10:37:50 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-11-12 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-07-25 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-04-25 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-04-11 Årsstämma 2024
2024-02-22 X-dag halvårsutdelning AZN 20.65
2024-02-08 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-10 X-dag halvårsutdelning AZN 9.64
2023-07-28 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-27 Årsstämma 2023
2023-04-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-23 X-dag halvårsutdelning AZN 20.69
2023-02-09 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-11 X-dag halvårsutdelning AZN 9.49
2022-07-29 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-29 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-29 Årsstämma 2022
2022-02-24 X-dag halvårsutdelning AZN 18
2022-02-10 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-12 X-dag halvårsutdelning AZN 7.72
2021-07-29 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-11 Årsstämma 2021
2021-04-30 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-25 X-dag halvårsutdelning AZN 15.76
2021-02-11 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-13 X-dag halvårsutdelning AZN 7.87
2020-07-30 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-29 Årsstämma 2020
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-27 X-dag halvårsutdelning AZN 18.32
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-08 X-dag halvårsutdelning AZN 8.49
2019-07-25 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-26 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-26 Årsstämma 2019
2019-02-28 X-dag halvårsutdelning AZN 17.46
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-08 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-09 X-dag halvårsutdelning AZN 7.92
2018-07-26 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-18 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-18 Årsstämma 2018
2018-02-15 X-dag halvårsutdelning AZN 14.97
2018-02-02 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-09 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-10 X-dag halvårsutdelning AZN 7.4
2017-07-27 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-27 Årsstämma 2017
2017-04-27 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-16 X-dag halvårsutdelning AZN 16.57
2017-02-02 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-10 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-11 X-dag halvårsutdelning AZN 7.81
2016-07-28 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-29 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-29 Årsstämma 2016
2016-02-18 X-dag halvårsutdelning AZN 16.26
2016-02-04 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-05 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-13 X-dag halvårsutdelning AZN 7.71
2015-07-30 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-24 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-24 Årsstämma 2015
2015-02-19 X-dag halvårsutdelning AZN 15.62
2015-02-05 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-06 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-13 X-dag halvårsutdelning AZN 6.2
2014-07-31 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-24 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-24 Årsstämma 2014
2014-02-19 X-dag halvårsutdelning AZN 12.41
2014-02-06 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-31 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-14 X-dag halvårsutdelning AZN 5.92
2013-08-01 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-08-01 Analytiker möte 2013
2013-04-25 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-25 Årsstämma 2013
2013-02-13 X-dag halvårsutdelning AZN 12.08
2013-01-31 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-25 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-10-25 Analytiker möte 2012
2012-08-08 X-dag halvårsutdelning AZN 6.26
2012-07-26 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-26 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-26 Årsstämma 2012
2012-02-15 X-dag halvårsutdelning AZN 13.21
2012-02-02 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-27 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-03 X-dag halvårsutdelning AZN 5.33
2011-07-28 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-28 Årsstämma 2011
2011-04-28 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-02 X-dag halvårsutdelning AZN 11.99
2011-01-27 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-28 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-04 X-dag halvårsutdelning AZN 5.12
2010-07-29 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-29 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-03 X-dag halvårsutdelning AZN 12.43
2010-01-28 Bokslutskommuniké 2009
2009-10-29 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-05 X-dag halvårsutdelning AZN 4.41
2009-07-30 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-04-30 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-04-30 Årsstämma 1
2009-02-04 X-dag halvårsutdelning AZN 12.02
2008-08-06 X-dag halvårsutdelning AZN 3.34
2008-02-06 X-dag halvårsutdelning AZN 8.61
2007-08-08 X-dag halvårsutdelning AZN 3.49
2007-02-07 X-dag halvårsutdelning AZN 8.6
2006-08-09 X-dag halvårsutdelning AZN 3.6
2006-02-08 X-dag halvårsutdelning AZN 7.02
2005-08-10 X-dag halvårsutdelning AZN 2.99
2005-02-09 X-dag halvårsutdelning AZN 4.497
2004-08-11 X-dag halvårsutdelning AZN 2.2
2004-02-18 X-dag halvårsutdelning AZN 3.91
2003-08-20 X-dag halvårsutdelning AZN 2.07
2003-02-19 X-dag halvårsutdelning AZN 3.99
2002-08-21 X-dag halvårsutdelning AZN 2.21
2002-02-20 X-dag halvårsutdelning AZN 5.01
2001-08-22 X-dag halvårsutdelning AZN 2.44
2001-02-21 X-dag halvårsutdelning AZN 4.49
2000-09-04 X-dag halvårsutdelning AZN 2.1
2000-03-08 X-dag halvårsutdelning AZN 4.01
1999-09-06 X-dag halvårsutdelning AZN 1.89
1999-04-01 Split AZN 1:0.5045
1997-05-26 Split AZN 1:2
1993-06-14 Split AZN 1:5
1987-06-04 Split AZN 1:2

