14:41:38 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorInformationsteknik
IndustriElektronisk utrustning
Nordic LEVEL Group är en förvärvsdriven koncern som utvecklar och integrerar bolag, med exponering mot säkerhetssektorn. Koncernen är en helhetsleverantör av trygghets- och säkerhetslösningar samt tjänster. Verksamheten bedrivs genom koncernens dotterbolag på den nordiska marknaden. Koncernens är verksam inom tre kärnområden: advisory, technology och operations. Bolaget grundades 1987 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Kalender

2022-05-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-18 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-19 Extra Bolagsstämma 2021
2021-11-19 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-20 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-31 Ordinarie utdelning LEVEL 0.00 SEK
2021-05-28 Årsstämma 2021
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-24 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-20 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-20 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-29 Ordinarie utdelning LEVEL 0.00 SEK
2020-05-28 Årsstämma 2020
2020-05-15 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-19 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-06-05 Årsstämma 2019
2019-05-15 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-05-10 Ordinarie utdelning LEVEL 0.00 SEK
2019-02-19 Bokslutskommuniké 2018
2019-02-15 Split LEVEL 100:1
2018-12-20 Extra Bolagsstämma 2018
2018-11-21 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-22 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-16 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-11 Ordinarie utdelning LEVEL 0.00 SEK
2018-05-09 Årsstämma 2018
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-22 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-18 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-12 Ordinarie utdelning LEVEL 0.00 SEK
2017-05-11 Årsstämma 2017
2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-11 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-16 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-19 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-12 Årsstämma 2016
2016-05-11 Ordinarie utdelning LEVEL 0.00 SEK
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-06 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-14 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-12 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-27 Ordinarie utdelning LEVEL 0.00 SEK
2015-04-24 Årsstämma 2015
2015-02-19 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-06 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-09-24 15-9 2014
2014-09-03 Extra Bolagsstämma 2014
2014-07-22 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-16 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-28 Ordinarie utdelning LEVEL 0.00 SEK
2014-04-25 Årsstämma 2014
2014-02-21 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-31 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-30 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-16 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-29 Ordinarie utdelning LEVEL 0.00 SEK
2013-04-26 Årsstämma 2013
2013-02-28 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-31 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-10-22 Extra Bolagsstämma 2012
2012-08-29 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-10 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-25 Årsstämma 2012
2012-02-17 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-26 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-31 Split LEVEL 2:1
2011-08-24 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-06-29 Extra Bolagsstämma 2011
2011-05-19 Ordinarie utdelning LEVEL 0.00 SEK
2011-05-18 Årsstämma 2011
2011-05-18 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-16 Bokslutskommuniké 2010
2011-01-11 Split LEVEL 300:1
2010-10-28 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-26 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-21 Ordinarie utdelning LEVEL 0.00 SEK
2010-05-13 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-05-12 Årsstämma 2010
2010-02-17 Bokslutskommuniké 2009
2009-10-28 Kvartalsrapport 2009-Q3
2021-10-13 17:30:00

Confidence styrelse har beslutat kalla till en extra bolagsstämma och där föreslå aktieägarna en ändring i bolagsordningen där företagsnamnet ändras från Confidence International AB (publ) till Nordic LEVEL Group AB (publ) samt föreslå aktieägarna att genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare i syfte att stärka bolagets balansräkning och likviditet med ca 25 MSEK före emissionskostnader. Stämman planeras att avhållas den 19 november.

Bakgrunden till förslaget om namnbyte från Confidence International AB (publ) till Nordic LEVEL Group AB (publ) är den varumärkesstrategi som Bolagets ledning och styrelse utvecklat efter förvärvet av Nordic LEVEL Services Group AB. Slutsatsen från detta arbete är att varumärket LEVEL är bäst lämpat att ligga till grund för koncernens marknadskommunikation. Den nya koncernen har ett bredare erbjudande än innan förvärvet av LEVEL och betydande arbete och investeringar har lagts på LEVEL som kommunikationsplattform för detta bredare erbjudande.

Förslaget om nyemission är att skapa ökad handlingsfrihet att genomföra den tillväxtplan som tidigare kommunicerats. Tillväxtplanen innehåller både organisk och förvärvad tillväxt. För att säkerställa den organiska tillväxten där Bolaget i nuläget har stora och långsiktiga kundåtaganden kommer man, speciellt inom Division Technology, att behöva investera i viss lageruppbyggnad för att minimera riskerna för produktionsstörningar, som följd av den pågående globala komponentbristen och problemen med vissa logistikkedjor. För den förvärvsdrivna tillväxten analyserar Bolaget kontinuerligt marknaden i syfte att identifiera de mest intressanta möjligheterna. Vid varje given tidpunkt sonderar, utvärderar och för Bolaget en dialog med ett antal potentiella förvärvskandidater. Bolagets finansieringsstrategi vid förvärven är att förvärva bolagen genom apportemissioner, alternativt i kombination med en kontantdel, och i sådana fall delfinansiera via förvärvslån, men det kan också bli aktuellt med rena kontantaffärer, som vid det förvärv av AC Säkerhet Nord AB som nyligen kommunicerats.

Målet med nyemissionen är att tillföra bolaget ca 25 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har varit i kontakt med och i nuläget mottagit muntliga besked om att ingå teckningsförbindelser från aktieägare motsvarande ca 52 procent av det föreslagna emissionsbeloppet. De aktieägare som kommer ingå teckningsförbindelser inkluderar samtliga av Bolagets fyra största ägargrupperingar, Tailor Hill EQTY AB, M2-bolagen ägda av Rutger Arnhult (tillika största ägare i fastighetsbolagen Klövern och Castellum), Visiren AB ägt av Samir Taha (tillika grundare av och störste ägare i fastighetsbolaget Aros Bostad) samt privatinvesteraren Alexander Hultgren, och inkluderar bolagets styrelse och ledning motsvarande ca 34 procent av det föreslagna emissionsbeloppet.  Utöver teckningsförbindelserna har Bolaget för avsikt att inhämta garantiåtaganden motsvarande upp till ca 46 procent av det föreslagna emissionsbeloppet. Nyemissionen kommer därmed omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden uppgående till sammanlagt 100 procent av det föreslagna emissionsbeloppet.

Styrelsen avser att föreslå stämman att nio (9) befintliga aktier ger rätt att teckna en (2) nya aktier till en teckningskurs om 2,00 SEK per ny aktie.

Kallelse till den extrabolagsstämman den 19 november 2021 kommer att publiceras inom de närmaste dagarna.

Styrelsen i Confidence International AB

Denna information är sådan information som Confidence International AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2021 kl 17:30 CET.

För ytterligare information:

Thomas Lundin,
Verkställande direktör

Tel 08 620 82 00
E-post: thomas.lundin@nordiclevelgroup.com

Mikael Behm,
CFO

Tel 08 620 82 00
E-post: mikael.behm@confidence.se