11:06:21 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-12 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-25 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-25 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-04-11 Årsstämma 2024
2024-02-22 X-dag halvårsutdelning AZN 20.65
2024-02-08 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-10 X-dag halvårsutdelning AZN 9.64
2023-07-28 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-27 Årsstämma 2023
2023-04-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-23 X-dag halvårsutdelning AZN 20.69
2023-02-09 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-11 X-dag halvårsutdelning AZN 9.49
2022-07-29 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-29 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-29 Årsstämma 2022
2022-02-24 X-dag halvårsutdelning AZN 18
2022-02-10 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-12 X-dag halvårsutdelning AZN 7.72
2021-07-29 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-11 Årsstämma 2021
2021-04-30 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-25 X-dag halvårsutdelning AZN 15.76
2021-02-11 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-13 X-dag halvårsutdelning AZN 7.87
2020-07-30 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-29 Årsstämma 2020
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-27 X-dag halvårsutdelning AZN 18.32
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-08 X-dag halvårsutdelning AZN 8.49
2019-07-25 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-26 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-26 Årsstämma 2019
2019-02-28 X-dag halvårsutdelning AZN 17.46
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-08 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-09 X-dag halvårsutdelning AZN 7.92
2018-07-26 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-18 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-18 Årsstämma 2018
2018-02-15 X-dag halvårsutdelning AZN 14.97
2018-02-02 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-09 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-10 X-dag halvårsutdelning AZN 7.4
2017-07-27 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-27 Årsstämma 2017
2017-04-27 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-16 X-dag halvårsutdelning AZN 16.57
2017-02-02 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-10 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-11 X-dag halvårsutdelning AZN 7.81
2016-07-28 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-29 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-29 Årsstämma 2016
2016-02-18 X-dag halvårsutdelning AZN 16.26
2016-02-04 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-05 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-13 X-dag halvårsutdelning AZN 7.71
2015-07-30 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-24 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-24 Årsstämma 2015
2015-02-19 X-dag halvårsutdelning AZN 15.62
2015-02-05 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-06 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-13 X-dag halvårsutdelning AZN 6.2
2014-07-31 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-24 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-24 Årsstämma 2014
2014-02-19 X-dag halvårsutdelning AZN 12.41
2014-02-06 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-31 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-14 X-dag halvårsutdelning AZN 5.92
2013-08-01 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-08-01 Analytiker möte 2013
2013-04-25 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-25 Årsstämma 2013
2013-02-13 X-dag halvårsutdelning AZN 12.08
2013-01-31 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-25 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-10-25 Analytiker möte 2012
2012-08-08 X-dag halvårsutdelning AZN 6.26
2012-07-26 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-26 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-26 Årsstämma 2012
2012-02-15 X-dag halvårsutdelning AZN 13.21
2012-02-02 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-27 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-03 X-dag halvårsutdelning AZN 5.33
2011-07-28 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-28 Årsstämma 2011
2011-04-28 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-02 X-dag halvårsutdelning AZN 11.99
2011-01-27 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-28 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-04 X-dag halvårsutdelning AZN 5.12
2010-07-29 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-29 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-03 X-dag halvårsutdelning AZN 12.43
2010-01-28 Bokslutskommuniké 2009
2009-10-29 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-05 X-dag halvårsutdelning AZN 4.41
2009-07-30 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-04-30 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-04-30 Årsstämma 1
2009-02-04 X-dag halvårsutdelning AZN 12.02
2008-08-06 X-dag halvårsutdelning AZN 3.34
2008-02-06 X-dag halvårsutdelning AZN 8.61
2007-08-08 X-dag halvårsutdelning AZN 3.49
2007-02-07 X-dag halvårsutdelning AZN 8.6
2006-08-09 X-dag halvårsutdelning AZN 3.6
2006-02-08 X-dag halvårsutdelning AZN 7.02
2005-08-10 X-dag halvårsutdelning AZN 2.99
2005-02-09 X-dag halvårsutdelning AZN 4.497
2004-08-11 X-dag halvårsutdelning AZN 2.2
2004-02-18 X-dag halvårsutdelning AZN 3.91
2003-08-20 X-dag halvårsutdelning AZN 2.07
2003-02-19 X-dag halvårsutdelning AZN 3.99
2002-08-21 X-dag halvårsutdelning AZN 2.21
2002-02-20 X-dag halvårsutdelning AZN 5.01
2001-08-22 X-dag halvårsutdelning AZN 2.44
2001-02-21 X-dag halvårsutdelning AZN 4.49
2000-09-04 X-dag halvårsutdelning AZN 2.1
2000-03-08 X-dag halvårsutdelning AZN 4.01
1999-09-06 X-dag halvårsutdelning AZN 1.89
1999-04-01 Split AZN 1:0.5045
1997-05-26 Split AZN 1:2
1993-06-14 Split AZN 1:5
1987-06-04 Split AZN 1:2