Beskrivning

LandStorbritannien
ListaLarge Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
AstraZeneca är ett globalt läkemedelsbolag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom terapiområdena som berör andningsvägar, hjärta/kärl/metabolism och cancer. Utöver huvudverksamheten är bolaget även aktiva inom autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca är verksamt inom samtliga globala regioner och har sitt huvudkontor i Cambridge, Storbritannien.
2024-02-08 08:00:34

Stark tillväxt och portföljtillväxt med tre nya läkemedel som godkänts sedan det tredje kvartalet

Intäkter och vinst per aktie - sammanfattning

Helåret Q4 2023

2023
Förändring % Förändring %
MUSD Utfall I fasta MUSD Utfall I fasta

valuta- valuta-

kurser[1] kurser
- Produktförsäljning 43 2 4 11 323 5 5
789
- Alliansintäkter[2] 1 428 89 89 424 69 67

- Intäkter från 594 (1) (1) 277 75 74
samarbeten[2]
Totala intäkter 45 3 6 12 024 7 8
811
Totala intäkter 45 13 15 12 036 16 16
exklusive covid-19 488
Redovisad vinst per 3,84 81 96 0,62 USD 7 5
aktie (EPS) USD
Vinst per aktie 7,26 9 15 1,45 USD 5 7
USD
för
kärnverksamheten[3]

Ekonomiskt resultat för helåret 2023 (tillväxttal i fasta valutakurser)

-      Totala intäkter 45 811MUSD, en ökning med 6% trots en nedgång på 3736MUSD från läkemedel mot covid-19[4]

-      Exklusive läkemedel mot covid-19 ökade de totala intäkterna med 15% och produktförsäljningen ökade med 14%

-      Tvåsiffrig total intäktstillväxt från Onkologi med 21%, CVRM med 18%, R&I med 10% samt Sällsynta sjukdomar med 12%

-      Bruttomarginal för produktförsäljningen i kärnverksamheten[5] på 82%, upp två procentenheter, vilket speglar nedgången i försäljningen av läkemedel mot covid-19 med lägre marginal

-      Rörelsemarginalen för kärnverksamheten på 32% ökade med två procentenheter inklusive den tidigare meddelade vinsten som är ett resultat av en uppdatering av de avtalsmässiga förhållandena för Beyfortus, vilka uppgick till 712MUSD och redovisades som Övriga rörelseintäkter för kärnverksamheten. Under kvartalet drev högre försäljnings- och administrationskostnader fram en lägre rörelsemarginal, delvis på grund av kostnadsfasning och ökade investeringar vid lanseringar av Airsupra, Wainua och Truqap

-      Skattesatsen för kärnverksamheten uppgick till 17%. Under fjärde kvartalet påverkades skattesatsen negativt av granskningar av skattemyndigheterna, administrativa överklaganden och andra justeringar, vilka uppvägdes av en rutinmässig omorganisation inom koncernen av immateriella rättigheter, vilket ledde till en skattesats på 10% för kvartalet

-      Vinst per aktie för kärnverksamheten ökade med 15% till 7,26USD

-      Utdelning för andra halvåret på 1,97USD per aktie, vilket ger en total utdelning för helåret 2023 på 2,90USD per aktie

-      Totala intäkter och Vinst per aktie för kärnverksamheten för helåret 2024 förväntas öka vardera med en "low double"-siffrig till en "low teens" procentsats i fasta valutakurser

Pascal Soriot, koncernchef på AstraZeneca, säger:

"När AstraZeneca nu firar 25-årsjubileum är vi glada att kunna redovisa ytterligare ett år av stark ekonomisk prestation och vetenskapliga framsteg, med tvåsiffrig resultattillväxt och investeringar inom spännande forskningsområden, inklusive antikroppskonjugat och cellterapier, som lägger grunden till långsiktiga framgångar.

