18:07:51 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-25 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2022-05-24 Årsstämma 2022
2022-05-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-16 Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-19 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2021-05-18 Årsstämma 2021
2021-05-14 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-13 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2020-05-12 Årsstämma 2020
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-05-15 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2019-05-14 Årsstämma 2019
2019-05-03 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-08 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-09 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2018-05-08 Årsstämma 2018
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-05-11 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-02 Extra Bolagsstämma 2016
2016-10-21 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-15 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2016-05-12 Årsstämma 2016
2016-05-09 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-27 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-09-18 Extra Bolagsstämma 2015
2015-08-28 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-12 Årsstämma 2015
2015-05-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-26 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2015-02-16 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-28 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-28 Kvartalsrapport 2014-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHandel & varor
IndustriSällanköpsvaror
Axkid är verksamma inom konsumentbranschen. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer bilbarnstolar. Idag är produktionen inriktad mot bakåtvända barnstolar anpassade för barn i olika åldrar, tillverkade i enlighet med gällande EU-standarder. Störst verksamhet återfinns inom den europeiska marknaden där produkterna säljs via återförsäljare. Axkids grundades 2009 och har sitt huvudkontor i Göteborg.
2021-02-26 08:30:00

Stark avslutning på ett utmanande år

VD-kommentar

Pandemiåret 2020 har varit både utmanade och lärorikt men givit oss en tro på att våra produkter och vår valda strategi är rätt väg framåt för Axkid. Vi har lyckats tackla både utmaningar i produktion och logistikkedjan samt stora bortfall i efterfrågan då samhället stängdes ned på många viktiga marknader. Trots detta lyckades vi växa med 5 procent på helåret 2020 jämfört med 2019 efter en stark utveckling i fjärde kvartalet, där tillväxten var hela 37 procent bättre jämfört samma kvartal året innan.

Särskilt de nordiska marknaderna utvecklades starkt med hela 45 procents försäljningstillväxt och de övriga marknaderna levererade en försäljningstillväxt på 30 procent.

Rörelseresultatet i fjärde kvartalet stärktes till 1,9 MSEK (-0,6) vilket främst förklarades av en förbättrad bruttomarginal vilken uppgick till 44,2 procent (38,5). En gynnsam utveckling av den amerikanska dollarn, samt en bra sortimentmix av försäljningen förklarar ökningen av bruttomarginalen.

Kassaflödet från verksamheten uppgick till -2,1 MSEK (5,5) och från investeringsverksamheten    -0,7 MSEK (-4,9) främst kopplat till investeringar i produktionsverksamheten under fjärde kvartalet.

Införsäljningen av nya stolen Axkid One till våra butiker bidrog starkt till den totala försäljningsökningen i fjärde kvartalet och vi bedömer att stolen fått ett gott mottagande även hos slutkonsument. Axkid One kommer att vara en viktig del för vår framtida försäljningstillväxt och förhoppningsvis kompensera för en lägre tillväxt i vårt övriga sortiment. Den stora utmaningen är fortsatt att övertyga övriga Europa utanför Norden att köpa en bakåtvänd bilbarnstol likt Axkid One.

Den senaste tidens nya Covid 19 restriktioner gör det svårt att förutse utvecklingen för 2021 och i skrivande stund avstår vi från att lämna någon försäljningsprognos för verksamhetsåret.

Som vi skrivit i tidigare rapporter har styrelsen och ledning arbetat aktivt med att hitta en starkare finansiering för att fortsatt kunna leverera en tillväxt på 20-30 procent per konjunkturcykel. Under kvartalet inkom ett kontantbud från SEB Equity som tillsammans med styrelse och ledning avser att köpa ut bolaget från börsen för att få in en erfaren och kapitalstark huvudägare som kan driva en framtida tillväxtagenda över flera år.

I skrivande stund har 81,4 procent av aktieägarna valt att acceptera budet. Jag är personligen mycket stolt över den fina utveckling som Axkid givit sina aktieägare, där kursen tredubblats över de fem senaste åren. Avslutningsvis vill jag tacka alla aktieägare för ert stöd samt kapital som möjliggjort vår utvecklingsresa.

Stay safe!

Daniel Johanson, VD