Beskrivning

LandStorbritannien
ListaLarge Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
AstraZeneca är ett globalt läkemedelsbolag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom terapiområdena som berör andningsvägar, hjärta/kärl/metabolism och cancer. Utöver huvudverksamheten är bolaget även aktiva inom autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca är verksamt inom samtliga globala regioner och har sitt huvudkontor i Cambridge, Storbritannien.
2024-04-25 08:00:31

Mycket stark tillväxt av intäkter och vinst per aktie under första kvartalet tillsammans med spännande leverans från forskningsportföljen

Intäkter och vinst per aktie - sammanfattning

Q1 2024 Förändring %
MUSD Utfall i fasta valutakurser[1]
- Produktförsäljning 12 177 15 18

- Alliansintäkter 457 59 59
- Intäkter från 45 66 66
samarbeten
Totala intäkter 12 679 17 19
Redovisad vinst per $1,41 21 30
aktie (EPS)
Vinst per aktie för $2,06 7 13
kärnverksamheten[2]

Ekonomiskt resultat för Q1 2024 (tillväxttal i fasta valutakurser)

-      Totala intäkter upp 19% till 12679MUSD, drivet av en ökning på 18% för Produktförsäljning och en fortsatt tillväxt för Alliansintäkter från samarbetsläkemedel

-      Dubbelsiffrig tillväxt i Totala intäkter från läkemedel inom Onkologi med 26%, CVRM med 23%, R&I med 17% och sällsynta sjukdomar med 16%

-      Bruttomarginal för produktförsäljning för kärnverksamheten[3] på 82%

-      Rörelsemarginal för kärnverksamheten på 34%

-      Skattesats för kärnverksamheten på 21%

-      Vinst per aktie för kärnverksamheten ökade med 13% till 2,06USD. Vinsttillväxten per aktie för kärnverksamheten var lägre än den totala intäktstillväxten, främst på grund av en avyttringsvinst vid försäljning av rättigheterna för Pulmicort Flexhaler i USA på 241MUSD under motsvarande period föregående år

-      Enligt vad som meddelats vid den ordinarie årsstämman den 11 april 2024 kommer den totala utdelningen för helåret 2024 att öka med 0,20 USD per aktie till 3,10 USD per aktie

-      Prognosen för Totala intäkter och Vinst per aktie för kärnverksamheten i fasta valutakurser för helåret 2024 upprepas

Pascal Soriot, koncernchef på AstraZeneca, säger:

"AstraZeneca har inlett 2024 mycket starkt med en betydande tillväxt av totala intäkter på 19% under första kvartalet.

Vår starka portföljtillväxt fortsätter och vi har redan i år tillkännagett positiva studieresultat för Imfinzi och Tagrisso som var oöverträffade inom lungcancer, och data från dessa studier kommer att presenteras under ASCO-plenarmötet i juni. Vi ser också fram emot resultaten från flera andra viktiga studier under året.

Vid vår årsstämma var vi glada att kunna tillkännage en ökning på 7% i den årliga utdelningen, och på investerardagen den 21 maj 2024 kommer vi att ge en översikt av utvecklingen av företaget och understryka vår tillit till att den branschledande tillväxten upprätthålls."

