20:09:58 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaLarge Cap Stockholm
SektorHandel & varor
IndustriSällanköpsvaror
Electrolux är ett tillverkningsbolag. Bolaget är specialiserade inom utveckling och tillverkning av hushållsmaskiner. Verksamheten återfinns på global nivå där bolagets produkter säljs via flertalet återförsäljare. I produktsortimentet ingår kylskåp, diskmaskiner, tvättmaskiner, dammsugare och spisar. Bolaget grundades ursprungligen 1919 genom en sammanslagning av Elektromekaniska AB och AB Lux. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Kalender

2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-10-06 Halvårsutdelning ELUX A 0.00 SEK
2020-10-06 Halvårsutdelning ELUX B 0.00 SEK
2020-07-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-01 Halvårsutdelning ELUX A 0.00 SEK
2020-04-01 Halvårsutdelning ELUX B 0.00 SEK
2020-03-31 Årsstämma 2019
2020-02-21 Extra Bolagsstämma 2020
2020-01-31 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-10-10 Halvårsutdelning ELUX A 4.25 SEK
2019-10-10 Halvårsutdelning ELUX B 4.25 SEK
2019-07-18 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-26 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-11 Halvårsutdelning ELUX B 4.25 SEK
2019-04-11 Halvårsutdelning ELUX A 4.25 SEK
2019-04-10 Årsstämma 2018
2019-02-01 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-26 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-10-08 Halvårsutdelning ELUX A 4.15 SEK
2018-10-08 Halvårsutdelning ELUX B 4.15 SEK
2018-07-18 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-06 Halvårsutdelning ELUX A 4.15 SEK
2018-04-06 Halvårsutdelning ELUX B 4.15 SEK
2018-04-05 Årsstämma 2017
2018-01-31 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-27 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-09-26 Halvårsutdelning ELUX B 3.75 SEK
2017-09-26 Halvårsutdelning ELUX A 3.75 SEK
2017-07-19 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-03-24 Halvårsutdelning ELUX B 3.75 SEK
2017-03-24 Halvårsutdelning ELUX A 3.75 SEK
2017-03-23 Årsstämma 2016
2017-02-01 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-28 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-07-20 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-28 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-07 Ordinarie utdelning ELUX A 6.50 SEK
2016-04-07 Ordinarie utdelning ELUX B 6.50 SEK
2016-04-06 Årsstämma 2015
2016-02-24 Kapitalmarknadsdag 2016
2016-01-28 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-19 Kapitalmarknadsdag 2015
2015-10-23 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-07-17 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-24 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-03-27 Ordinarie utdelning ELUX A 6.50 SEK
2015-03-27 Ordinarie utdelning ELUX B 6.50 SEK
2015-03-26 Årsstämma 2014
2015-01-28 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-20 Kapitalmarknadsdag 2014
2014-10-20 Analytiker möte 2014
2014-10-20 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-07-18 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-25 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-03-27 Ordinarie utdelning ELUX B 6.50 SEK
2014-03-27 Ordinarie utdelning ELUX A 6.50 SEK
2014-03-26 Årsstämma 2013
2014-01-31 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-25 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-07-19 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-25 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-03-27 Ordinarie utdelning ELUX B 6.50 SEK
2013-03-27 Ordinarie utdelning ELUX A 6.50 SEK
2013-03-26 Årsstämma 2012
2013-02-01 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-14 Kapitalmarknadsdag 2012
2012-10-22 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-10-22 Analytiker möte 2012
2012-07-19 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-25 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-03-28 Ordinarie utdelning ELUX B 6.50 SEK
2012-03-28 Ordinarie utdelning ELUX A 6.50 SEK
2012-03-27 Årsstämma 2011
2012-02-02 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-15 Kapitalmarknadsdag 2011
2011-10-28 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-07-19 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-27 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-01 Ordinarie utdelning ELUX B 6.50 SEK
2011-04-01 Ordinarie utdelning ELUX A 6.50 SEK
2011-03-31 Årsstämma 2010
2011-02-02 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-27 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-07-19 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-27 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-03-31 Ordinarie utdelning ELUX B 4.00 SEK
2010-03-31 Ordinarie utdelning ELUX A 4.00 SEK
2010-03-30 Årsstämma 2009
2010-02-03 Bokslutskommuniké 2009
2009-10-26 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-07-16 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-04-22 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-04-01 Ordinarie utdelning ELUX B 0.00 SEK
2009-04-01 Ordinarie utdelning ELUX A 0.00 SEK
2009-03-31 Årsstämma
2008-04-02 Ordinarie utdelning ELUX B 4.25 SEK
2008-04-02 Ordinarie utdelning ELUX A 4.25 SEK
2007-04-17 Ordinarie utdelning ELUX A 4.00 SEK
2007-04-17 Ordinarie utdelning ELUX B 4.00 SEK
2007-01-03 Inlösen ELUX B 20.00 SEK
2007-01-03 Inlösen ELUX A 20.00 SEK
2006-04-25 Ordinarie utdelning ELUX A 7.50 SEK
2006-04-25 Ordinarie utdelning ELUX B 7.50 SEK
2005-04-21 Ordinarie utdelning ELUX B 7.00 SEK
2005-04-21 Ordinarie utdelning ELUX A 7.00 SEK
2004-04-22 Ordinarie utdelning ELUX A 6.50 SEK
2004-04-22 Ordinarie utdelning ELUX B 6.00 SEK
2003-04-23 Ordinarie utdelning ELUX B 6.00 SEK
2003-04-23 Ordinarie utdelning ELUX A 6.00 SEK
2002-04-19 Ordinarie utdelning ELUX B 4.50 SEK
2002-04-19 Ordinarie utdelning ELUX A 4.50 SEK
2001-04-25 Ordinarie utdelning ELUX A 4.00 SEK
2001-04-25 Ordinarie utdelning ELUX B 4.00 SEK
2000-04-26 Ordinarie utdelning ELUX B 3.50 SEK
2000-04-26 Ordinarie utdelning ELUX A 3.50 SEK
1999-04-28 Ordinarie utdelning ELUX B 3.00 SEK
1999-04-28 Ordinarie utdelning ELUX A 3.00 SEK
1998-06-02 Split ELUX B 1:5
1998-06-02 Split ELUX A 1:5
2020-03-31 19:00:00