Vi förväntar oss ytterligare ett år av stark tillväxt under 2024, drivet av en fortsatt användning av våra läkemedel runtom i världen. Vår differentierade och växande portfölj med godkända läkemedel, vår globala räckvidd och omfattande forskningsportfölj ger oss tillförsikt att vi kommer fortsätta leverera industriledande tillväxt."

Viktiga milstolpar som nåtts sedan förra resultatrapporten

-      Tre första godkännanden av nya läkemedelssubstanser: Truqap (capivasertib), Wainua (eplontersen), Voydeya (danicopan)

-      Godkännanden i USA för Truqap plus Faslodex mot HR-positiv, HER2-negativ framskriden bröstcancer med förändrade biomarkörer (CAPItello-291) samt Wainua mot ATTRv-PN (NEURO-TTRansform). Godkännanden i Kina för Imfinzi mot mBTC (TOPAZ-1) och Beyfortus för förebyggande av RSV hos spädbarn (MEDLEY/MELODY). Första godkännande i Japan för Voydeya som tilläggsterapi till Ultomiris eller Soliris mot PNH med EVH (ALPHA)

-      Enhertu har tilldelats prioriterad granskning i USA för patienter med metastaserande HER2-positiva solida tumörer

Riktlinjer

Bolaget utfärdar prognosen för Totala intäkter och Vinst per aktie för kärnverksamheten för helåret 2024 i fasta valutakurser baserat på de genomsnittliga valutakurserna under 2023.

Totala intäkter förväntas öka med en "low double"-siffrig procentsats till en "low teens" procentsats

Vinst per aktie för kärnverksamheten förväntas öka med en "low double"-siffrig procentsats till en "low teens" procentsats

-      Intäkter från samarbeten förväntas öka avsevärt, pådrivet av framgångsbaserade milstolpar och vissa förväntade transaktioner

-      Övriga rörelseintäkter förväntas minska avsevärt (Helåret 2023 inkluderade en vinst på 241 MUSD på avyttringen av USA-rättigheter för Pulmicort Flexhaler, och en engångsvinst på 712 MUSD relaterad till uppdateringar av avtalsarrangemang för Beyfortus)

-      Skattesatsen för kärnverksamheten förväntas ligga på mellan 18-22%

AstraZeneca kan inte ge någon prognos baserat på redovisat resultat eftersom bolaget inte med säkerhet kan förutse väsentliga delar av redovisat resultat, inklusive justeringar till verkligt värde av skulder relaterade till förvärv, nedskrivningar av immateriella tillgångar och avsättningar vid juridiska uppgörelser. Se avsnittet Cautionary Statements angående framåtblickande uttalanden i den fullständiga resultatrapporten på engelska.

Valutakurseffekter

Om valutakursförändringarna för februari till december 2024 förblir i nivå med de genomsnittliga kurser vi sett under januari 2024, förutses det att både Totala intäkter och Vinst per aktie för kärnverksamheten för helåret 2024 får en "low single"-siffrig negativ påverkan jämfört med fasta valutakurser. Bolagets analys av valutakurskänslighet framgår av tabell 19 i den fullständiga resultatrapporten på engelska.

Investerardag

AstraZeneca kommer att hålla en investerardag den 21 maj 2024.
Mer information finns på www.astrazeneca.com/investor-relations.html.

