11-06 Kvartalsrapport 2021-Q2
2020-08-28 Ordinarie utdelning EQL 0.00 SEK
2020-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q1
2020-08-27 Årsstämma 2021
2020-05-04 Bokslutskommuniké 2020
2020-02-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2019-11-11 Kvartalsrapport 2020-Q2
2019-08-23 Ordinarie utdelning EQL 0.00 SEK
2019-08-22 Kvartalsrapport 2020-Q1
2019-08-22 Årsstämma 2020
2018-08-22 Årsstämma 2019
2018-05-24 Ordinarie utdelning EQL 0.00 SEK
2018-05-23 Bokslutskommuniké 2018
2017-10-24 Kvartalsrapport 2018-Q3
2017-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2017-05-16 Ordinarie utdelning EQL 0.00 SEK
2017-05-15 Kvartalsrapport 2018-Q1
2017-05-15 Årsstämma 2018
2017-02-08 Bokslutskommuniké 2017
2016-10-25 Kvartalsrapport 2017-Q3
2016-08-09 Kvartalsrapport 2017-Q2
2016-05-19 Ordinarie utdelning EQL 0.00 SEK
2016-05-13 Årsstämma 2017
2016-05-13 Kvartalsrapport 2017-Q1
2016-02-20 Bokslutskommuniké 2016
2016-02-16 Bokslutskommuniké 2016
2015-11-11 Kvartalsrapport 2016-Q3
2015-10-09 Extra Bolagsstämma 2016
2015-08-05 Kvartalsrapport 2016-Q2
2015-05-19 Ordinarie utdelning EQL 0.00 SEK
2015-05-18 Årsstämma 2016
2015-05-18 Kvartalsrapport 2016-Q1
2015-02-06 Bokslutskommuniké 2015
2014-11-10 Kvartalsrapport 2015-Q3
2014-08-13 Extra Bolagsstämma 2015
2014-08-11 Kvartalsrapport 2015-Q2
2014-05-13 Ordinarie utdelning EQL 0.00 SEK
2014-05-12 Kvartalsrapport 2015-Q1
2014-05-12 Årsstämma 2015
2014-02-07 Bokslutskommuniké 2014
2020-08-27 07:28:32

Mycket hög omsättning, huvudsakligen beroende på Covid-19

  • Koncernens omsättning under första kvartalet uppgick till 99,5 (14,5) MSEK. Justerat för försäljning av engångskaraktär uppgick omsättningen till 22,4 (14,5) MSEK, en ökning med 55%.
  • Bruttovinsten uppgick till 22,4 (7,4) MSEK för kvartalet, en ökning med 203%.
  • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 11,6 (0,08) MSEK.
  • Resultat per aktie blev 0:39 (0:00) kr för kvartalet.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 55,9 (-2,5) MSEK för kvartalet.
  • Likvida medel var 64,8 (15,3) MSEK vid kvartalets utgång.

VD:s kommentar

Första kvartalet 2020/21 var ett kvartal med synnerligen god tillväxt för EQL Pharma. Även om vi justerar ned försäljningen med förbruknings-artiklar till vården som bedöms vara av engångskaraktär så uppgår försäljningen för kvartalet till 22,4 MSEK. Det motsvarar en ökning med 55 procent jämfört med första kvartalet föregående räkenskapsår. Inklusive försäljningen av skyddsmaterial till vården landade försäljningen på 99,5 MSEK för kvartalet.

Det bör påpekas att den totala försäljningen av skyddsmaterial  blev större än vår pressrelease indikerade dels för att all försäljning koncentrerades till innevarande kvartal istället för att spridas över flera kvartal och dels för att all försäljning gick direkt från EQL Pharma till slutkund istället för att säljas i en intäktsdelningsmodell via distributör. På så vis hamnade hela försäljningsintäkten hos EQL Pharma istället för endast en del av intäkten.

Bakgrunden till vår omfattande försäljningen av skyddsmaterial är att EQL Pharma under många år arbetat nära ledande kinesiska life science bolag och har en medarbetare som är kinesisk medborgare. Detta möjliggjorde förvärvet av rättigheter till medicinsk skyddsutrustning.

Det är fortfarande för tidigt att säga hur utökandet av vår produktlinje till att även omfatta medicintekniska produkter och förbrukningsartiklar kommer att påverka vår tillväxt, men troligen kommer dessa produkter bidra mindre till tillväxten än våra läkemedelsprodukter. Produkterna förväntas också ha en lägre genomsnittlig marginal.

Under kvartalet har en order på förbrukningsartiklar på sammanlagt 8 MSEK erhållits från ett landsting som kommer faktureras under andra och tredje kvartalet.

Vi fortsätter under räkenskapsåret 2020/21 att investera i en Europaexpansion av vår portfölj och pipeline. I det praktiskt perspektivet innebär det att vi har rekryterat vår första nyckelperson i Storbritannien och att vi anlitar en välrenommerad firma för att förbereda lansering i Tyskland. Våra investeringar kommer ge ett tydlig avtryck i resultaträkningen om ca två år och framåt.

Axel Schörling, bolagets COO, har under kvartalet utsetts till vVD med ett utökat ansvar för hela arbetsflödet från utvecklingsstart av ett nytt läkemedel till och med lansering och försäljning.

Vårt långsiktiga mål är att bli ett ledande företag inom nischgenerika i Norden och i nästa fas i Europa. Det kommer finnas utmaningar på vägen men vi är övertygade om att vi kan övervinna dessa och nå vårt mål. Vi har talangfulla medarbetare, en stark pipeline och solida planer.