AB Electrolux årsstämma hölls tisdagen den 31 mars 2020 i Stockholm.

Staffan Bohman, Petra Hedengran, Ulla Litzén, Fredrik Persson, David Porter, Jonas Samuelson och Kai Wärn omvaldes som styrelseledamöter. Staffan Bohman omvaldes även till styrelseordförande.

Henrik Henriksson och Karin Overbeck valdes till nya styrelseledamöter.

Jonas Samuelson, VD och koncernchef, höll ett tal vid årsstämman och gav en kort lägesuppdatering om effekterna av coronaviruset samt om företagets strategi och resultat för 2019. Hans presentation går att se i efterhand här (https://edge.media-server.com/mmc/p/a33hmft4/lan/sv). Moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes. Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019. I enlighet med styrelsens ändrade förslag beslöt stämman att inte lämna någon vinstutdelning till aktieägarna för räkenskapsåret 2019.

Stämman beslutade att utse Deloitte AB som revisor för perioden till slutet av årsstämman 2021 (omval).

Stämman beslutade att fastställa ersättningarna till styrelsen i enlighet med valberedningens ändrade förslag som meddelades i ett pressmeddelande den 23 mars 2020. Förslaget till riktlinjer för ersättning till koncernledningen godkändes också.

Stämman bemyndigade styrelsen att besluta om förvärv av Electrolux B-aktier, dock högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget. Styrelsen bemyndigades också att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier i samband med företagsförvärv och i syfte att täcka kostnader som kan uppkomma till följd av 2018 års aktieprogram. Dessa bemyndiganden gäller under tiden fram till nästa årsstämma.

Hela stämman livesändes via webcast på koncernens hemsida.
Fullständig dokumentation kring årsstämmans beslut kan laddas ned här (https://www.electroluxgroup.com/sv/arsstamma-2020-8413/).