18:51:51 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-25 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2022-05-24 Årsstämma 2022
2022-05-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-16 Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-19 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2021-05-18 Årsstämma 2021
2021-05-14 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-13 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2020-05-12 Årsstämma 2020
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-05-15 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2019-05-14 Årsstämma 2019
2019-05-03 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-08 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-09 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2018-05-08 Årsstämma 2018
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-05-11 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-02 Extra Bolagsstämma 2016
2016-10-21 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-15 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2016-05-12 Årsstämma 2016
2016-05-09 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-27 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-09-18 Extra Bolagsstämma 2015
2015-08-28 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-12 Årsstämma 2015
2015-05-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-26 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2015-02-16 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-28 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-28 Kvartalsrapport 2014-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHandel & varor
IndustriSällanköpsvaror
Axkid är verksamma inom konsumentbranschen. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer bilbarnstolar. Idag är produktionen inriktad mot bakåtvända barnstolar anpassade för barn i olika åldrar, tillverkade i enlighet med gällande EU-standarder. Störst verksamhet återfinns inom den europeiska marknaden där produkterna säljs via återförsäljare. Axkids grundades 2009 och har sitt huvudkontor i Göteborg.
2020-08-25 08:21:40

Negativ påverkan av COVID-19 motverkades av god kostnadskontroll

VD-kommentar

COVID-19 epidemin paralyserade den fysiska detaljhandeln under april och maj vilket innebar ett dramatiskt försäljningstapp för Axkid i Europa. Norden stod emot bättre tack vare att Axkids försäljning i en större utsträckning än övriga Europa är koncentrerad mot e-handel. Det totala försäljningstappet för det andra kvartalet uppgick till 31 procent och Nordens utveckling var -6 procent jämfört mot 2019. I kvartalet blev omsättningen 19,1 MSEK jämfört 27,6 MSEK för 2019. 

Tidigt i Covid-19 utvecklingen vidtog vi kraftfulla kostnadsbesparingar för att i möjligaste mån kompensera för det beräknade försäljningstappet. Jag är stolt över att vi uppnådde ett positivt rörelseresultat på 0,1 MSEK (1,6) för kvartalet. Vi har haft en god kontroll över utgiftsmassan och kunnat ställa om mot de nya rådande omständigheterna. Det har blivit förseningar av Axkid One under det första kvartalet eftersom Kina stängde ner. Under det andra kvartalet har situationen i Kina normaliserats. Bruttomarginalen uppgår till 40 procent vilket är något lägre än det första kvartalet men jämförbart med andra kvartalet 2019. Skälet är den förstärkta USD som är negativt för Axkid samt att vår marginalstarka Europa försäljning är lägre än tidigare.

Vad gäller lanseringen av vår nya stol Axkid One såldes de första stolarna i Polen samt Spanien under juni med ett mycket gott mottagande. Vi har under det tredje kvartalet fortsatt lanseringen mot övriga marknader och kan konstatera att intresset är stort och nuvarande kunder kommer att ta upp Axkid One i sortimentet. Eftersom vi fortsatt är i

en lanseringsfas så är det svårt att lämna en prognos men jag hoppas att försäljningen av Axkid One under 2020 kan kompensera för den negativa försäljningsutvecklingen från Covid-19.

Kassaflödet för den operativa verksamheten var under kvartalet positivt och uppgick till 0,9 MSEK (-4,9). Detta främst på grund av god kontroll på lagernivåer samt effektivare inköpsflöden. För perioden har vi också gjort de sista investeringarna i produktplattformen One och investeringarna uppgick till 1,6 MSEK (5,2 MSEK).

Vi hoppas på en stabilare marknad framåt hösten men läget är fortsatt osäkert på grund av Covid-19. Vi är beroende av en fungerande detaljhandel och det verkar inte troligt att läget normaliseras förrän någon gång under 2021.  Vårt effektiviseringsprogram kommer att ge full effekt under fjärde kvartalet vilket skapar ett visst utrymme mot en osäker marknadsutveckling. Vi har just säkerställt en ny kredit på 5 MSEK med våra finansieringspartners som blir tillgänglig under det tredje kvartalet. Vi försöker undvika en nyemission men under den rådande osäkra omvärldsutvecklingen går inget att utesluta.

Göteborg augusti 2020

Daniel Johanson, VD