05:56:22 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-08 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-09 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-28 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-04-27 Årsstämma 2023
2023-04-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-23 Halvårsutdelning AZN 20.69
2023-02-09 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-11 Halvårsutdelning AZN 9.49
2022-07-29 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-29 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-04-29 Årsstämma 2022
2022-02-24 Halvårsutdelning AZN 18
2022-02-10 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-12 Halvårsutdelning AZN 7.72
2021-07-29 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-11 Årsstämma 2021
2021-04-30 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-25 Halvårsutdelning AZN 15.76
2021-02-11 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-13 Halvårsutdelning AZN 7.87
2020-07-30 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-29 Årsstämma 2020
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-27 Halvårsutdelning AZN 18.32
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-08 Halvårsutdelning AZN 8.49
2019-07-25 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-26 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-26 Årsstämma 2019
2019-02-28 Halvårsutdelning AZN 17.46
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-08 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-09 Halvårsutdelning AZN 7.92
2018-07-26 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-18 Årsstämma 2018
2018-05-18 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-02-15 Halvårsutdelning AZN 14.97
2018-02-02 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-09 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-10 Halvårsutdelning AZN 7.4
2017-07-27 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-27 Årsstämma 2017
2017-04-27 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-02-16 Halvårsutdelning AZN 16.57
2017-02-02 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-10 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-11 Halvårsutdelning AZN 7.81
2016-07-28 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-29 Årsstämma 2016
2016-04-29 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-02-18 Halvårsutdelning AZN 16.26
2016-02-04 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-05 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-13 Halvårsutdelning AZN 7.71
2015-07-30 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-24 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-24 Årsstämma 2015
2015-02-19 Halvårsutdelning AZN 15.62
2015-02-05 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-06 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-13 Halvårsutdelning AZN 6.2
2014-07-31 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-24 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-24 Årsstämma 2014
2014-02-19 Halvårsutdelning AZN 12.41
2014-02-06 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-31 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-14 Halvårsutdelning AZN 5.92
2013-08-01 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-08-01 Analytiker möte 2013
2013-04-25 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-04-25 Årsstämma 2013
2013-02-13 Halvårsutdelning AZN 12.08
2013-01-31 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-25 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-10-25 Analytiker möte 2012
2012-08-08 Halvårsutdelning AZN 6.26
2012-07-26 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-26 Årsstämma 2012
2012-04-26 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-15 Halvårsutdelning AZN 13.21
2012-02-02 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-27 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-03 Halvårsutdelning AZN 5.33
2011-07-28 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-28 Årsstämma 2011
2011-04-28 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-02-02 Halvårsutdelning AZN 11.99
2011-01-27 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-28 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-04 Halvårsutdelning AZN 5.12
2010-07-29 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-29 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-03 Halvårsutdelning AZN 12.43
2010-01-28 Bokslutskommuniké 2009
2009-10-29 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-05 Halvårsutdelning AZN 4.41
2009-07-30 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-04-30 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-04-30 Årsstämma 1
2009-02-04 Halvårsutdelning AZN 12.02
2008-08-06 Halvårsutdelning AZN 3.34
2008-02-06 Halvårsutdelning AZN 8.61
2007-08-08 Halvårsutdelning AZN 3.49
2007-02-07 Halvårsutdelning AZN 8.6
2006-08-09 Halvårsutdelning AZN 3.6
2006-02-08 Halvårsutdelning AZN 7.02
2005-08-10 Halvårsutdelning AZN 2.99
2005-02-09 Halvårsutdelning AZN 4.497
2004-08-11 Halvårsutdelning AZN 2.2
2004-02-18 Halvårsutdelning AZN 3.91
2003-08-20 Halvårsutdelning AZN 2.07
2003-02-19 Halvårsutdelning AZN 3.99
2002-08-21 Halvårsutdelning AZN 2.21
2002-02-20 Halvårsutdelning AZN 5.01
2001-08-22 Halvårsutdelning AZN 2.44
2001-02-21 Halvårsutdelning AZN 4.49
2000-09-04 Halvårsutdelning AZN 2.1
2000-03-08 Halvårsutdelning AZN 4.01
1999-09-06 Halvårsutdelning AZN 1.89
1999-04-01 Split AZN 1:0.5045
1997-05-26 Split AZN 1:2
1993-06-14 Split AZN 1:5
1987-06-04 Split AZN 1:2

Beskrivning

LandStorbritannien
ListaLarge Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
AstraZeneca är ett globalt bioläkemedelsbolag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom terapiområdena som berör andningsvägar, hjärta/kärl/metabolism och cancer. Utöver huvudverksamheten är bolaget även aktiva inom autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca är verksamma inom samtliga globala regioner och har sitt huvudkontor i Cambridge, Storbritannien.
2023-02-09 08:01:06