Tabell 1: De totala intäkterna i korthet fjärde kvartalet 2023

Förändring %

Intäktstyp MUSD Utfall I fasta
% valuta
-kurser %
Produktförsäljning 11 5 5 ●        Exklusive
323 läkemedel mot covid-19
ökade produktförsäljningen
för fjärde kvartalet 2023
med 14%
Alliansintäkter 424 69 67 ●        281MUSD för
Enhertu (Q4 2022: 188 MUSD)

●        80MUSD för
Tezspire (Q4 2022: 37MUSD)

●        41MUSD för
Beyfortus (Q4 2022: 0USD)
Samarbetsintäkter 277 75 74 ●        245MUSD Lynparza
registreringsrelaterad
milstolpe (Q4 2022: 105
MUSD)

●        27MUSD Beyfortus
försäljningsrelaterad
milstolpe (Q4 2022: 0USD)
Totala intäkter 12 7 8 ●        Exklusive
024 läkemedel mot covid-19
ökade de totala intäkterna
för fjärde kvartalet 2023
med 16%
Sjukdomsområden MUSD Utfall I fasta
% valuta
-kurser %
Onkologi 4 989 23 24 ●        Goda resultat inom
alla viktiga läkemedel och
regioner
CVRM 2 702 18 18 ●        Farxiga upp 36%
(35% i fasta valutakurser),
Lokelma upp 38%, roxadustat
upp 27%, Brilinta ned 5%
(4% i fasta valutakurser)
Andningsvägar och 1 675 13 13 ●        Fasenra upp 10%
immunologi (9% i fasta valutakurser),
Breztri upp 72%. Saphnelo
och Tezspire fortsätter
också att växa snabbt,
vilket motverkades delvis
av en minskning på 16% för
Symbicort efter lanseringen
av en generisk konkurrent i
USA under tredje kvartalet
Vaccin- och 413 (64) (66) ●        6MUSD i intäkter
immunterapier från covid-19 mAbs och
-17MUSD för Vaxzevria,
varav båda härrör från
äldre kontrakt (Q4 2022:
734MUSD respektive 95MUSD)

●        Beyfortus 122MUSD,
inklusive 41MUSD i
alliansintäkter för
AstraZenecas andel av
bruttovinsterna utanför
USA, 27MUSD i
samarbetsintäkter för en
försäljningsrelaterad
milstolpe och 54MUSD i
produktförsäljning från
produkt som
tillhandahållits Sanofi
Sällsynta 1 971 9 9 ●        Ultomiris upp 39%
sjukdomar (38% i fasta valutakurser),
motverkades delvis av en
nedgång för Soliris på 15%
(13% i fasta valutakurser)

●        Strensiq upp 12%
(13% i fasta valutakurser)
och Koselugo upp 46% (48% i
fasta valutakurser) speglar
en stark patientefterfrågan
Övriga läkemedel 274 (33) (32) ●        Nexium generisk
konkurrens i Japan
Totala intäkter 12 7 8
024
Regionerinkl. MUSD Utfall I fasta
covid-19 % valuta
-kurser %
USA 5 101 7 6

Tillväxtmarknader 2 783 2 8

- Kina 1 382 16 16

- Tillväxtmarknader 1 401 (9) 2
exklusive Kina
Europa 2 880 25 17

Etablerade 1 259 (9) (6)
marknader
Totala intäkter 12 7 8 ●        Tillväxttakten
inkl. covid-19 024 påverkades av en minskad
försäljning av läkemedel
mot covid-19 (se tabell
nedan)
Regionerexkl. MUSD Utfall I fasta
covid-19 % valuta
-kurser %
USA 5 101 12 12

Tillväxtmarknader 2 791 15 22

- Kina 1 382 16 16

- Tillväxtmarknader 1 409 14 27
exklusive Kina
Europa 2 884 33 25

Etablerade 1 259 4 8
marknader
Totala intäkter 12 16 16
exkl. covid-19 036

Tabell 2: Ekonomiskt resultat i korthet fjärde kvartalet 2023

Mått Redovisat Redovisad Kärnverk Förändring i Kommentarer[6]
förändring -samheten kärnverk
-samheten

Totala intäkter 12024 Utfall 7% 12024 Utfall 7% ●        Exklusive
8% i fasta 8% i fasta läkemedel mot covid-19
MUSD valutakurser MUSD valutakurser ökade de totala
intäkterna för fjärde
kvartalet 2023 med 16%

