17:52:29 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-02-24 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-11 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-26 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-25 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2022-05-24 Årsstämma 2022
2022-05-20 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-25 Bokslutskommuniké 2021
2021-12-16 Extra Bolagsstämma 2021
2021-10-29 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-27 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-19 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2021-05-18 Årsstämma 2021
2021-05-14 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-26 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-27 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-25 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-13 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2020-05-12 Årsstämma 2020
2020-05-08 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-21 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-25 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-05-15 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2019-05-14 Årsstämma 2019
2019-05-03 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-08 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-23 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-24 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-09 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2018-05-08 Årsstämma 2018
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-28 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-24 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-24 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-23 Årsstämma 2017
2017-05-11 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-24 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-02 Extra Bolagsstämma 2016
2016-10-21 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-24 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-06-15 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2016-05-12 Årsstämma 2016
2016-05-09 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-19 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-27 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-09-18 Extra Bolagsstämma 2015
2015-08-28 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-06-12 Årsstämma 2015
2015-05-29 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-26 Ordinarie utdelning AXKID 0.00 SEK
2015-02-16 Bokslutskommuniké 2014
2014-10-28 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-28 Kvartalsrapport 2014-Q2

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHandel & varor
IndustriSällanköpsvaror
Axkid är verksamma inom konsumentbranschen. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer bilbarnstolar. Idag är produktionen inriktad mot bakåtvända barnstolar anpassade för barn i olika åldrar, tillverkade i enlighet med gällande EU-standarder. Störst verksamhet återfinns inom den europeiska marknaden där produkterna säljs via återförsäljare. Axkids grundades 2009 och har sitt huvudkontor i Göteborg.
2021-06-17 13:46:07

Axkid AB: Axkid genomför nyemission

Styrelsen i Axkid AB har med stöd av bemyndigandet från Årsstämman den 18 maj 2021, beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare. Nyemissionen tillför bolaget 15,9 MSEK före emissionskostnader vid full teckning.

Styrelsen anser att en nyemission är en förutsättning för bolaget att kunna fortsätta en långsiktig hållbar utveckling för Axkid.

Villkor för nyemissionen

- Rätten att teckna tillkommer i första hand bolagets aktieägare som på varje aktie erhåller en teckningsrätt.

- Elva (11) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) aktie.

- Emissionskursen är 18 kronor SEK per aktie.

Företrädesemissionen omfattar högst 881 818 aktier.

Tidsplan för nyemissionen

- Sista dag för handel i aktien inklusive teckningsrätt är 22 juni 2021.

- Första dag med handel i aktien exklusive teckningsrätt är 23 juni 2021.

- Avstämningsdag är 24 juni 2021.

- Teckning med företrädesrätt sker genom betalning från och med 29 juni - 13 juli 2021.

- Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight under perioden 29 juni - 8 juli 2021.

- Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på Spotlight från och med den 29 juni 2021 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen vilket beräknas bli i slutet av juli 2021.

Fullständigt emissionsmemorandum och anmälningssedlar finns publicerade på Bolagets hemsida www.axkid.se, på Spotligts hemsida www.spotlightstockmarket.com samt på Eminovas hemsida www.eminova.se innan teckningsperioden startar.

För ytterligare information om nyemissionen kontakta VD Daniel Johansson, e-mail daniel.johansson@axkid.com,tel. 0704-56 67 33, eller läs på hemsidan www.axkid.se.