08:17:11 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-25 X-dag ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2022-05-24 Årsstämma 2022
2022-05-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-16 Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-19 X-dag ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2021-05-18 Årsstämma 2021
2021-05-14 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-13 X-dag ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2020-05-12 Årsstämma 2020
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-05-15 X-dag ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2019-05-14 Årsstämma 2019
2019-05-03 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-08 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-09 X-dag ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2018-05-08 Årsstämma 2018
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-05-11 X-dag ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-02 Extra Bolagsstämma 2016
2016-10-21 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-15 X-dag ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2016-05-12 Årsstämma 2016
2016-05-09 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-27 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-09-18 Extra Bolagsstämma 2015
2015-08-28 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-12 Årsstämma 2015
2015-05-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-26 X-dag ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2015-02-16 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-28 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-28 Kvartalsrapport 2014-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHandel & varor
IndustriSällanköpsvaror
Axkid är verksamma inom konsumentbranschen. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer bilbarnstolar. Idag är produktionen inriktad mot bakåtvända barnstolar anpassade för barn i olika åldrar, tillverkade i enlighet med gällande EU-standarder. Störst verksamhet återfinns inom den europeiska marknaden där produkterna säljs via återförsäljare. Axkids grundades 2009 och har sitt huvudkontor i Göteborg.
2022-02-25 08:30:00

Bokslutskommuniké 2021

Fjärde kvartalet 2021
 • Nettoomsättningen ökade med 12 procent och uppgick till 38 693 KSEK (34 513)
 • Bruttomarginalen uppgick till 39,4 procent (44,2)
 • Rörelseresultatet uppgick till -393 KSEK (1 856)
 • Resultatet efter skatt uppgick till -1 247 KSEK (2 285)
 • Resultatet per aktie uppgick till -0,12 SEK (0,24)
Helåret 2021
 • Nettoomsättningen ökade med 32 procent och uppgick till 140 243 KSEK (106 586)
 • Bruttomarginal uppgick till 42,4 procent (44,0)
 • Rörelseresultat uppgick till 3 427 KSEK (4 554)
 • Resultatet efter skatt uppgick till 1 215 KSEK (3 698)
 • Resultatet per aktie uppgick till 0,11 SEK (0,38)
Väsentliga händelser
 • Leverantörsavtal har slutits med Volvo Cars under december 2021
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning utgår

(Se bifogad PDF för diagram och tabell med finansiell översikt)

VD-kommentar

Efterfrågan på Axkids produkter var fortsatt stark under det fjärde kvartalet vilket resulterade i en omsättning på 39 MSEK (35), en tillväxt på 12 procent jämfört med det starka fjärde kvartalet föregående år som var starkt beroende på lanseringen av Axkid One. Kvartalets omsättning påverkades negativt av leveransstörningar med uppskattningsvis 3 MSEK. För helåret nådde vi en omsättning om 140 Mkr, en tillväxt om 32 procent jämfört med föregående år.

Utanför Norden ökade försäljningen med 13 procent jämfört med fjärde kvartalet föregående år och uppgick till 19 MSEK (17). Omsättningen för helåret på marknader utanför Norden ökade med 32 procent och uppgick till 74 MSEK (56). De nordiska marknaderna uppvisade för kvartalet en tillväxt med 12 procent jämfört med föregående år och uppnådde en omsättning på 20 MSEK (18). För helåret var motsvarande tillväxt 31 procent och omsättning uppgick till 66 MSEK (50). Under året har vi haft en negativ påverkan på omsättningen på grund av nedstängningar på vissa marknader men under kvartalet är den effekten dock begränsad.

Dyrare råvaror och framför allt högre fraktpriser påverkade lönsamheten under andra halvåret vilket avspeglade sig i resultatet för helåret och framför allt i fjärde kvartalet. De genomförda prisökningarna vid halvårsskiftet kunde inte fullt ut kompensera för de stigande fraktkostnaderna vilket innebar att bruttomarginalen samt vinsten avvek från plan samt tidigare trend. Det resulterade i ett rörelseresultat för kvartalet på -0,4 MSEK (1,9) och för helåret på 3,4 MSEK (4,6). Ytterligare prisökningar är därför redan genomförda i början av innevarande år vilket i kombination med produktionseffektiviseringar ämnar förbättra lönsamheten.

För kvartalet uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till 3,4 MSEK (-2,1). Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -3,6 MSEK (-0,6). Till största delen bestod detta av projekt som syftar till att stärka bruttomarginal och anpassa vår produktportfölj till det nyare R129 reglementet. Efter 2023 kommer det inte att vara möjligt att sälja produkter från det äldre reglementet R44. Med dessa investeringar säkrar vi hela produktportföljen för framtida tillväxt.

Blickar vi framåt mot 2022 räknar vi med att Axkid One fortsätter att öka samt att den nya uppdaterade Minikid kommer att påverka försäljningen positivt. Vi förväntar oss fortsatt höga kostnader för material och transporter samt diverse störningar i varukedjan vilket kommer att påverka lönsamheten även det här året. Den största tillväxtpotentialen finns i Europa och vi fortsätter att sträva efter att sprida det bakåtvända åkandet till nya områden med nollvisionen och barnens säkerhet i fokus.

Avslutningsvis så vill jag tacka våra kunder och mina kollegor som tillsammans sett till att vi, under ett år som gett oss både med och motgångar, avslutar med starka försäljningssiffror. Utan det förtroendet, den starka lagandan och vår lösningsorienterade mentalitet hade det inte varit möjligt.

Göteborg februari 2022

Daniel Johanson, VD