●        Se tabell 1 och
avsnittet Totala
intäkter i detta
dokument för närmare
detaljer
Brutto-marginal för 80% Utfall 80% Utfall +         Under
produkt-försäljning +6procent +3procent motsvarande period
-enheter -enheter föregående år minskade
+6procent +2procent bruttomarginalen på
-enheter i -enheter i grund av nedskrivningar
fasta fasta av varulager och
valutakurser valutakurser avslutade kontrakt för
tillverkning av Evusheld

●        Variationer i
bruttomarginal för
produktförsäljning kan
förväntas mellan
perioderna på grund av
produkters
säsongsbundenhet,
valutakursfluktuationer,
och andra effekter
FoU-kostnader 3073 Utfall 17% 2914 Utfall 15% +         Ökad
15% i fasta 14% i fasta investering i portföljen
MUSD valutakurser MUSD valutakurser
●        Kvoten
forsknings- och
utvecklingskostnader för
kärnverksamheten i
förhållande till totala
intäkter uppgick till
24%
(Q4 2022: 23%)

+         Påverkan från
kvartalsvis fasning
Försäljnings- och 5371 Utfall 16% 4034 Utfall 13% +        
administrationskostnader 16% i fasta 12% i fasta Marknadsutveckling för
MUSD valutakurser MUSD valutakurser nyligen genomförda
lanseringar och
aktiviteter före
lanseringen

●        Kvoten
försäljnings- och
administrationskostnader
för kärnverksamheten i
förhållande till totala
intäkter uppgick till
34%
(Q4 2022: 32%)

+         Påverkan från
kvartalsvis fasning
Övriga rörelse-intäkter 107 Utfall -43% 107 Utfall -17% -         Avbruten
och kostnader[7] -42% i fasta -15% i fasta utveckling av
MUSD valutakurser MUSD valutakurser brazikumab 
Rörelse-marginal 10% Utfall 23% Stabil ●        Se kommentarer
+1procent ovan om bruttomarginal
-enhet för produktförsäljning,
+1procent kostnader och övriga
-enhet i rörelseintäkter
fasta
valutakurser
Summa finansnetto -337 Utfall 7% -259 Utfall 5% +         Ökade
3% i fasta 1% i fasta räntekostnader för
MUSD valutakurser MUSD valutakurser inkomstskattebalanser

+         Högre erhållen
ränta för
kassatillgodohavanden
och kortsiktiga
investeringar, som i
stort sett motverkades
av högre rörlig ränta på
rörliga lån och vid
utfärdande av
obligationer
Skattesats -7% Utfall 10% Stabil -         Förvärv av
+9procent immateriella rättigheter
-enheter inom koncernen
+13procent
-enheter +        Granskningar av
i fasta skattemyndigheterna,
valutakurser administrativa
överklaganden och
justeringar av vissa
balanser för uppskjuten
skatt

●        Variationer i
skattesatsen kan
förväntas mellan
perioderna
Vinst per aktie 0,62 Utfall 7% 1,45 Utfall 5% ●        Ytterligare
5% i fasta 7% i fasta information om
USD valutakurser USD valutakurser skillnader mellan
redovisade siffror och
mått för
kärnverksamheten framgår
av tabell 14 i den
fullständiga
resultatrapporten på
engelska

Tabell 3: Forskningsportföljen i sammandrag efter tillkännagivandet av tidigare resultat

