11:46:37 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-20 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-21 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-22 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-05-24 X-dag ordinarie utdelning DIGN 0.00 SEK
2024-05-23 Årsstämma 2024
2024-05-23 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-03-12 Extra Bolagsstämma 2024
2024-02-15 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-16 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-17 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-26 X-dag ordinarie utdelning DIGN 0.00 SEK
2023-05-25 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-25 Årsstämma 2023
2023-02-16 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-17 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-18 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 X-dag ordinarie utdelning DIGN 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-19 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-18 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-19 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-21 X-dag ordinarie utdelning DIGN 0.00 SEK
2021-05-20 Årsstämma 2021
2021-05-20 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-18 Bokslutskommuniké 2020
2021-01-11 Extra Bolagsstämma 2021
2020-11-19 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-06-26 X-dag ordinarie utdelning DIGN 0.00 SEK
2020-06-25 Årsstämma 2020
2020-05-28 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-25 Bokslutskommuniké 2019
2020-02-10 Extra Bolagsstämma 2019
2019-11-19 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-22 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-16 X-dag ordinarie utdelning DIGN 0.00 SEK
2019-05-16 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-15 Årsstämma 2019
2019-02-26 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-27 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-21 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-22 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-27 X-dag ordinarie utdelning DIGN 0.00 SEK
2018-04-26 Årsstämma 2018
2018-02-22 Bokslutskommuniké 2017
2017-12-04 Extra Bolagsstämma 2017
2017-11-23 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-06-02 Årsstämma 2017
2017-05-24 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-24 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-25 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-25 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-03-23 X-dag ordinarie utdelning DIGN 0.00 SEK
2016-03-22 Årsstämma 2016
2016-02-24 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-25 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-26 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-27 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-19 X-dag ordinarie utdelning DIGN 0.00 SEK
2015-02-24 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-25 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-26 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-20 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-05-19 X-dag ordinarie utdelning DIGN 0.00 SEK
2014-05-16 Årsstämma 2014
2014-03-04 Extra Bolagsstämma 2014
2014-02-27 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-28 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-28 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-08-28 Extra Bolagsstämma 2013
2013-05-22 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-05-22 X-dag ordinarie utdelning DIGN 0.00 SEK
2013-05-21 Årsstämma 2013
2013-02-27 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-28 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-10-30 Extra Bolagsstämma 2012
2012-09-28 Kapitalmarknadsdag 2012
2012-08-28 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-06-29 Årsstämma 2012
2012-05-28 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-27 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-17 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-22 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-06-13 X-dag ordinarie utdelning DIGN 0.00 SEK
2011-06-10 Årsstämma 2011
2011-05-30 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-25 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-18 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-19 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-06-21 X-dag ordinarie utdelning DIGN 0.00 SEK
2010-05-18 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-18 Bokslutskommuniké 2009
2009-12-21 Split DIGN 100:1
2009-11-18 Kvartalsrapport 2009-Q3

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Dignitana är verksamt inom medicinteknik. Bolaget utvecklar, tillverkar och marknadsför medicinska hjälpmedel som primärt används som skalpkylningssystem vid cytostatikabehandling, vars syfte är att eliminera eller kraftigt reducera håravfall. Bolaget har global verksamhet främst inom Norden, Europa, Nordamerika och Asien. Dignitana grundades år 2007 och har sitt huvudkontor i Lund.
2020-08-20 08:03:46

Dignitana står stadigt på en utmanande marknad

Väsentliga finansiella händelser
 • Koncernens intäkter under Q2 2020 uppgick till 11 876 KSEK (12 002 KSEK), en minskning med 1 procent jämfört med samma period 2019 och en minskning med 5 procent jämfört med första kvartalet 2020.
 • EBITDA uppgick under Q2 2020 till -5 066 KSEK (-5 165 KSEK), en förbättring med 2 procent jämfört med samma period 2019 och en förbättring med 42 procent jämfört med första kvartalet 2020.
 • Resultat per aktie under Q2 2020 är -0,17 SEK jämfört med -0,16 SEK för samma period 2019.
 • Genomsnittliga dagliga behandlingsintäkter (ADTR)* var 126 KSEK (99 KSEK), en ökning med 27 procent jämfört med samma period 2019 och en ökning med 7 procent jämfört med första kvartalet 2020.
Väsentliga händelser under perioden
 • Bolaget har erhållit ett lån utan säkerhet till ett belopp av 353 800 USD från Payroll Protection Program, ett ekonomiskt stimulansinitiativ med anledning av covid-19 i USA. Alla krav för att lånet till fullo ska efterskänkas har tillgodosetts.
 • När de sista 500 000 USD hade mottagits under andra perioden var finansieringen för ett nytt lån från Union Business Leasing komplett till ett totalt belopp om 1,5 miljoner USD.
 • Årsstämman som hölls i Lund fattade beslut i alla föreslagna ärenden i enlighet med föreliggande förslag.
 • Dignitana undertecknade masteravtal med Hartford HealthCare och American Oncology Network i USA.
Väsentliga händelser efter perioden
 • Bolaget upptog ett lån utan säkerhet från Adma Förvaltnings AB till beloppet 20 000 KSEK.
 • Dignitana tillkännagav att Redeye nu är Certified Adviser.
 • Bolaget utnämnde en ny Chief Financial Officer som börjar arbeta för Dignitana i november.
 • Dignitana valdes som leverantör av skalpkylning av Nuffield Health i Storbritannien.
 • Dignitana förstärkte med en Regional Director i Europa för att stötta bolagets expanderade fokus i detta område.

 

Key Ratios

DIGNITANA-KONCERNEN Q2 2020 Q2 2019 Q1-Q2 2020 Q1-Q2 2019 Helår 2019
Nettoresultat, KSEK 11 423 11 945 22 816 21 182 40 699
Totala intäkter, KSEK 11 876 12 002 24 353 22 109 42 546
Resultat efter -9 528 -7 474 -22 283 -12 744 -37 950
finansiella poster, KSEK
Kassa och bank, KSEK 7 484 11 468 7 484 11 468 19 433
Resultat per aktie före -0,17 -0,16 -0,40 -0,27 -0,76
och efter utspädning,
SEK
Genomsnittliga dagliga 126 99 122 94 107
behandlingsintäkter*,
KSEK

* ADTR inkluderar intäkter från betalning per behandling från patienter och kliniker i USA. Inkluderar inte leasingintäkter eller försäljning av förbrukningsvaror.
Den fullständiga rapporten som kan laddas ned via https://dignitana.com/investor-relations/financial-reports/ 

Denna information är sådan information som Dignitana AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti  2020 kl. 08:00 CEST.