06:40:57 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
Bonesupport är verksamma inom medicinteknik. Bolaget utvecklar och kommersialiserar injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben och har förmåga att frisätta läkemedel. Bolagets bengraftsubstitut är baserade på teknologiplattformen Cerament. I dagsläget genomför bolaget löpande kliniska studier. Bolaget innehar försäljning i Europa och Nordamerika och huvudkontoret ligger i Lund.

Kalender

2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-14 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-20 Ordinarie utdelning BONEX 0.00 SEK
2022-05-19 Årsstämma 2022
2022-05-04 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-17 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-04 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-15 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-21 Ordinarie utdelning BONEX 0.00 SEK
2021-05-20 Årsstämma 2021
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-17 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-17 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-20 Ordinarie utdelning BONEX 0.00 SEK
2020-05-19 Årsstämma 2020
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-26 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-07 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-25 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-05-15 Ordinarie utdelning BONEX 0.00 SEK
2019-05-14 Årsstämma 2019
2019-05-02 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-27 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-07 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-26 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-23 Ordinarie utdelning BONEX 0.00 SEK
2018-05-22 Årsstämma 2018
2018-05-04 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-20 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-02 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-17 Kvartalsrapport 2017-Q2
2021-11-04 08:00:00

Lund, Sverige, 08:00 CEST, 4 november 2021 – BONESUPPORT Holding AB (publ), ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av skelettskador, publicerar idag den finansiella rapporten för det tredje kvartalet 2021. 

BÄSTA FÖRSÄLJNINGSKVARTALET HITTILLS

JULI - SEPTEMBER 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 54,9 MSEK (48,1), en ökning med 14 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året (26 procent räknat i konstant valuta).
 • Segmentet North America (NA) rapporterade en försäljningsökning med 16 procent (34 procent räknat i konstant valuta).
 • Segmentet Europe & Rest of the World (EUROW) rapporterade en försäljningsökning med 12 procent (16 procent räknat i konstant valuta).
 • Bruttomarginalen var 89,0 procent (91,4).
 • Rörelseresultatet uppgick till -13,3 MSEK (-19,2).
 • Resultatet per aktie, före och efter utspädning, var -0,22 SEK (-0,33).

JANUARI - SEPTEMBER 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 19 procent (31 procent räknat i konstant valuta) och uppgick till 151,5 MSEK (127,7).
 • Segmentet North America (NA) rapporterade en försäljningsökning på 22 procent (41 procent räknat i konstant valuta).
 • Segmentet Europe & Rest of the World (EUROW) rapporterade en försäljningsökning med 14 procent (18 procent räknat i konstant valuta).
 • Bruttomarginalen uppgick till 89,0 procent (89,2).
 • Rörelseresultatet uppgick till -58,9 MSEK (-71,9).
 • Resultatet per aktie, före och efter utspädning, var -0,96 SEK (-1,28).

”Stark försäljningstillväxt, trots stor påverkan från pandemin.” Emil Billbäck, vd

HÄNDELSER UNDER RAPPORTPERIODEN

 • I september meddelade bolaget att resultaten för bolagets Investigational Device Exemption (IDE) studie FORTIFY är icke-konklusiva till följd av hög drop-out.
 • I september meddelades att bolaget har lämnat in en kompletterande De Novo-ansökan till US Food and Drug Administration (FDA) för att erhålla ett marknadsgodkännande för bolagets antibiotika-frisläppande produkt CERAMENT® G för indikationen beninfektion.
 • I enlighet med beslut från årsstämman tidigare i år har BONESUPPORTs styrelse under tredje kvartalet utnyttjat bemyndigandet att ingå ett aktieswap-avtal med tredje parts bank uppgående till 62,3 MSEK i syfte att säkerställa bolagets leverans av prestationsaktier till deltagarna i de långsiktiga incitamentsprogram som årsstämman beslutade att införa. till 62,3 MSEK i syfte att säkerställa bolagets leverans av prestationsaktier till deltagarna i de långsiktiga incitamentsprogram som årsstämman beslutade att införa.

HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODEN

 • I oktober meddelade bolaget att Michael Wrang Mortensen den 1 december 2021 tillträder den nyinrättade rollen som Executive Vice President (EVP) Research & Development (R&D) and Operations. Dr. Michael Diefenbeck lämnar samtidigt ansvaret för R&D för att fullt ut fokusera på sin roll som Chief Medical Officer och EVP Medical & Clinical Affairs och Johan Olsson lämnar sin roll som EVP Manufacturing & Supply för en roll som Senior Advisor.
 • I oktober lanserades ett kit med kanyl och guidningsrör för applikation och användning av CERAMENT vid skelettskador i nära anslutning till leder. Dessa produkter öppnar upp ett marknadssegment i USA om ytterligare ca 20 000 procedurer i år.

För ytterligare information kontakta:
 

BONESUPPORT Holding AB
Emil Billbäck, vd
+46 (0) 46 286 53 70

Håkan Johansson, CFO
+46 (0) 46 286 53 70
ir@bonesupport.com

Cord Communications
Charlotte Stjerngren
+46 (0) 708 76 87 87

charlotte.stjerngren@cordcom.se
www.cordcom.se

Denna information är sådan som BONESUPPORT Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 november 2021, kl. 08:00 CET.

Om BONESUPPORT™

BONESUPPORT (Nasdaq Stockholm: BONEX) utvecklar och kommersialiserar innovativa injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut som ombildas till patientens eget ben och har förmåga att frisätta läkemedel. BONESUPPORTs bengraftsubstitut är baserade på den patentskyddade teknologiplattformen CERAMENT. Bolaget genomför en rad kliniska studier för att visa kliniska och hälsoekonomiska fördelar med sina produkter. Bolaget är baserat i Lund, Sverige, och omsatte 2020 totalt 181 MSEK. Besök gärna www.bonesupport.com för mer information.

BONESUPPORT och CERAMENT är registrerade varumärken hos BONESUPPORT AB.