Status Läkemedel Indikation/Studie Status
Myndighets Truqap HR-positiv HER2 Myndighetsgodkännande
-godkännande -negativ framskriden (USA)
eller bröstcancer med
annan förändrade
regleringsåtgärd biomarkörer
(CAPItello-291)
Imfinzi Gallvägscancer Myndighetsgodkännande
(TOPAZ-1) (KINA)
Wainua ATTRv-PN (NEURO Myndighetsgodkännande
-TTRansform) (USA)
Beyfortus RSV (MELODY-MEDLEY) Myndighetsgodkännande
(KINA)
Voydeya PNH med EVH (ALPHA) Myndighetsgodkännande
(JAPAN)
Registrerings
-ansökningar
eller godkända
ansökningar*
Lynparza gBRCA bröstcancer Registreringsansökan
(adjuvant) (KINA)
(OlympiA)
Lynparza + Endometriecancer Registreringsansökan
Imfinzi (första linjens (USA, EU, JAPAN)
behandling) (DUO
-E)
Enhertu HER2-uttryckta Registreringsansökan
tumörer (DESTINY (USA), prioriterad
-PanTumor02, granskning (USA)
DESTINY-Lung01,
DESTINY
-CRC02)
Enhertu HER2+/HER2-låg Registreringsansökan
magcancer (första (KINA)
linjens
behandling)
(DESTINY
-Gastric01)
Imfinzi + Imjudo Icke småcellig Registreringsansökan
lungcancer (EU)
(neoadjuvant)
(AEGEAN)
Wainua ATTRv-PN (NEURO Registreringsansökan
-TTRansform) (EU)
Fasenra EGPA (MANDARA) Registreringsansökan
(USA, EU, JAPAN)
Ultomiris NMOSD (CHAMPION Registreringsansökan
-NMOSD) (USA)
Ultomiris Generaliserad Registreringsansökan
myastenia gravis (KINA)
Övergripande Imfinzi Icke småcellig Nådde inte det
resultat från lungcancer primära målet
fas (inoperabel,
III-studier och stadium III)
andra händelser (PACIFIC-2)
acoramidis[8] ATTR-CM Nådde det primära
målet

*Registreringsansökningar i USA, EU och Kina anger ansökningsgodkännande

Kommande katalysatorer för portföljen

En tabell med förväntade tidpunkter för viktiga resultat från studier finns på sidan 3 i Clinical Trials Appendix som finns här: www.astrazeneca.com/investor-relations.html.

Tabell 4: Studier i fas III som inletts efter 1 januari 2023

Läkemedel Namn på Indikation
studie
datopotamab AVANZAR NSCLC (första linjens behandling)
deruxtecan
TROPION Icke-skivepitel-NSCLC (första linjens
-Lung07 behandling)
TROPION Neoadjuvant/adjuvant trippel-negativ
-Breast04 eller HR-låg/HER2-negativ bröstcancer
TROPION PD-L1-positiv lokalt recidiverande
-Breast05 inoperabel eller metastaserande TNBC
camizestrant CAMBRIA-1 HR-positiv/HER2-negativ adjuvant
bröstcancer
CAMBRIA-2 HR-positiv/HER2-negativ adjuvant
bröstcancer
Truqap CAPItello HR-positiv/HER2-negativ framskriden
-292 bröstcancer
volrustomig eVOLVE Högrisk lokalt framskriden
-Cervical livmoderhalscancer
eVOLVE mNSCLC (första linjens behandling)
-Lung02 med PD-L1 <50%
eVOLVE-Meso Inoperabel malign lungsäckscancer
(första linjens behandling)
eVOLVE Inoperabel lokalt framskriden HNSCC
-HNSCC
rilvegostomig ARTEMIDE BTC för kurativ behandling
-Biliary01
saruparib EvoPAR-PR01 HRRm och icke-HRRm mCSPC
zibo/dapa ZENITH High CKD med hög proteinuri
Proteinuria
Saphnelo DAISY Systemisk skleros
baxdrostat BaxHTN Okontrollerat, inklusive
behandlingsresistent, högt blodtryck
Tezspire CROSSING Eosinofil esofagit
Breztri LITHOS Mild till måttlig astma
ATHLOS KOL
pMDI-portfölj HFO1234ze + KOL
Breztri
HFO1234ze Mukociliär rening hos friska
volontärer
HFO1234ze Astma
tozorakimab MIRANDA KOL
ipavibart SUPERNOVA Covid-19-profylax
(AZD3152)
Ultomiris ARTEMIS Akut njurskada efter hjärtkirurgi
ALXN2220 DepleTTR-CM Transtyretin amyloid kardiomyopati
efzimfotase HICKORY Hypofosfatasi
alfa
(ALXN1850)

 
Företags- och affärsutveckling

I november 2023 lanserade AstraZeneca Evinova som ska bli ledande leverantör av digitala hälsolösningar för att bättre tillgodose behoven hos vårdpersonal, tillsynsmyndigheter och patienter. Evinova kommer att prioritera digitala och uppskalade tekniklösningar som redan används av AstraZeneca runtom i världen och marknadsföra dessa för att optimera utformning och leverans av kliniska prövningar. De globalt ledande kliniska forskningsorganisationerna Parexel och Fortrea har ingått avtal för att erbjuda Evinovas digitala hälsolösningar till sin breda kundbas.

