17:24:28 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-25 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2022-05-24 Årsstämma 2022
2022-05-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-16 Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-19 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2021-05-18 Årsstämma 2021
2021-05-14 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-13 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2020-05-12 Årsstämma 2020
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-05-15 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2019-05-14 Årsstämma 2019
2019-05-03 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-08 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-09 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2018-05-08 Årsstämma 2018
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-05-11 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-02 Extra Bolagsstämma 2016
2016-10-21 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-15 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2016-05-12 Årsstämma 2016
2016-05-09 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-27 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-09-18 Extra Bolagsstämma 2015
2015-08-28 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-12 Årsstämma 2015
2015-05-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-26 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2015-02-16 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-28 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-28 Kvartalsrapport 2014-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHandel & varor
IndustriSällanköpsvaror
Axkid är verksamma inom konsumentbranschen. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer bilbarnstolar. Idag är produktionen inriktad mot bakåtvända barnstolar anpassade för barn i olika åldrar, tillverkade i enlighet med gällande EU-standarder. Störst verksamhet återfinns inom den europeiska marknaden där produkterna säljs via återförsäljare. Axkids grundades 2009 och har sitt huvudkontor i Göteborg.
2021-07-14 11:12:13

Axkid AB: Axkids företrädesemission tecknad till 224,47 procent

 

Den företrädesemission som Axkid AB genomfört under perioden 29 juni - 13 juli 2021 tecknades till 224,47 procent. Därmed nyttjas hela det emissionsutrymme bolagsstämman den 18 maj 2021 gav styrelsen att besluta om. Emissionen tillför därmed bolaget 15,9 MSEK före emissionskostnader vilka beräknas uppgå till 0,2 MSEK.

Emissionen medför att antalet aktier ökar med 881 818 stycken. Efter emissionen kommer därmed bolaget att ha 10 581 818 aktier och ett aktiekapital på 1 058 181,80 kronor.

Syftet med emissionen

Syftet med nyemissionen är att säkerställa Bolagets framtidsplaner. Likviden är planerad att användas till att, fortsätta utveckla företagets framtida produktplattformar, investera i utökad marknadsföring samt lansera Axkid på fler geografiska marknader.

"Det är väldigt roligt att vi fått en fulltecknad emission. Med stöd av det kapitalet kan vi titta framåt och ta nästa steg i vår utveckling. Den löpande försäljningen utvecklas bra, och med vårt modellprogram hoppas vi kunna fortsätta att vara den ledande aktören för bakåtvänt åkande med ett modernt produktutbud", kommenterar VD Daniel Johansson utfallet av emissionen.

För ytterligare information om den avslutade nyemissionen kontakta Eminova

Fondkommission AB, tfn 08-684 211 00, fax 08-684 211 29, email

info@eminova.se.VD Daniel Johansson, e-mail daniel.johansson@axkid.com,tel. 0704-56 67 33, eller läs på hemsidan www.axkid.se.

Denna information är sådan information som Axkid AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 juli 2021.