18:13:13 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-25 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2022-05-24 Årsstämma 2022
2022-05-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-16 Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-19 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2021-05-18 Årsstämma 2021
2021-05-14 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-13 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2020-05-12 Årsstämma 2020
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-05-15 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2019-05-14 Årsstämma 2019
2019-05-03 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-08 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-09 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2018-05-08 Årsstämma 2018
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-05-11 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-02 Extra Bolagsstämma 2016
2016-10-21 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-15 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2016-05-12 Årsstämma 2016
2016-05-09 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-27 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-09-18 Extra Bolagsstämma 2015
2015-08-28 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-12 Årsstämma 2015
2015-05-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-26 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2015-02-16 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-28 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-28 Kvartalsrapport 2014-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHandel & varor
IndustriSällanköpsvaror
Axkid är verksamma inom konsumentbranschen. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer bilbarnstolar. Idag är produktionen inriktad mot bakåtvända barnstolar anpassade för barn i olika åldrar, tillverkade i enlighet med gällande EU-standarder. Störst verksamhet återfinns inom den europeiska marknaden där produkterna säljs via återförsäljare. Axkids grundades 2009 och har sitt huvudkontor i Göteborg.
2020-05-08 08:49:52

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2020

Stark tillväxt och implementering av effektiviseringsprogram

Första kvartalet 2020
  • Nettoomsättningen ökade med 11 procent till 22 845 KSEK (20 489)
  • Bruttomarginalen uppgick till 44 procent (42)
  • Rörelseresultatet uppgick till -160 KSEK (887)
  • Resultatet efter skatt uppgick till -279 KSEK (486)
  • Resultatet per aktie uppgick till -0,03 SEK (0,05)
Väsentliga händelser sedan verksamhetsårets början
  • Kreditfaciliteten har utökats med 5 MSEK och uppgår till 30 MSEK.

  • Fabriken i Kina är driftsatt och produktionen av Axkid One är uppstartad med beräknad selektiv lansering i butik i början av juni.

 
  • Covid-19 pandemin har påverkat försäljningen kraftigt negativt under andra hälften av mars månad och kommer fortsatt påverka bolaget negativt även i Q2, särskilt på våra Europeiska marknader. För att förbättra likviditeten har kortsiktiga besparingsåtgärder såsom permitteringar genomförts i Tyskland och Frankrike.

  • Som en del i omställningen av bolaget från att fokusera stora resurser på produktutveckling till att öka sin geografiska närvaro och försäljning i Europa, har en rad effektiviseringar genomförts, främst på det svenska huvudkontoret. Den årliga besparingen beräknas till 5 miljoner kronor med full effekt från oktober 2020.  

(Se bifogad PDF för diagram och tabell med finansiell översikt)

 

VD-kommentar

Året 2020 började med en försäljningstillväxt på över 20 procent främst drivet av en stark utveckling i Europa. Under mars månad vek efterfrågan kraftigt beroende på COVID-19 epidemin vilket tvingade många av våra återförsäljare att stänga. Trots en ökning av försäljningen via e-handel har detta inte kunnat kompensera för försäljningstappet i våra fysiska butiker på viktiga europeiska marknader såsom Polen, Spanien, Tyskland och England. Vi uppnådde trots dessa svårigheter en tillväxt mot föregående år på 11 procent varav försäljningen utanför nordens gränser ökade med 24 procent och den nordiska marknaden nådde en omsättning i nivå med föregående år. Som tidigare kommunicerat tror vi att det är tillväxten hos våra kunder utanför Norden som kommer att förflytta Axkid till nya nivåer, även om Norden fortsatt kommer att vara en viktig del för vår framtida utveckling. Det är glädjande att se att denna utveckling har införlivats under det första kvartalet.

Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till -160 tkr vilket till stor del beror på den snabbt skiftande marknaden med en snabbt sjunkande försäljning mot slutet som inte gick att parera i samma hastighet på kostnadssidan. Under andra halvan av 2019 gjordes ett förbättringsarbete för att öka bruttomarginalen vilket under första kvartalet nu gett oss en positiv effekt. Under fjärde kvartalet 2019 uppgick bruttomarginalen till 38,5 procent att jämföra med 44,4 procent för det första kvartalet 2020, en betydande förbättring som ger stor effekt på resultatet.                                                                           

Kostnadsmassan var lägre under första kvartalet 2020 tack var implementerat effektivitetsprogram. När hela effektivitetsprogrammet genomförts räknar vi med att det kommer att ge besparingar på 5 miljoner kronor på årsbasis

Kassaflödet har under ett antal kvartal belastats negativt främst hänförligt till stora investeringar i utvecklingen av nya produkter. Under kommande verksamhetsår räknar vi med klart lägre utvecklingskostnader och därav ett bättre kassaflöde.

Som vi tidigare kommunicerat är utsikterna för den närmsta tiden osäkra på grund av Covid-19. Främst ser vi utmaningar i det korta perspektivet för försäljningen i fysiska butiker i hela Europa. Vi kan dock se en viss positiv rörelse när länderna sakta börjat öppna upp mer för butiker och handel. I skrivande stund så har Covid-19 en betydande effekt på försäljningen och kassaflödet. Detta är något som vi följer noggrant för att anpassa vår kostnadsmassa i den utsträckningen det är möjligt. Det är dock svårt att förutse hur marknaden kommer utveckla sig under 2020 och hur stora effekterna blir av den rådande Covid-19 epidemin. Vi har en bra dialog med banken och vi prioriterar att säkerställa likviditeten i första hand med främmande kapital, interna åtgärder samt med våra affärspartners. Om krisen blir långvarig kan vi inte utesluta en kapitalanskaffning från våra ägare.

Avslutningsvis har vi nu börjat leverera ut vår nya produkt Axkid One till marknaden. De första serierna kommer att nå konsument i början av sommaren och de närmsta månaderna kommer vi att visa upp mer av vår nya plattform. Monteringsfabriken i Kina är nu fullt operationell vilket är en viktig del för vår framtida utveckling som bolag.

Göteborg Maj 2020

Daniel Johanson, VD

 

Övrig information

Granskning
Den här rapporten har inte granskats av bolagets revisor.

Kommande informationstillfällen

-          Bolagsstämma 12:e maj

-          Rapporten för det andra kvartalet publiceras den 25:e augusti

För fördjupad finansiell information se bifogad PDF.

Kort om Axkid AB

Axkid är ett svenskt företag som värnar om barns säkerhet i trafiken och familjens trygghet i en fungerande vardag. Vi utvecklar och producerar bilbarnstolar med ambitionen att alltid driva säkerhetstänk och marknad framåt, med dagens krav på design och komfort. 

För ytterligare information om delårsrapporten kontakta VD Daniel Johansson, tel. 0704-56 67 33 eller läs mer på hemsidan www.axkid.se.