Starkt resultat för verksamheten och framsteg med portföljen under 2022 stödjer utsikten för 2023

På väg att leverera branschledande tillväxt fram till 2025 och framåt

Intäkter och vinst per aktie - sammanfattning

Helåret Q4 2022 
2022 
       
Förändring Förändring
%  % 
MUSD  Utfall  i fasta MUSD  Utfall  i fasta

valuta- valuta-

kurser[1] kurser 
- Produktförsäljning 42 18  24  10 (6) 2 
998  798 
 
- Intäkter från 1 353  54  56  409  (20) (19)
samarbeten 

Totala intäkter  44 19  25  11 (7) 1 
351  207 
Rapporterad[2] 2,12 Ej Ej 0,58 Ej Ej
vinst per aktie USD  relevant  relevant  USD  relevant  relevant 
(EPS[3])
Vinst per aktie för 6,66 26  33  1,38 (17) (5)
USD  USD 
kärnverksamheten[4]

Ekonomiskt resultat (Siffrorna avser helåret 2022 om inte annat anges. Tillväxttal och kommentarer i fasta valutakurser)

-      Totala intäkter ökade med 25% till 44351 MUSD, där tillväxten kom från alla terapiområden samt från tillskottet av Alexion, som inkluderats i koncernens resultat från och med den 21 juli 2021

-      Totala intäkter under fjärde kvartalet påverkades av nedgången för Vaxzevria. Exklusive Vaxzevria ökade de totala intäkterna under kvartalet med 17%

-      Totala intäkter inom Onkologi ökade, inklusive milstolpsersättningar, med 20%; produktförsäljning från Onkologi ökade med 19%. De totala intäkterna för CVRM[5] ökade med 19%[6], R&I[7] ökade med 3% och Sällsynta sjukdomar ökade med 10%6

-      Bruttomarginal för kärnverksamheten på 80%, upp sex procentenheter i fasta valutakurser, vilket speglar de lägre intäkterna från Vaxzevria och en ökad andel av läkemedel för Onkologi och Sällsynta sjukdomar. Bruttomarginal för kärnverksamheten på 77% under fjärde kvartalet påverkades av nedskrivningar av varulager samt uppsägningsavgifter relaterade till tillverkning av Evusheld

-      Totala rörelsekostnader för kärnverksamheten ökade med 23%, vilket speglar tillägget av Alexion, fortsatta investeringar i nya lanseringar samt en forskningsportfölj för att leverera en hållbar långsiktig tillväxt

-      Rörelsemarginal för kärnverksamheten på 30%, upp fyra procentenheter

-      Vinst per aktie för kärnverksamheten ökade med 33% till 6,66USD. Utdelning för andra halvåret på 1,97USD per aktie, vilket ger en total utdelning för helåret 2022 på 2,90 USD. Skattesatsen för kärnverksamheten under året uppgick till 17%, vilket återspeglar incitamentsregler avseende immateriella rättigheter, den geografiska mixen av vinster och justeringar av tidigare års skatteskulder

Prognos för helåret 2023 - sammanfattning (Tillväxttal i fasta valutakurser)

-      Totala intäkter för helåret 2023 förväntas öka med en "low-to-mid single"-siffrig procentsats

-      Totala intäkter förväntas, exklusive läkemedel mot covid-19[8], öka med en "low double"-siffrig procentsats

-      Vinst per aktie för kärnverksamheten förväntas öka med en "high single"-siffrig till "low double"-siffrig procentsats

Pascal Soriot, koncernchef på AstraZeneca, säger:

"2022 var ett år av fortsatt starkt resultat för verksamheten och genomförandet av vår långsiktiga tillväxtstrategi. Vi har gjort utmärkta framsteg med vår forskningsportfölj med rekordmånga 34 godkännanden på större marknader och vi initierar nya studier i sen fas av läkemedel med stor potential, som camizestrant, datopotamab deruxtecan och volrustomig.

Under 2023 förväntar vi oss att se ännu ett år med tvåsiffrig intäktstillväxt i fasta valutakurser, exklusive våra läkemedel mot covid-19. Vi kommer att fortsätta att investera i vår forskningsportfölj och nyligen genomförda lanseringar samtidigt som vi fortsätter att förbättra lönsamheten. Vi planerar att initiera fler än 30 fas III-studier i år, varav 10 har potential att leverera toppårsförsäljning på över en miljard dollar.