I december 2023 ingick AstraZeneca ett slutgiltigt avtal om att förvärva Icosavax, Inc (Icosavax). Förvärvet stärker AstraZenecas portfölj i sen klinisk utvecklingsfas med Icosavax ledande vaccinkandidat IVX-A12, ett kombinations-VLP-vaccin som är färdigt för fas III och har möjlighet att bli först i klassen, inriktat på både RSV och hMPV. RSV och hMPV är båda ledande orsaker till allvarlig infektion i luftvägarna med sjukhusvistelse som följd för vuxna som är 60 år och äldre samt personer som har kroniska tillstånd, såsom kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och sjukdomar i andningsvägarna. Förutsatt att villkoren i samgåendeavtalet uppfylls förväntas förvärvet slutföras under första kvartalet 2024.

I december 2023 ingick AstraZeneca ett slutgiltigt avtal om att förvärva Gracell Biotechnologies Inc. (Gracell), ett globalt bioteknikbolag i klinisk fas som utvecklar innovativa cellterapier för behandling av cancer och autoimmuna sjukdomar. Det föreslagna förvärvet kommer att förstärka AstraZenecas växande portfölj med cellterapier med GC012F, en ny CAR-T-behandling i klinisk fas med FasTCAR som inriktar sig på både BCMA och CD19, en ny potentiell behandling för multipelt myelom, liksom andra hematologiska och autoimmuna sjukdomar, inklusive systemisk lupus erythematosus. Transaktionen förväntas slutföras under första kvartalet 2024 med förbehåll för sedvanliga avslutsvillkor, inklusive myndighetsgodkännanden och godkännande av Gracells aktieägare.

I februari 2024 tillkännagav AstraZeneca att man investerar 300 miljoner dollar i en toppmodern anläggning i Rockville i Maryland för att etablera livräddande cellterapiplattformar för viktiga cancerprövningar och framtida kommersiella leveranser. För att samordna med tidpunkter för kliniska prövningar kommer anläggningen initialt att fokusera på viktiga kliniska studier för tillverkning av CAR-T-cellterapier för att tillgodose den nuvarande kliniska efterfrågan på leveranser. Över 150 nya högkvalificerade arbetstillfällen kommer att skapas och initialt fokuserar man på tillverkning av T-cellterapier för att möjliggöra kliniska prövningar runtom i världen. Med tiden kan anläggningen komma att utvidga sitt fokus för att stötta andra sjukdomsområden.

Hållbarhet i sammandrag

Genom Sustainable Markets Initiative Health Systems Task Force tillkännagav AstraZeneca det första avtalet om förnybar kraft i Kina tillsammans med fyra globala hälsovårdsledare och företaget inom förnybar energi, Envision Energy, vilket leder till potentiella årliga besparingar i utsläpp på cirka 120000 ton, något som motsvarar att lyfta bort 25000 bilar från vägarna. Se avsnittet Hållbarhet i den fullständiga resultatrapporten på engelska för närmare detaljer.

Telefonkonferens

En telefonkonferens för investerare och analytiker börjar i dag, 8 februari 2024, klockan 12.45 CET. Ytterligare detaljer finns på astrazeneca.com (https://www.astrazeneca.com/).

Rapporteringskalender

Bolaget avser att publicera resultatet för det första kvartalet den 25 april 2024.

Noter

En ordlista över förkortningar finns i slutet av dokumentet.

[1] Fasta valutakurser. Skillnaderna mellan Utfall förändring och Fasta valutakurser förändring beror på förändringar i kursen för utländsk valuta mellan respektive period 2023 och 2022. Nyckeltal i fasta valutakurser överensstämmer inte med god redovisningssed (non-GAAP measures) eftersom de exkluderar effekterna från valutarörelser från de redovisade resultaten.