Viktiga milstolpar som nåtts sedan förra resultatrapporten

-      Positiva resultat för Tagrisso mot inoperabel EGFRm NSCLC i stadium III (LAURA), Imfinzi mot LS-SCLC (ADRIATIC)

-      Godkännanden i USA för Tagrisso med tillägg av cellgiftsbehandling mot EGFRm NSCLC (FLAURA2), Enhertu mot HER2-positiva solida tumörer (DESTINY-PanTumor02, DESTINY-Lung01, DESTINY-CRC02) och Ultomiris mot NMOSD. Godkännande i USA och EU för Voydeya som tilläggsterapi till Ultomiris eller Soliris mot PNH med EVH (ALPHA). Godkännande i Japan för Truqap plus Faslodex mot inoperabelt eller recidiverande PIK3CA-, AKT1- eller PTEN-förändrad HR-positiv, HER2-negativ bröstcancer (CAPItello-291).

-      Registreringsansökningar för biologiska läkemedel i USA har accepterats för Datopotamab deruxtecan mot icke-skivepitel-NSCLC (TROPION-Lung01) och HR-positiv, HER2-negativ bröstcancer (TROPION-Breast01).

Riktlinjer

Bolaget upprepar prognosen för Totala intäkter och Vinst per aktie för kärnverksamheten för helåret 2024 i fasta valutakurser baserat på de genomsnittliga valutakurserna under 2023.

Totala intäkter förväntas öka med en "low double"-siffrig procentsats till en "low teens" procentsats

Vinst per aktie för kärnverksamheten förväntas öka med en "low double"-siffrig procentsats till en "low teens" procentsats

-      Intäkter från samarbeten förväntas öka substansiellt, pådrivet av framgångsbaserade milstolpar och vissa förväntade transaktioner

-      Övriga rörelseintäkter förväntas minska substansiellt (helåret 2023 innefattade en vinst på 241MUSD för avyttringen av rättigheterna i USA för Pulmicort Flexhaler och en engångsvinst på 712MUSD avseende uppdateringar av avtalsmässiga överenskommelser för Beyfortus)

-      Skattesatsen för kärnverksamheten förväntas ligga på mellan 18-22%

AstraZeneca kan inte ge någon prognos baserat på redovisat resultat eftersom bolaget inte med säkerhet kan förutse väsentliga delar av redovisat resultat, inklusive justeringar till verkligt värde av skulder relaterade till förvärv, nedskrivningar av immateriella tillgångar och avsättningar vid juridiska uppgörelser. Se avsnittet Cautionary Statements i den fullständiga resultatrapporten på engelska.

Valutakurseffekter

Om valutakursförändringarna för april till december 2024 förblir i nivå med de genomsnittliga kurser vi sett under mars 2024, jämfört med resultatet i fasta valutakurser, förutses det att de totala intäkterna för helåret 2024 får en "low single"-siffrig negativ påverkan och vinsten per aktie för kärnverksamheten får en "mid single"-siffrig negativ påverkan (tidigare "low single"-siffrig negativ påverkan). Bolagets analys av valutakurskänslighet framgår av tabell 16 i den fullständiga resultatrapporten på engelska.

Investerardag

AstraZeneca kommer att hålla en investerardag den 21 maj 2024.
Mer information finns på www.astrazeneca.com/investor-relations.html.
 

Tabell 1: De totala intäkterna i korthet första kvartalet 2024

Förändring %

Intäktstyp MUSD Utfall Fasta
% valuta
-kurser
Produktförsäljning 12 15 18
177
Alliansintäkter 457 59 59

