09:09:35 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-10-20 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-21 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-05 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-05-05 Årsstämma 2023
2023-02-02 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-21 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-22 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-18 Split BIOG B 1:5
2022-05-09 Ordinarie utdelning BIOG B 3.63 SEK
2022-05-09 Bonusutdelning BIOG B 11.29
2022-05-06 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-05-06 Årsstämma 2022
2022-02-04 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-21 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-12 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-07 Ordinarie utdelning BIOG B 3.41 SEK
2021-05-06 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-06 Årsstämma 2021
2021-02-04 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-25 Extra Bolagsstämma 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-13 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-08 Ordinarie utdelning BIOG B 3.75 SEK
2020-05-07 Årsstämma 2020
2020-05-07 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-06 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-23 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-05-09 Ordinarie utdelning BIOG B 4.05 SEK
2019-05-09 Bonusutdelning BIOG B 5.95
2019-02-07 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-24 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-17 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-04-26 Ordinarie utdelning BIOG B 4.31 SEK
2018-04-26 Bonusutdelning BIOG B 4.69
2018-04-25 Årsstämma 2018
2018-04-25 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-08 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-25 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-18 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-04 Ordinarie utdelning BIOG B 3.16 SEK
2017-05-04 Bonusutdelning BIOG B 4.34
2017-05-03 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-05-03 Årsstämma 2017
2017-02-10 Bokslutskommuniké 2016
2016-10-25 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-17 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-11 Ordinarie utdelning BIOG B 3.03 SEK
2016-05-11 Bonusutdelning BIOG B 1.97
2016-05-10 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-05-10 Årsstämma 2016
2016-03-18 Extra Bolagsstämma 2016
2016-02-12 Bokslutskommuniké 2015
2015-10-23 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-18 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-08 Bonusutdelning BIOG B 1.54
2015-05-08 Ordinarie utdelning BIOG B 3.46 SEK
2015-05-07 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-07 Årsstämma 2015
2015-02-12 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-22 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-20 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-07 Ordinarie utdelning BIOG B 3.35 SEK
2014-05-07 Bonusutdelning BIOG B 3.65
2014-05-06 Årsstämma 2014
2014-05-06 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-12 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-23 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-22 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-29 Bonusutdelning BIOG B 5.85
2013-04-29 Ordinarie utdelning BIOG B 4.15 SEK
2013-04-26 Analytiker möte 2013
2013-04-26 Årsstämma 2013
2013-04-26 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-08 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-23 Analytiker möte 2012
2012-10-23 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-21 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-09 Bonusutdelning BIOG B 2.74
2012-05-09 Ordinarie utdelning BIOG B 1.26 SEK
2012-05-08 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-05-08 Årsstämma 2012
2012-02-10 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-17 Kapitalmarknadsdag 2011
2011-10-25 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-05-11 Ordinarie utdelning BIOG B 0.92 SEK
2011-05-11 Bonusutdelning BIOG B 1.08
2011-05-10 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-05-10 Årsstämma 2011
2011-02-11 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-27 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-17 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-07 Ordinarie utdelning BIOG B 0.90 SEK
2010-05-07 Bonusutdelning BIOG B 0.6
2010-05-06 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-22 Bokslutskommuniké 2009
2009-10-22 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-18 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-04-23 Ordinarie utdelning BIOG B 0.40 SEK
2009-04-22 Årsstämma 1
2009-04-22 Kvartalsrapport 2009-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaMid Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
BioGaia är verksamma inom bioteknik. Bolaget utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter. Produkterna är huvudsakligen baserade på bakterien lactobacillus reuteri som har probiotiska effekter. Idag säljs bolagets produkter runtom den globala marknaden. Forskning och utveckling främjas via bolagets externa nätverk av forskningsinstitutioner och kliniker. Huvudkontoret ligger i Stockholm.
2021-12-30 17:40:00

BioGaia AB (publ) har genom sitt amerikanska dotterbolag BioGaia Biologics Inc ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Nutraceutics Corporation ("Nutraceutics"). Nutraceutics äger samtliga aktier i Everidis Inc ("Everidis") som är BioGaias exklusiva distributör av produkter under BioGaias egna varumärke i USA.