[2] Från och med den 1 januari 2023 har koncernen uppdaterat presentationen av de totala intäkterna. För närmare detaljer om presentationen av Alliansintäkter och Samarbetsintäkter, se avsnittet om grunderna för framtagningen och redovisningsprinciperna i noterna till den konsoliderade delårsrapporten.

[3] Ekonomiska mått avseende kärnverksamheten har korrigerats för att utesluta vissa poster. Skillnaderna mellan redovisade siffror och mått för kärnverksamheten beror främst på kostnader avseende förvärvet av Alexion, avskrivning av immateriella tillgångar, nedskrivningar, juridiska uppgörelser och omstruktureringskostnader. En fullständig avstämning av Redovisad vinst per aktie och Vinst per aktie för kärnverksamheten finns i tabell 13 och 14 i avsnittet Ekonomiskt resultat i den fullständiga resultatrapporten på engelska.

[4] Läkemedel mot covid-19 är Vaxzevria, Evusheld och sipavibart (AZD3152) - den antikroppsterapi mot covid-19 som för närvarande är under utveckling.

[5] Beräkningen av Redovisad bruttomarginal och Bruttomarginalen för produktförsäljningen i kärnverksamheten (tidigare benämnt Bruttomarginal) exkluderar påverkan från Alliansintäkter och Samarbetsintäkter.

[6] I tabell 2 anger plus- och minustecknen "+ / -" riktningen på påverkan för den post som diskuteras. Ett plus bredvid en FoU-kostnadskommentar betyder att posten ökat FoU-kostnaderna jämfört med föregående år.

[7] Intäkter från avyttring av tillgångar och verksamheter, där koncernen inte behåller något betydande löpande ekonomiskt intresse, fortsätter att redovisas under Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader i bolagets årsrapport.

[8] Samarbete med BridgeBio Pharma Inc (BridgeBio) - AstraZeneca innehar rättigheterna för att kommersialisera acamoridis i Japan.

Ordlista - förkortningar

ATTR-CMTranstyretin amyloid kardiomyopati

ATTRv / -PN / -CMHereditär transtyretin-medierad amyloid / polyneuropati / kardiomyopati

BCMAB-cell maturation antigen

BTCGallvägscancer

CAR-TChimär antigenreceptor T-cell

CD19En gen uttryckt i B-celler

CERFasta valutakurser

CKDKronisk njursvikt

CRCKolorektal cancer

CSPCKastrationskänslig prostatacancer

CVRMKardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar

EGFRmEpidermal tillväxtfaktorreceptor / mutering

EGPAEosinofil granulomatos med polyangit

EPSVinst per aktie

GAAPGenerally Accepted Accounting Principles; god redovisningssed

gBRCA / mÄrftlig mutering av bröstcancergen / mutation

HCCLevercellskarcinom

HER2 / +/- / low / mHuman epidermal tillväxtfaktorreceptor 2 / positiv / negativ / lågnivåuttryck / muterande

HF/ pEF / rEfHjärtsvikt / med bevarad ejektionsfraktion / med reducerad ejektionsfraktion

hMPVHumant metapneumovirus

HR / + / -Hormonreceptor / positiv / negativ

HRRmHomolog rekombinationsreparation genmutation

KOLKroniskt obstruktiv lungsjukdom

mMetastaserande, ex. mBTC, mCRPC, mCSPC

mAbMonoklonal antikropp

NMOSDNeuromyelitis optica spectrum disorder; NMO-spektrumtillstånd

NSCLCIcke-småcellig lungcancer

PD-L1Programmerad döds-ligand 1

pMDIDosaerosol

PNH / -EVHParoxysmal nokturn hemoglobinuri / med extravaskulär hemolys

R&DResearch and development; FoU - forskning och utveckling

R&IAndningsvägar och immunologi

RSVRespiratoriskt syncytialvirus

SG&AFörsäljnings- och administrationskostnader

TNBCTrippelnegativ bröstcancer

V&IVaccin- och immunterapier

VLPVirusliknande partikel