18:14:28 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorRåvaror
IndustriOlja & gas
Dome Energy innehar verksamhet inom olje- och gasindustrin. Bolaget är särskilt aktivt med förvärv och investeringar, där största delen av portföljen består av bolag inom råvaru- och energisektorn. Bolaget har större delen av sina investeringar i bolag som arbetar med prospektering av guld, sand samt olja och gas. Största delen av verksamheten återfinns på den nordamerikanska marknaden. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Kalender

2020-08-31 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-22 Ordinarie utdelning DOME 0.00 SEK
2020-06-18 Årsstämma 2019
2020-03-31 Bokslutskommuniké 2019
2019-08-31 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-20 Ordinarie utdelning DOME 0.00 SEK
2019-06-19 Årsstämma 2018
2019-02-28 Bokslutskommuniké 2018
2018-08-31 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-07-03 Split DOME 50:1
2018-07-02 Ordinarie utdelning DOME 0.00 SEK
2018-06-30 Årsstämma 2017
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-30 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-31 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-21 Ordinarie utdelning DOME 0.00 SEK
2017-06-20 Årsstämma 2016
2017-05-31 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-28 Bokslutskommuniké 2016
2017-01-18 Extra Bolagsstämma 2017
2016-12-08 Extra Bolagsstämma 2016
2016-11-30 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-31 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-26 Ordinarie utdelning DOME 0.00 SEK
2016-06-21 Årsstämma 2015
2016-05-31 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-29 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-30 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-31 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-25 Årsstämma 2014
2015-05-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-18 Ordinarie utdelning DOME 0.00 SEK
2015-02-27 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-28 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-29 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-15 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-05 Ordinarie utdelning DOME 0.00 SEK
2014-05-02 Årsstämma 2013
2014-02-28 Bokslutskommuniké 2013
2013-12-13 Extra Bolagsstämma 2013
2013-11-29 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-30 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-16 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-05-16 Årsstämma 2012
2013-02-25 Bokslutskommuniké 2012
2012-12-11 Extra Bolagsstämma 2012
2012-11-30 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-11-01 Split DOME 20:1
2012-08-31 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-17 Ordinarie utdelning DOME 0.00 SEK
2012-05-16 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-05-16 Årsstämma 2011
2012-02-29 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-30 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-19 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-20 Ordinarie utdelning DOME 0.00 SEK
2011-05-12 Årsstämma 2010
2011-05-12 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-25 Bokslutskommuniké 2010
2010-12-03 Split DOME 20:1
2010-11-19 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-12 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-20 Ordinarie utdelning DOME 0.00 SEK
2010-05-19 Årsstämma 2009
2010-05-19 Kvartalsrapport 2010-Q1
2009-11-19 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-04-01 Split DOME 100:1
2020-03-31 23:30:00
ANDRA HALVÅRET
 • Nettoomsättning 369 (540) TSEK.
 • Rörelseresultat EBIT -4 125 (-4 828) TSEK.
 • Resultat från andelar i koncernföretag -86 675 (-1 132) TSEK.
 • Resultat efter skatt -77 066 (-6 326) TSEK.
HELÅRET 2019
 • Nettoomsättning 465 (1 083) TSEK.
 • Rörelseresultat EBIT -8 313 (-9 433) TSEK.
 • Resultat från andelar i koncernföretag -86 717 (-1 132) TSEK.
 • Resultat efter skatt -82 110 (-9 400) TSEK.
 • Totalt eget kapital 132 860 (214 968) TSEK.
 • Kortfristiga skulder 57 119 (59 087) TSEK.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ANDRA HALVÅRET
 • Teckningstiden för utestående teckningsoptioner upphörde per 30 augusti 2019. Inga optioner har tecknats.
 • Aktier i dotterbolag har skrivits ned med 51 061 TSEK.
 • Fordringar på dotterbolag har skrivits ned med 35 614 TSEK.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ANDRA HALVÅRETS SLUT
 • Oljepriset har sjunkit drastisk p g a att Saudiarabien och Ryssland inte kommit överens gällande marknadsstabiliserande åtgärder för oljepriset samt p g a Covid-19 viruset med minskad efterfrågan.

Rapporten finns i sin helhet på Dome Energy (publ)'s hemsida https://www.domeenergy.com/financial-reports/interim-reports/ samt bifogad i detta pressmeddelande.                                            

För mer information, vänligen kontakta:

Pål Mørch, CEO
Tel: +1 713 385 4104
E-mail: pm@domeenergy.com
  

Denna information är sådan information som Dome Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 31 mars 2020 kl. 23.30 CEST.

Om Dome Energy
Dome Energy är ett oberoende olje- och gasbolag listad på Nasdaq First North Growth Market i Sverige (Kortnamn: DOME (http://www.nasdaq.com/symbol/els/dome)). Mangold Fondkommission, tel phone: +46 8 503 01 550, CA@mangold.se,är Bolagets Certified Adviser. Huvudkontoret ligger i Houston, Texas, och Bolaget inriktar sig på utveckling och produktion av olje- och gastillgångar på land i USA. För mer information besök www.domeenergy.com.