Aktierna förvärvas i två steg, varav det första steget genomförs den 31 december 2021 då BioGaia förvärvar 80 % av aktierna genom en aktieöverlåtelse och nyemission för en köpeskilling om 9,7 respektive 5 miljoner USD. Transaktionen värderar Nutraceutics till 13,9 miljoner USD på kassa- och skuldfri basis vilket motsvarar 5,3x förväntat rörelseresultat 2021. BioGaia skall förvärva resterande
20 % av aktierna under 2027 eller 2028 ( i BioGaias val)  för en köpeskilling som baseras på försäljningen året före förvärvet av de resterande aktierna. Köpeskillingen för de resterande aktierna beräknas för närvarande, baserat på Everidis långsiktiga försäljningsplan, uppgå till ungefär 22 miljoner USD. Jennifer Cherry, Everidis nuvarande vd, kommer att fortsätta som företagets vd och inga ledningsförändringar väntas ske i företagets organisation.

Med ett konsumentvärde på 2 miljarder USD* är USA världens största probiotikamarknad med goda förutsättningar för fortsatt tillväxt. USA är en identifierad nyckelmarknad för BioGaia där man sedan 2007 har haft ett partnerskap med Everidis. Företaget har varit mycket framgångsrikt med sin omni-channel strategi i kombination med marknadsföring både mot vårdsektorn och slutkonsumenter, vilket har resulterat i att USA är BioGaias största marknad 2021.

Investeringen i Everidis, vars försäljning till stor del sker digitalt, är en del av BioGaias långsiktiga strategi att investera i digital försäljning direkt till konsument och kompletterar företagets satsningar i Finland, UK och Sverige, som påbörjats under 2021.

Nutraceutics har tillsammans med Everidis 23 anställda och förväntas omsätta 16,5 miljoner USD under 2021, varav ca. 87 % är produkter sålda under BioGaias varumärke, och förväntas ha ett rörelseresultat på 2,6 miljoner USD. Genom BioGaias stöd och att en del av köpeskillingen tillförs via en nyemission kommer Nutraceutics ha resurser att öka takten i satsningen för att nå ut direkt till konsument och samtidigt fortsätt bearbeta hälsovårdssektorn. BioGaias omsättning och rörelseresultat 2021 hade påverkats positivt med ca 10 miljoner USD respektive 2,6 miljoner USD om Nutraceutics hade varit en del av BioGaia under hela 2021.  Förvärvet finansieras genom utnyttjande av befintlig kassa.

*Källa Euromonitor september 2021

"Sedan jag började på BioGaia har jag varit imponerad av professionalismen hos vår amerikanska distributör Everidis. Tack vare Everidis vd Jennifer Cherrys unika förståelse för den amerikanska probiotikamarknaden, har företaget satt standarden för hela BioGaia-gruppen när det kommer till omni-channel strategi. Jag är oerhört glad över att få välkomna alla kollegor i Everidis till BioGaia-familjen", säger Isabelle Ducellier, vd BioGaia.

"Everidis Health Sciences har haft ett fantastiskt partnerskap med BioGaia i över 13 år.  Att göra partnerskapet permanent är briljant och vi kan inte vara mer exalterade över att bli en del av BioGaia-familjen. Genom sin dedikerade och kompetenta personal, bygger Everidis  BioGaia till ett aktat och tillförlitligt varumärke i USA. Med BioGaia kommer vi ha tillgång till resurser och kompetenser som kan accelerera tillväxten och uppnå målet att vara ledande i den vetenskapsbaserade probiotikakategorin", säger Jennifer Cherry, vd Everidis.

Informationen är sådan som BioGaia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014) samt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-12-30 17:40 CET.