17:21:01 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-25 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2022-05-24 Årsstämma 2022
2022-05-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-16 Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-19 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2021-05-18 Årsstämma 2021
2021-05-14 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-13 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2020-05-12 Årsstämma 2020
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-05-15 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2019-05-14 Årsstämma 2019
2019-05-03 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-08 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-09 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2018-05-08 Årsstämma 2018
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-05-11 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-02 Extra Bolagsstämma 2016
2016-10-21 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-15 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2016-05-12 Årsstämma 2016
2016-05-09 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-27 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-09-18 Extra Bolagsstämma 2015
2015-08-28 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-12 Årsstämma 2015
2015-05-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-26 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2015-02-16 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-28 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-28 Kvartalsrapport 2014-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHandel & varor
IndustriSällanköpsvaror
Axkid är verksamma inom konsumentbranschen. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer bilbarnstolar. Idag är produktionen inriktad mot bakåtvända barnstolar anpassade för barn i olika åldrar, tillverkade i enlighet med gällande EU-standarder. Störst verksamhet återfinns inom den europeiska marknaden där produkterna säljs via återförsäljare. Axkids grundades 2009 och har sitt huvudkontor i Göteborg.
2021-05-14 08:34:16

Stark tillväxt i Norden och en utökad kreditfacilitet villkorad av aktieägartillskott

VD-kommentar

Året inleddes med en stor osäkerhet kring hur utvecklingen av den rådande pandemin skulle påverka verksamheten. Trots nedstängda europeiska marknader ökade försäljningen med 45 procent och uppgick till 33 MSEK (22). Den starka tillväxten var främst driven av de nordiska marknaderna och Storbritannien. Våra europeiska marknader har under perioden uppnått samma nivå som föregående år. Detta är en direkt följd av de omfattande nedstängningar i samhället som tvingat fysiska butiker att hålla restriktiva öppettider och under perioder stänga helt. Trots försök att öka andelen köp online på dessa marknader har vi inte lyckats vinna över tillräckligt stor andel kunder för att kompensera bortfallet från fysiska butiker.

Vår nya bilbarnstol Axkid ONE har fått ett mycket bra mottagande på de bakåtvänt mogna marknaderna i Norden, medan övriga europeiska marknader där bakåtvänt åkande inte är lika etablerat kommer behöva en längre införsäljningsfas. Rådande situation på dessa marknader har också gjort att lanseringsfasen blir mer utdragen då fysiska besök i butiken och förevisning av produkten inte kunnat genomföras i önskad omfattning.

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 1 740 KSEK (-160) och förklaras främst av den starka omsättningstillväxten. Resultatet för första kvartalet tyngs av negativ valutaexponering om ca 900 KSEK samt högre logistikkostnader för hemtagning av varor från Kina.

Trots ökade kostnader i produktions- och i logistikleden har vi tack vare en god kunddialog och god kontroll över våra prislistor ökat bruttomarginalen till 45,2 procent (44,4) under perioden. Bruttomarginalen är något som vi arbetar med kontinuerligt och kommer att fortsätta anpassa priserna efter rådande kostnadsläge.

Vår likviditetssituation är fortsatt ansträngd, dels på grund av vår snabba försäljningstillväxt men även som en följd av att vi producerar en större volym i egen fabrik. För att överbrygga detta har vi efter periodens utgång säkrat utökad kreditfacilitet på 13 MSEK. Den utökade kreditfaciliteten är också villkorad av ett kapitaltillskott från ägarna på minst 10 MSEK. Att stärka vår kapitalbas är nödvändigt då vi ser goda möjligheter för Axkid att växa, samt att vi ämnar överföra mer av vår produktion till egen anläggning för att uppnå skalfördelar.

När jag summerar det första kvartalet kan jag konstatera att Axkid trots en svårnavigerad omvärld lyckats väl med att utveckla verksamheten. Våra strategiska satsningar börjar nu även sätta avtryck i vår finansiella utveckling trots en omvärld där pandemin skapat obalanser i fraktpriser, brist på vissa komponenter samt nedstängningar av viktiga marknader. Det är med tillförsikt jag blickar framåt mot vår fortsatta resa.

Göteborg Maj 2021

Daniel Johanson, VD