15:28:22 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorInformationsteknik
IndustriElektronisk utrustning
Nordic LEVEL Group är en förvärvsdriven koncern som utvecklar och integrerar bolag, med exponering mot säkerhetssektorn. Koncernen är en helhetsleverantör av trygghets- och säkerhetslösningar samt tjänster. Verksamheten bedrivs genom koncernens dotterbolag på den nordiska marknaden. Koncernens är verksam inom tre kärnområden: advisory, technology och operations. Bolaget grundades 1987 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2022-05-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-31 Ordinarie utdelning LEVEL 0.00 SEK
2021-05-28 Årsstämma 2021
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-24 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-29 Ordinarie utdelning LEVEL 0.00 SEK
2020-05-28 Årsstämma 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-19 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-05 Årsstämma 2019
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-10 Ordinarie utdelning LEVEL 0.00 SEK
2019-02-19 Bokslutskommuniké 2018
2019-02-15 Split LEVEL 100:1
2018-12-20 Extra Bolagsstämma 2018
2018-11-21 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-22 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-11 Ordinarie utdelning LEVEL 0.00 SEK
2018-05-09 Årsstämma 2018
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-22 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-12 Ordinarie utdelning LEVEL 0.00 SEK
2017-05-11 Årsstämma 2017
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-11 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-16 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-19 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-12 Årsstämma 2016
2016-05-11 Ordinarie utdelning LEVEL 0.00 SEK
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-06 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-14 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-12 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-27 Ordinarie utdelning LEVEL 0.00 SEK
2015-04-24 Årsstämma 2015
2015-02-19 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-06 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-09-24 15-9 2014
2014-09-03 Extra Bolagsstämma 2014
2014-07-22 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-16 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-28 Ordinarie utdelning LEVEL 0.00 SEK
2014-04-25 Årsstämma 2014
2014-02-21 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-31 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-30 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-16 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-29 Ordinarie utdelning LEVEL 0.00 SEK
2013-04-26 Årsstämma 2013
2013-02-28 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-31 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-10-22 Extra Bolagsstämma 2012
2012-08-29 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-10 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-25 Årsstämma 2012
2012-02-17 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-26 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-31 Split LEVEL 2:1
2011-08-24 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-06-29 Extra Bolagsstämma 2011
2011-05-19 Ordinarie utdelning LEVEL 0.00 SEK
2011-05-18 Årsstämma 2011
2011-05-18 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-16 Bokslutskommuniké 2010
2011-01-11 Split LEVEL 300:1
2010-10-28 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-26 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-21 Ordinarie utdelning LEVEL 0.00 SEK
2010-05-13 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-05-12 Årsstämma 2010
2010-02-17 Bokslutskommuniké 2009
2009-10-28 Kvartalsrapport 2009-Q3
2021-05-10 08:00:00

I samband med förvärvet av Nordic LEVEL Services Group AB (LEVEL), införs omgående en ny operationell modell och ledningsstruktur i koncernen med tre operativa divisioner och förstärkt support på stabsnivå. Styrelseordföranden i Confidence International AB Gerth Svensson, tar med omedelbar verkan rollen som operativ styrelseordförande fram till dess ny koncernchef är tillsatt för att leda den nya verksamheten. 

Gerth Svenssons uppgift som operativ styrelseordförande blir att bistå Confidence nuvarande VD och koncernchef Mikael Pettersson under det viktiga integrationsarbetet i samband med förvärvet av LEVEL. Förstärkningen ger koncernledning och ledningsgrupp i den operativa verksamheten ett värdefullt tillskott under det viktiga integrationsarbetet som nu påbörjats.

I samband med förvärvet av LEVEL etablerar koncernen, som pro forma 2020 omsatte 270,6 mkr med 262 medarbetare, en ny operationell modell med inledningsvis tre operativa divisioner. 

Security Advisory
  • Jeanette Lesslie Wikström, erhåller rollen som Head of Division Advisory, och har tidigare verkat som VD & delägare i Nordic LEVEL Facility Services AB och före det som VD för 2Secure.
  • Pro forma 2020 omsatte divisionen 28,2 mkr och har 31 anställda.
Security Technology
  • Nuvarande VD Mikael Pettersson, erhåller rollen som Head of Division Technology. Mikael har tidigare bla verkat som CEO i Niscayah och AGIS Fire & Security.
  • Pro forma 2020 omsatte divisionen 112,4 mkr och har 65 anställda.
Security Operations
  • Josef Darbo, erhåller rollen som Head of Division Operations, och har tidigare verkat som VD/CEO Nordic Level Security AB och före det 18 år som regionchef på Avarn Security Sverige.
  • Pro forma 2020 omsatte divisionen 130,0 mkr och har 162 anställda.

I den nya koncernledningen ingår även:

Anna Abelt som CHRO (Chief Human Resources Officer) och kommer att leda det prioriterade arbetet med att utveckla och stärka företagskultur och värderingar. Anna har tidigare verkat som HR-chef för NVBS-koncernen.

Jesper Arkinger som CCO (Chief Commercial Officer) med ansvar för tillväxt, strategier och utveckling av kundupplevelse. Jesper är en av grundarna av LEVEL och var tidigare global säkerhetschef för Spotify. 

Mikael Behm kvarstår som CFO för koncernen. Mikael har tidigare bla verkat som CFO i kommunikationsföretagen Miltton Group och House of Friends samt haft flera chefsbefattningar inom såväl industri och private equity som inom management consulting.  

Den nya koncernledningen och den nya operationella modellen blir nyckelfaktorer i koncernens plan och målsättning för tillväxt och lönsamhet. Koncernens tillväxt ska, enligt tidigare pressmeddelande, ske under lönsamhet genom en kombination av organisk tillväxt och förvärv och på 5 års sikt nå en omsättning på minst 1 miljard SEK med ett långsiktigt lönsamhetsmål om 10 procents rörelsemarginal (EBIT).

För ytterligare information:

Gerth Svensson,
Styrelseordförande
Tel 08 620 82 00