21:23:29 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaSmall Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Episurf Medical är ett verksamma inom medicinteknik. Bolaget driver forskning och utveckling av produkter som används för behandling av broskskador. Episurfs primära fokus är riktat mot återhämtning av knäleder men bolagets implantat kan även appliceras på övriga leder. Episurf Medical befinner sig i preklinisk verifieringsfas och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2023-02-10 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-16 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-15 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-29 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-05 Ordinarie utdelning EPIS B 0.00 SEK
2022-04-04 Årsstämma 2022
2022-02-11 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-16 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-11 Ordinarie utdelning EPIS B 0.00 SEK
2021-05-10 Årsstämma 2021
2021-04-29 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-19 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-24 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-03 Ordinarie utdelning EPIS B 0.00 SEK
2020-04-02 Årsstämma 2020
2020-03-10 Extra Bolagsstämma 2020
2020-02-07 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-19 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-07 Extra Bolagsstämma 2019
2019-04-26 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-09 Ordinarie utdelning EPIS B 0.00 SEK
2019-04-08 Årsstämma 2019
2019-02-08 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-20 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-10 Ordinarie utdelning EPIS B 0.00 SEK
2018-04-09 Årsstämma 2018
2018-02-23 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-10 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-23 Ordinarie utdelning EPIS B 0.00 SEK
2017-05-22 Årsstämma 2017
2017-05-15 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2017-02-20 Extra Bolagsstämma 2017
2016-11-04 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-19 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-25 Ordinarie utdelning EPIS B 0.00 SEK
2016-05-24 Årsstämma 2016
2016-05-17 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-23 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-06 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-21 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-07 Ordinarie utdelning EPIS B 0.00 SEK
2015-05-06 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-06 Årsstämma 2015
2015-02-20 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-07 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-22 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-06-04 Ordinarie utdelning EPIS B 0.00 SEK
2014-06-03 Årsstämma 2014
2014-05-09 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-21 Bokslutskommuniké 2013
2014-02-12 Extra Bolagsstämma 2014
2013-11-06 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-22 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-03 Ordinarie utdelning EPIS B 0.00 SEK
2013-05-03 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-05-02 Årsstämma 2013
2013-04-03 Extra Bolagsstämma 2013
2013-02-21 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-21 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-22 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-04 Årsstämma 2012
2012-05-04 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-21 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-21 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-22 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-07-20 Split EPIS B 6:1
2011-06-30 Årsstämma 2011
2011-05-21 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-13 Extra Bolagsstämma 2011
2011-05-02 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-18 Bokslutskommuniké 2010
2010-08-30 Extra Bolagsstämma 2010
2020-09-15 07:40:00

Episurf Medical (Nasdaq: EPIS B) meddelar idag att ett manuskript med titeln "Patient specific metal implants for focal chondral and osteochondral lesions in the knee - Excellent clinical results at 2 years", från en europeisk multicenterstudie med 24 månaders uppföljning av 80 patienter som behandlats med knäimplantatet Episealer® har godkänts för publicering i den vetenskapliga tidskriften Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy (KSSTA). Publikationen förväntas inom kort finnas tillgänglig online.

Studien rapporterar om kliniska resultat för 80 patienter från 9 kliniker i 6 europeiska länder, som genomgått behandling med det individanpassade knäimplantatet Episealer® för avgränsade brosk- och benskador i knäleden. Författarna, under ledning av Dr. med. Johannes Holz, Park-Klinik Manhagen, OrthoCentrum, Hamburg, Tyskland, består av några av de mest erfarna Episealer®-användarna och mest kunniga europeiska knäspecialisterna, och de har följt upp sina Episealer®-patienter och sammanställt prospektivt insamlade resultat.

"För oss användare och Episurf Medical, är det en milstolpe och ett nöje att vår kliniska data, som en del vår multicenterstudie, på ett imponerande sätt visar på den extremt framgångsrika och säkra användningen av ett nytt och innovativt behandlingskoncept - Episealer®-implantatet. Vi vill ta tillfället i akt att tacka alla våra motiverade kollegor, ingenjörerna och de anställda på Episurf Medical för deras kontinuerliga samarbete och stöd. Vi är övertygade om att Episealer®-implantatet är en del av behandlingen av patienter som är på väg att utveckla artros" säger Dr. med. Johannes Holz.

Författarna till publikationen har utvärderat de kliniska resultaten för patientgruppen med hjälp av de patientrapporterade utfallsmåtten KOOS (Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score) och VAS (Visual Analogue Scale). I KOOS visade alla uppmätta subdomäner, inklusive smärta, symtom, funktion i det dagliga livet, funktion i sport och rekreation samt livskvalitet, signifikanta förbättringar. Förbättringen av VAS-resultaten översteg också den minimala viktiga skillnaden, och alla resultat kvarstod över tiden. Författarna till publikationen drar slutsatsen att Episealer®-implantaten ger signifikant klinisk och funktionell förbättring. De finner också att studien indikerar att det finns en definitiv plats för Episealer® i behandlingen av broskdefekter i knäleden.

"Det är viktigt att all ny teknologi och nya innovativa behandlingar utvärderas ordentligt. Denna studie ger mycket viktig information som beskriver resultaten för 80 patienter med minst två års uppföljning. Inverkan och effektiviteten av Episealer®-implantatet är imponerande och jag är stolt över att vara en del av denna studie" säger docent Tim Spalding, Universitetssjukhuset Coventry och Warwickshire NHS Trust, Storbritannien, medförfattare till publikationen.

"Det är speciellt glädjande att tidigare rapporterade goda kliniska resultat i en mindre kohort och med begränsat antal kirurger visar sig hålla även för ett flertal ortopeder från olika europeiska marknader. Denna studie är bland de största som någonsin lagts fram rörande denna typ av patienter och poängterar den allmängiltiga karaktären av både problemet och lösningen" säger prof. Leif Ryd, Senior medicinsk rådgivare, Episurf Medical.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Ryfors, vd, Episurf Medical
Tel:+46 (0) 709 62 36 69
Email: pal.ryfors@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer® och kirurgiska instrument Epiguide® används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals μiFidelity®-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 07.40 den 15 oktober 2020.