 • 339MUSD Enhertu (Q1 2023:
220MUSD)
 • 77MUSD Tezspire (Q1 2023:
43MUSD)
Samarbetsintäkter 45 66 66
 • 45MUSD Farxiga (Q1 2023:
24MUSD)
Totala intäkter 12 17 19
679
Sjukdomsområden MUSD Utfall Fasta
% valuta
-kurser
Onkologi 5 108 23 26
 • Goda resultat inom alla
viktiga läkemedel och
regioner
CVRM 3 060 20 23
 • Farxiga upp 43% (45% i
fasta valutakurser), med
fortsatt tillväxt i
efterfrågan och en godkänd
generisk lansering i USA,
Lokelma upp 16% (19% i fasta
valutakurser), roxadustat upp
24% (28% i fasta
valutakurser), Brilinta ned
3% (1% i fasta valutakurser)
R&I 1 886 15 17
 • En fortsatt stark
tillväxt från Fasenra upp 6%
(6% i fasta valutakurser),
Breztri upp 52% (54% i fasta
valutakurser). Saphnelo upp
94% (95% i fasta
valutakurser) och Tezspire
upp >2x (>2x i fasta
valutakurser). Symbicort steg
med 12% (14% i fasta
valutakurser)
V&I 232 (35) (34)
 • Intäkterna från Beyfortus
uppgick till 46MUSD (Q1 2023:
0), något som mer än väl
kompenserade en minskning på
27MUSD för Synagis
 • Minskningen i V&I
-intäkter drevs av en lägre
försäljning av covid-19 mAbs
och Vaxzevria. Intäkterna
från Vaxzevria ingår nu i V&I
-intäkterna "Övrigt"
Sällsynta 2 096 12 16
sjukdomar · Ultomiris upp 32% (34% i
fasta valutakurser), vilket
delvis motverkades av en
nedgång för Soliris på 11%
(8% i fasta valutakurser)
 • Strensiq upp 20% (21% i
fasta valutakurser) och
Koselugo upp 68% (82% i fasta
valutakurser), vilket speglar
en stark patientefterfrågan
och även tidpunkten för
anbudsmarknadsorder
Övriga läkemedel 297 (7) -
Totala intäkter 12 17 19
679
Regioner MUSD Utfall Fasta
% valuta
-kurser
USA 5 124 19 19

Tillväxtmarknader 3 732 18 26

- Kina 1 748 9 13

- Tillväxtmarknader 1 984 27 40
exklusive Kina
Europa 2 634 22 19

Etablerade 1 189 (5) 2
marknader · Minskning i intäkter från
covid-19 mAbs
Totala intäkter 12 17 19
679

Kombinerad försäljning av Enhertu, registrerat av Daiichi Sankyo Company Limited (Daiichi Sankyo) och AstraZeneca, uppgick till 879MUSD under första kvartalet 2024 (Q1 2023: 531MUSD).

Sammantagen försäljning av Tezspire, registrerat av Amgen och AstraZeneca, uppgick till 216MUSD under första kvartalet 2024 (Q1 2023: 105MUSD).

Tabell 2: Ekonomiskt resultat i korthet första kvartalet 2024

Mått Redovisat Redovisad Kärnverk Förändring i Kommentarer[4]
förändring -samheten kärnverk
-samheten

Totala intäkter 12679 Utfall 17% 12679 Utfall 17%
19% i fasta 19% i fasta · Se tabell 1 och
MUSD valutakurser MUSD valutakurser avsnittet Totala
intäkter i detta
dokument för närmare
detaljer
Brutto-marginal för 82% Stabil 82% Utfall
produkt-försäljning · Variationer i
-1procent bruttomarginal för
-enhet produktförsäljning kan
-1 procent förväntas mellan
-enhet i perioderna på grund av
fasta produkters
valutakurser säsongsbundenhet,
valutakursfluktuationer
och andra effekter
FoU-kostnader 2783 Utfall 7% 2698 Utfall 17% +  Ökad investering i
7% i fasta 18% i fasta portföljen
MUSD valutakurser MUSD valutakurser

