14:45:04 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorInformationsteknik
IndustriElektronisk utrustning
Nordic LEVEL Group är en förvärvsdriven koncern som utvecklar och integrerar bolag, med exponering mot säkerhetssektorn. Koncernen är en helhetsleverantör av trygghets- och säkerhetslösningar samt tjänster. Verksamheten bedrivs genom koncernens dotterbolag på den nordiska marknaden. Koncernens är verksam inom tre kärnområden: advisory, technology och operations. Bolaget grundades 1987 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2022-05-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-31 Ordinarie utdelning LEVEL 0.00 SEK
2021-05-28 Årsstämma 2021
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-24 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-29 Ordinarie utdelning LEVEL 0.00 SEK
2020-05-28 Årsstämma 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-19 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-05 Årsstämma 2019
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-10 Ordinarie utdelning LEVEL 0.00 SEK
2019-02-19 Bokslutskommuniké 2018
2019-02-15 Split LEVEL 100:1
2018-12-20 Extra Bolagsstämma 2018
2018-11-21 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-22 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-11 Ordinarie utdelning LEVEL 0.00 SEK
2018-05-09 Årsstämma 2018
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-22 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-12 Ordinarie utdelning LEVEL 0.00 SEK
2017-05-11 Årsstämma 2017
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-11 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-16 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-19 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-12 Årsstämma 2016
2016-05-11 Ordinarie utdelning LEVEL 0.00 SEK
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-06 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-14 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-12 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-27 Ordinarie utdelning LEVEL 0.00 SEK
2015-04-24 Årsstämma 2015
2015-02-19 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-06 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-09-24 15-9 2014
2014-09-03 Extra Bolagsstämma 2014
2014-07-22 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-16 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-28 Ordinarie utdelning LEVEL 0.00 SEK
2014-04-25 Årsstämma 2014
2014-02-21 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-31 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-30 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-16 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-29 Ordinarie utdelning LEVEL 0.00 SEK
2013-04-26 Årsstämma 2013
2013-02-28 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-31 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-10-22 Extra Bolagsstämma 2012
2012-08-29 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-10 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-25 Årsstämma 2012
2012-02-17 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-26 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-31 Split LEVEL 2:1
2011-08-24 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-06-29 Extra Bolagsstämma 2011
2011-05-19 Ordinarie utdelning LEVEL 0.00 SEK
2011-05-18 Årsstämma 2011
2011-05-18 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-16 Bokslutskommuniké 2010
2011-01-11 Split LEVEL 300:1
2010-10-28 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-26 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-21 Ordinarie utdelning LEVEL 0.00 SEK
2010-05-13 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-05-12 Årsstämma 2010
2010-02-17 Bokslutskommuniké 2009
2009-10-28 Kvartalsrapport 2009-Q3
2021-08-20 08:00:00

Styrelsen för Confidence International AB (publ.), noterat på Nasdaq First North Growth Market, lämnar följande rapport för perioden april - juni 2021

ANDRA KVARTALET I SAMMANDRAG APRIL - JUNI 2021
 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 58,4 (21,6) MSEK, en tillväxt på 170,4 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året. Tillväxttalet är dels drivet av förvärvet av Nordic LEVEL Services Group AB ("LEVEL") som konsoliderats från 2021-05-01 men också av en stark underliggande organisk tillväxt. Den organiska tillväxten för jämförbara enheter blev 37,7 procent.
 • Justerat rörelseresultat (EBITDA) för perioden uppgick till 2,3 (-8,0) MSEK och justerat rörelseresultat (EBIT) uppgick till 0,7 (-9,0) MSEK. Rapporterat rörelseresultat (EBITDA) för perioden uppgick till 0,7 (-8,0) MSEK och rapporterat rörelseresultat (EBIT) uppgick till -0,9 (-9,0) MSEK. De justerade rörelseresultaten är justerade för under perioden uppkomna engångskostnader på 1,6 MSEK hänförliga till integrationen av de förvärvade enheterna i LEVEL-koncernen.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -1,3 (-9,4) MSEK
 • Periodens resultat per aktie vid periodens utgång uppgick till -0,02 (-0,60) SEK före och efter utspädning.
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 0,3 (-8,4) MSEK och kassaflödet efter förändring av rörelsekapital uppgick till -51,1 (9,8) MSEK. Det höga negativa kassaflödet efter förändring av rörelsekapital är en effekt av förvärvet av LEVEL, vilket kompenseras av de starka positiva kassaflödena från investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten så att periodens sammantagna kassaflöde blir 15,0 (2,2) MSEK.
 • Förvärvet av LEVEL och andra väsentliga händelser under andra kvartalet beskrivs närmare under rubriken VÄSENTLIGA HÄNDELSER på nästa sida i denna rapport.

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

HELA PERIODEN I SAMMANDRAG JANUARI - JUNI 2021
 • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 87,2 (45,4) MSEK, en tillväxt på 92,1 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året. Motsvarande organiska tillväxt för jämförbara enheter blev 30,0 procent.
 • Justerat rörelseresultat (EBITDA) för perioden uppgick till 3,4 (-10,3) MSEK och justerat rörelseresultat (EBIT) uppgick till 0,8 (-12,4) MSEK. Rapporterat rörelseresultat (EBITDA) för perioden uppgick till 0,8 (-12,4) MSEK och rapporterat rörelseresultat (EBIT) uppgick till -0,7 (-12,4) MSEK.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -1,5 (-13,1) MSEK
 • Periodens resultat per aktie vid periodens utgång uppgick till -0,03 (-0,85) SEK före och efter utspädning.
 • Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital uppgick till 0,9 (-11,1) MSEK och kassaflödet efter förändring av rörelsekapital uppgick till -53,8 (8,2) MSEK. Det höga negativa kassaflödet efter förändring av rörelsekapital är en effekt av förvärvet av LEVEL, vilket kompenseras av de starka positiva kassaflödena från investeringsverksamheten och finansieringsverksamheten så att periodens sammantagna kassaflöde blir 21,9 (9,0) MSEK.

Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.

Komplett kvartalsrapport bifogas som PDF.

Samtal och kommentarer kring halvårsrapporten

På Confidence hemsida, https://confidence.se samtalar och kommenterar Gerth Svensson, arbetande styrelseordförande, halvårsrapporten. Samtalet publiceras under förmiddagen den 20 augusti.

 

Denna information är sådan information som Confidence International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2021 kl. 08.00 CEST.