17:41:16 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-25 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2022-05-24 Årsstämma 2022
2022-05-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-16 Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-19 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2021-05-18 Årsstämma 2021
2021-05-14 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-13 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2020-05-12 Årsstämma 2020
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-05-15 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2019-05-14 Årsstämma 2019
2019-05-03 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-08 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-09 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2018-05-08 Årsstämma 2018
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-05-11 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-02 Extra Bolagsstämma 2016
2016-10-21 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-15 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2016-05-12 Årsstämma 2016
2016-05-09 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-27 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-09-18 Extra Bolagsstämma 2015
2015-08-28 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-12 Årsstämma 2015
2015-05-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-26 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2015-02-16 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-28 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-28 Kvartalsrapport 2014-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHandel & varor
IndustriSällanköpsvaror
Axkid är verksamma inom konsumentbranschen. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer bilbarnstolar. Idag är produktionen inriktad mot bakåtvända barnstolar anpassade för barn i olika åldrar, tillverkade i enlighet med gällande EU-standarder. Störst verksamhet återfinns inom den europeiska marknaden där produkterna säljs via återförsäljare. Axkids grundades 2009 och har sitt huvudkontor i Göteborg.
2021-10-29 07:00:00

God tillväxt men stora störningar i leveranskedjan belastar resultatet.

VD-kommentar

Tredje kvartalet präglades av stora störningar i leveranskedjan med skenande transportkostnader samt förlängda leveranstider. Omsättningen har påverkats negativt med cirka 3 MSEK och vår bruttomarginal påverkades även den starkt negativt. Vi kommer att få leva med denna ansträngande situation en längre tid framöver. Vi har under en längre tid drivit ett antal projekt för att effektivisera hela kedjan från inköp till försäljning.  Under förutsättning att leveranskedjan stabiliseras och att kostnaderna inte fortsätter öka i samma takt som innevarande år, förväntas detta leda till en successivt stärkt bruttomarginal under 2022.

Omsättningen ökade med cirka 17 procent och uppgick till 35 MSEK. Marknaderna utanför Norden fortsatte den positiva trenden och uppvisade en omsättning på 21 MSEK (18). Den europeiska marknaden har varit svårnavigerad men vi ser nu tecken på en mer stabil marknad när vi återigen obehindrat kan besöka våra kunder. Vår hemmamarknad Norden uppvisade en tillväxt för det tredje kvartalet som var något högre än tidigare år och omsättningen uppgick till 14 MSEK (12).

Rörelseresultatet uppgick till 1,3 MSEK (2,8) vilket förklaras av högre omsättning men lägre bruttomarginal. Bruttomarginalen påverkades negativt av kraftigt ökande kostnader för frakt samt råvaror vilket är den främsta förklaringen till det lägre resultatet.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,9 (0,7) MSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -2,2 (-1,1) MSEK och bestod till största delen av projekt som syftar till att stärka vår bruttomarginal. Detta är projekt som vi arbetat fokuserat med under det senaste året.

Under perioden genomfördes en nyemission som tillförde 15,9 MSEK.

De senaste åren har präglats av en rörig omvärld där nedstängningar följts av obalanser i de globala leverantörskedjorna. Trots detta så har vi tagit viktiga steg för att etablera oss på den europeiska marknaden.

Göteborg oktober 2021

Daniel Johanson, VD