 • Kvoten FoU-kostnader
för kärnverksamheten i
förhållande till Totala
intäkter uppgick till
21% (Q1 2023: 21%)
Försäljnings- och 4495 Utfall 11% 3413 Utfall 12% +  Marknadsutveckling
administrationskostnader 12% i fasta 13% i fasta för nyligen genomförda
MUSD valutakurser MUSD valutakurser lanseringar och
aktiviteter före
lanseringen
 • Kvoten försäljnings-
och
administrationskostnader
för kärnverksamheten i
förhållande till Totala
intäkter uppgick till
27% (Q1 2023: 28%)
Övriga rörelse-intäkter 67MUSD Utfall -83% 65MUSD Utfall -80% -   Kvartalet föregående
och -83% i fasta -80% i fasta år innefattade en vinst
valutakurser valutakurser på 241MUSD i och med
-kostnader[5] avyttringen av
rättigheterna i USA för
Pulmicort Flexhaler
Rörelse-marginal 25% Utfall 34% Utfall
+1procent · Se kommentarer ovan
-enhet -2procent om Övriga
+2procent -enheter rörelseintäkter och
-enheter i -1procent rörelsekostnader
fasta -enhet i
valutakurser fasta
valutakurser
Summa finansnetto -302 MUSD Utfall 5% -245 Utfall 2% +  Högre rörlig ränta
1% i fasta MUSD -3% i fasta och högre ränta på
valutakurser valutakurser utfärdanden av
obligationer

-   Högre erhållen ränta
för
kassatillgodohavanden
och kortsiktiga
investeringar
Skattesats 22% Utfall 21% Utfall
+2procent +2procent · Variationer i
-enheter -enheter skattesatsen kan
+2procent +2procent förväntas mellan
-enheter i -enheter i perioderna
fasta fasta
valutakurser valutakurser
Vinst per aktie 1,41 USD Utfall 21% 2,06 USD Utfall 7%
30% i fasta 13% i fasta · Ytterligare
valutakurser valutakurser information om
skillnader mellan
redovisade siffror och
mått för
kärnverksamheten framgår
av tabell 11 i den
fullständiga
resultatrapporten på
engelska

Tabell 3: Forskningsportföljen i sammandrag efter tillkännagivandet av tidigare resultat

Status Läkemedel Indikation/Studie Status
Myndighets Enhertu HER2-uttryckta Myndighetsgodkännande
-godkännanden tumörer (DESTINY (USA)
eller -PanTumor02)
andra
regleringsåtgärder
Tagrisso EGFRm NSCLC (första Myndighetsgodkännande
linjens (USA)
behandling)
(FLAURA2)
Truqap HR+/HER2-negativ Myndighetsgodkännande
bröstcancer (andra (JAPAN)
linjens behandling)
(CAPItello-291)
Beyfortus RSV (MELODY-MEDLEY) Myndighetsgodkännande
(JAPAN)
Ultomiris NMOSD (CHAMPION Myndighetsgodkännande
-NMOSD) (USA)
Voydeya PNH med EVH (ALPHA) Myndighetsgodkännande
(USA och EU)

Registrerings Dato-DXd Icke-skivepitel Registreringsansökan
-ansökningar NSCLC (andra och (USA)
eller godkända tredje linjens
ansökningar* behandling) (TROPION
-Lung01)
Dato-DXd HR+/HER2 Registreringsansökan
-bröstcancer (USA, EU, JAPAN,
(inoperabel KINA)
och/eller
metastatisk)
(TROPION
-Breast01)
acoramidis ATTR-CM Registreringsansökan
(ALXN2060-TAC (JAPAN)
-302)
Övergripande Tagrisso EGFRm NSCLC Nådde det primära
resultat från fas (inoperabel stadium målet
III-studier och III)
andra händelser (LAURA)
Imfinzi SCLC (begränsat Nådde det primära
stadium) (ADRIATIC) målet

*Registreringsansökningar i USA, EU och Kina anger ansökningsgodkännande

Kommande katalysatorer för portföljen

För nyligen inledda studier och förväntade tidpunkter för viktiga resultat från studier, se Clinical Trials Appendix som finns här: www.astrazeneca.com/investor-relations.html.

