18:15:49 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-25 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2022-05-24 Årsstämma 2022
2022-05-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-16 Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-19 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2021-05-18 Årsstämma 2021
2021-05-14 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-13 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2020-05-12 Årsstämma 2020
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-05-15 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2019-05-14 Årsstämma 2019
2019-05-03 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-08 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-09 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2018-05-08 Årsstämma 2018
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-05-11 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-02 Extra Bolagsstämma 2016
2016-10-21 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-15 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2016-05-12 Årsstämma 2016
2016-05-09 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-27 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-09-18 Extra Bolagsstämma 2015
2015-08-28 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-12 Årsstämma 2015
2015-05-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-26 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2015-02-16 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-28 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-28 Kvartalsrapport 2014-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHandel & varor
IndustriSällanköpsvaror
Axkid är verksamma inom konsumentbranschen. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer bilbarnstolar. Idag är produktionen inriktad mot bakåtvända barnstolar anpassade för barn i olika åldrar, tillverkade i enlighet med gällande EU-standarder. Störst verksamhet återfinns inom den europeiska marknaden där produkterna säljs via återförsäljare. Axkids grundades 2009 och har sitt huvudkontor i Göteborg.
2021-10-28 13:30:03

Komplettering av balansräkning som pga tryckfel saknades i Q2 rapporten.

Tillväxt i en orolig marknad

VD-kommentar

Under andra kvartalet 2021 utsågs Axkid One till vinnare för bakåtvända bilbarnstolar i det europeiska test som publiceras i 27 länder, däribland Råd&Rön i Sverige. Det här är en milstolpe i Axkids historia och visar att vi har kunnande och förmåga att skapa unika produkter till våra kunder. För mig är det fantastiskt att se det teamwork som har gjort detta möjligt och att vi med detta skapar en bas för tillväxt för de närmsta åren.

Försäljningen för kvartalet ökade med cirka 75 procent och uppgick till 33 MSEK. Även om det på flera marknader var osäkra marknadsvillkor såg vi att behovet av bilbarnstolar kom tillbaka och vi uppnår 19 MSEK (10) på försäljning utanför Norden. Den Europeiska marknaden har varit svårnavigerad och totalt sett är vi nöjda med utvecklingen under det andra kvartalet. Vår hemmamarknad Norden levererade en tillväxt för andra kvartalet med över 50 procent jämfört samma period föregående år och omsättningen uppgick till 15 MSEK (9,5). Axkid One står för ca 35 procent av försäljningen under kvartalet jämfört med 12 procent under det första kvartalet. Produktlanseringen och införsäljningen av nya stolen följer plan. Dock vill jag poängtera att detta är mer ett maraton än en sprint, eftersom det tar tid att etablera ett helt nytt produktkoncept, särskilt i Europa.

Rörelseresultatet uppgick till 1 MSEK (0,1) vilket förklaras av högre volymer samtidigt som kostnadsbilden påverkades negativt av kraftigt ökande kostnader för frakt samt råvaror. Vår rörelsemarginal är lägre än vår målsättning. Bruttomarginalen påverkades positivt av högre andel egenproducerade produkter vilket till viss del motverkats av högre råvaru- och fraktkostnader. Den högre kostnadsbilden är något som jag förväntar mig kommer att fortsätta under 2021 då vi ser att kostnaderna för hemtagning av produkter från Kina ökar för varje vecka och det råder fortsatt stor brist på fraktkapacitet. Vi adresserar därför marginalfrågan och har ett antal konkreta åtgärder som bör få positiv effekt framöver.  

Som en konsekvens av vår ökade försäljning samt en större andel egenproducerade produkter har produktionskostnader och rörelsekapital ökat vilket initialt belastar vårt kassaflöde för rörelsen negativt under det första halvåret och uppgick till -5 MSEK (0,5). Vi har under kvartalet förvärvat resterande 40 procent av aktierna i vårt dotterbolag Axkid (Jiangsu) Safety Seat Co. Ltd. samt aktiverat utvecklingskostnader vilket totalt belastar vårt kassaflöde med cirka 8 MSEK.  

Som tidigare kommunicerats så har vi under våren arbetat aktivt med att säkra vår kapitalbas för fortsatt expansion. Utöver den ökning av kreditutrymme som gjordes med vår bank så genomfördes också en ny nyemission som tillför bolaget ca 16 MSEK. Därmed bedömer jag att vi har säkrat tillräcklig likviditet för att exekvera vår flerårsplan.

Efter en fantastisk sommar har vi en positiv känsla och ser fram emot flera spännande möjligheter under hösten. Jag hoppas att vi nu har en mer stabil marknad att vänta oss och att vi också kan mötas och träffas på ett annat sätt med våra kunder och ambassadörer. 

Göteborg augusti 2021

Daniel Johanson, VD