 
Företags- och affärsutveckling

  

I februari 2024 slutförde AstraZeneca förvärvet av Gracell Biotechnologies, Inc. (Gracell), ett globalt bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar innovativa cellterapier för behandling av cancer och autoimmuna sjukdomar. Förvärvet stärker AstraZenecas växande portfölj av cellterapier med AZD0120 (tidigare GC012F), en ny T-cellsbehandling (CAR-T) i klinisk fas. AZD0120 är en ny potentiell behandling mot multipelt myelom, liksom andra hematologiska och autoimmuna sjukdomar, inklusive SLE. Den kontanta engångsdelen av köpeskillningen uppgick till cirka 1,0miljarder USD. Tillsammans uppgår förskottsbetalningen och den potentiella villkorade betalningen, om den uppnås, till ett transaktionsvärde av cirka 1,2miljarder USD. AstraZeneca har förvärvat kontanta tillgångar och likvida medel i  Gracells balansräkning, vilka sammantaget uppgick till totalt 209MUSD vid transaktionens avslutande.

I februari 2024 slutförde AstraZeneca förvärvet av Icosavax, Inc., ett USA-baserat bioteknikbolag i klinisk fas som fokuserar på utveckling av differentierade vacciner med hög potential via en innovativ proteinplattform med virusliknande partiklar. Den kontanta engångsdelen av köpeskillningen uppgick till cirka 0,8miljarder USD. Tillsammans uppgår förskottsbetalningen och den maximala potentiella villkorade betalningen, om den uppnås, till ett transaktionsvärde av cirka 1,1miljarder USD. AstraZeneca har förvärvat kontanta tillgångar, likvida medel, och noterade värdepapper i Icosavax balansräkning, vilka sammantaget uppgick till totalt 192MUSD vid transaktionens avslutande.

I mars 2024 meddelade AstraZeneca att man ingått ett definitivt avtal om att förvärva Amolyt Pharma, ett bioteknikföretag i klinisk fas som fokuserar på att utveckla nya behandlingar av sällsynta endokrina sjukdomar. Det föreslagna förvärvet kommer att stärka portföljen för sällsynta sjukdomar i sen fas och utöka franchisen för benmetabolism med det noterbara tillägget eneboparatid (AZP-3601), en prövningsterapipeptid i fas III med en ny verkningsmekanism som är utformad att uppnå viktiga behandlingsmål mot hypoparatyreos. Den kontanta engångsdelen av köpeskillningen uppgår till 0,8miljarder USD när avtalet slutförs. Tillsammans uppgår förskottsbetalningen och den maximala potentiella villkorade betalningen, om den uppnås, till ett transaktionsvärde av 1,05miljarder USD. AstraZeneca kommer att förvärva samtliga av Amolyt Pharmas utestående aktier på kontant och skuldfri basis. Förutsatt att sedvanliga villkor uppfylls i förvärvsavtalet, inklusive myndighetsgodkännanden, förväntas transaktionen slutföras under tredje kvartalet 2024.

I mars 2024 ingick AstraZeneca ett definitivt avtal om att förvärva Fusion Pharmaceuticals Inc., ett bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar nästa generations radiokonjugat. Därmed kompletteras AstraZenecas ledande onkologiportfölj med Fusions radiokonjugatportfölj, inklusive deras mest avancerade program, FPI-2265, en ny potentiell behandling för patienter med mCRPC. Förvärvet är ett stort steg mot AstraZenecas mål att transformera cancerbehandlingen och patientresultaten genom att ersätta traditionella behandlingar som cellgiftsbehandling och strålning med mer riktade behandlingar. Den kontanta engångsdelen av köpeskillningen uppgår till cirka 2miljarder USD. Tillsammans uppgår förskottsbetalningen och den maximala potentiella villkorade betalningen, om den uppnås, till ett transaktionsvärde av cirka 2,4miljarder USD. AstraZeneca kommer att förvärva kontanta tillgångar, likvida medel och kortfristiga placeringar i Fusions balansräkning, vilka sammantaget uppgick till totalt 234MUSD per 31 december 2023. Transaktionen förväntas slutföras under andra kvartalet 2024 med förbehåll för sedvanliga avslutsvillkor, inklusive godkännande från Fusions aktieägare och myndighetsgodkännanden.

Hållbarhet i sammandrag

Vårt nyligen tillkännagivna samarbete med China Resources Gas och Everbright Environment kommer att leverera biometan och biometanbaserad ånga till vår anläggning i Wuxi. Genom att använda inhemskt avfall, inklusive mat- och växtavfall, kommer detta nya partnerskap att göra det möjligt för oss att minska vårt utsläppsavtryck från växthusgaser med 80% i Kina.

AstraZeneca tillkännagav på WEF att man är en av de första organisationerna som avser att börja offentliggöra information i enlighet med Taskforce on Nature-related Financial Disclosures rekommendationer för bolagsredovisning.

AstraZeneca höll också ett årligt hållbarhetssamtal för aktieägare, där man återigen bekräftade sitt fortsatta åtagande att leverera inom våra pelare: Tillgång till hälso- och sjukvård, miljöskydd, och etik och transparens. En inspelning av samtalet och tillhörande material finns tillgängligt på AstraZenecas IR-webbplats.

Telefonkonferens

En telefonkonferens för investerare och analytiker börjar i dag, 25 april 2024, klockan 12.45 CET. Ytterligare detaljer finns på astrazeneca.com (https://www.astrazeneca.com/).

Rapporteringskalender

Företaget avser att publicera resultaten för det första halvåret och andra kvartalet 2024 den 25 juli 2024.

Noter

En ordlista över förkortningar finns i slutet av dokumentet.
 

[1]   Fasta valutakurser. Skillnaderna mellan Utfall förändring och Fasta valutakurser förändring beror på förändringar i kursen för utländsk valuta mellan respektive period 2024 och 2023. Nyckeltal i fasta valutakurser överensstämmer inte med god redovisningssed eftersom de exkluderar effekterna från valutarörelser från de redovisade resultaten.

[2]   Ekonomiska mått avseende kärnverksamheten har korrigerats för att utesluta vissa poster. Skillnaderna mellan redovisade siffror och mått för kärnverksamheten beror främst på kostnader avseende amortering av immateriella tillgångar, nedskrivningar, juridiska uppgörelser och omstruktureringskostnader. En fullständig avstämning av Redovisad vinst per aktie och Vinst per aktie för kärnverksamheten finns i tabell 11 i avsnittet Ekonomiskt resultat i den fullständiga resultatrapporten på engelska.

[3]   Beräkningen av Redovisad bruttomarginal för produktförsäljning och Bruttomarginal för produktförsäljning för kärnverksamheten exkluderar påverkan från Alliansintäkter och Samarbetsintäkter.

[4]   I tabell 2 anger plus- och minustecknen "+ / -" riktningen på påverkan för den post som diskuteras. Ett plus bredvid en FoU-kostnadskommentar betyder att posten ökat FoU-kostnaderna jämfört med föregående år.

[5]   Intäkter från avyttring av tillgångar och verksamheter, där koncernen inte behåller något betydande löpande ekonomiskt intresse, fortsätter att redovisas under Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader i bolagets finansiella rapporter.

Ordlista

AKT Proteinkinas B
ATTR-CM Transtyretin amyloid kardiomyopati
CAR-T Chimär antigenreceptor T-cell
CRC Kolorektal cancer
CRPC Kastrationsresistent prostatacancer
CVRM Kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar
och metabola sjukdomar
EGFRm Epidermal
tillväxtfaktorreceptor/mutering
EPS Vinst per aktie
HER2 / +/- Human epidermal tillväxtfaktorreceptor
/ low / m 2/positiv/negativ/lågnivåuttryck/muterand
e
HR / + / - Hormonreceptor/positiv/negativ
m Metastaserande, till exempel mBTC,
mCRPC, mCSPC
mAb Monoklonal antikropp
NMOSD Neuromyelitis optica spectrum disorder;
NMO-spektrumtillstånd
NSCLC Icke-småcellig lungcancer
PIK3CA Fosfatidylinositol-4,5- difosfat 3
-kinas, katalytisk subenhets-alfa
PNH / -EVH Paroxysmal nokturn hemoglobinuri/med
extravaskulär hemolys
PTEN Fosfatas- och tensinhomolog
R&I Andningsvägar och immunologi
RSV Respiratoriskt syncytialvirus
SCLC Småcellig lungcancer
V&I Vaccin- och immunterapier