Våra FoU-framgångar och intäktsökning under 2022 visar att vi på väg att leverera en branschledande intäktstillväxt fram till 2025 och framåt, och har satt AstraZeneca på en väg mot att leverera minst 15 nya läkemedel före slutet av decenniet."

Viktiga milstolpar har nåtts sedan de senaste resultaten

-      Viktiga myndighetsgodkännanden: Godkännande i USA för Airsupra (PT027) mot astma. Godkännanden i EU för Lynparza[9] mot mCRPC[10] (PROpel), Enhertu mot magcancer (DESTINY-Gastric01) och HER2[11]-låg bröstcancer (DESTINY-Breast04), Imfinzi mot gallvägscancer (TOPAZ-1), Imfinzi+Imjudo mot HCC[12] och Forxiga mot hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion. Fem godkännanden i Japan, inklusive Imfinzi och Imjudo mot levercancer (TOPAZ-1) och NSCLC[13] (POSEIDON) samt Calquence för tidigare obehandlad CLL (ELEVATE-TN)

-      Andra regulatoriska milstolpar: Snabbfilsstatus (USA) för capivasertib mot HR-positiv HER2-negativ bröstcancer (CAPItello-291), tozorakimab i behandling/förebyggande av akut andningssvikt hos patienter med viral lunginfektion (TILIA) och Orpathys plus Tagrisso mot NSCLC med överproduktion av MET[14] (SAVANNAH/SAFFRON); särläkemedelsstatus (USA) för Saphnelo mot idiopatisk inflammatorisk myopati; nödgodkännande (USA) för Evusheld reviderat - per januari 2023 är Evusheld i nuläget inte godkänt för användning i USA.

Riktlinjer

Bolagets prognos för helåret 2023 anges i fasta valutakurser baserat på de genomsnittliga valutakurserna under 2022.

Totala intäkter förväntas öka med en "low-to-mid single"-siffrig procentsats

Exklusive läkemedel mot covid-19 förväntas de Totala intäkterna öka med en "low double"-siffrig procentsats

Vinst per aktie för kärnverksamheten förväntas öka med en "high-single"-siffrig till "low double"-siffrig procentsats

-      Det är svårt att göra en prognos, men de totala intäkterna från läkemedel mot covid-19 (Vaxzevria, Evusheld och AZD3152, LAAB-terapin mot covid-19[15] som för närvarande är under utveckling) förväntas minska avsevärt för helåret 2023, med minimala intäkter från Vaxzevria

-      Totala intäkter från Kina förväntas återgå till tillväxt och öka med en "low single"-siffrig procentsats för helåret 2023

-      Intäkter från samarbeten och Övriga rörelseintäkter förväntas båda att öka, drivet av en fortsatt tillväxt för våra läkemedel tillsammans med partners, framgångsbaserade milstolpar och vissa förväntade transaktioner

-      Rörelsekostnader från kärnverksamheten förväntas öka med en "low-to-mid single"-siffrig procentsats, drivet av investeringar i nyligen genomförda lanseringar och godkännande av start av nya studier

-      Skattesatsen för kärnverksamheten förväntas ligga på mellan 18 och 22 procent

AstraZeneca kan inte ge någon prognos baserat på redovisat resultat eftersom bolaget inte med säkerhet kan förutse väsentliga delar av redovisat resultat, inklusive justeringar till verkligt värde av skulder relaterade till förvärv, nedskrivningar av immateriella tillgångar och avsättningar vid juridiska uppgörelser. Se avsnittet Cautionary Statements i den fullständiga resultatrapporten på engelska.

Valutakurseffekter

Om valutakursförändringarna för februari till december 2023 ligger kvar på samma nivå som de genomsnittliga kurser vi sett under januari 2023, förväntas det att Totala intäkter och Vinst per aktie för kärnverksamheten för helåret 2023 får en "low single"-siffrig negativ påverkan jämfört med fasta valutakurser.

Bolagets analys av valutakurskänslighet framgår av tabell 17 i den fullständiga resultatrapporten på engelska.

Tabell 1: De totala intäkterna i korthet fjärde kvartalet 2022

Förändring % 

Intäktstyp  MUSD  Utfall  i fasta
valuta
-kurser 
Produktförsäljning  10 (6) 2  ·  Minskning med 6% (en
798  ökning med 2% i fasta
valutakurser) på grund
av minskad försäljning
av Vaxzevria[16]. Stark
tillväxt inom Onkologi,
CVRM och Sällsynta
sjukdomar
Intäkter från 409  (20) (19) ·  188 MUSD för Enhertu
samarbeten  (Q4 2021: 60 MUSD)

  •      37MUSD för
Tezspire (Q4 2021: 0
USD)
  •      Milstolpe på
105MUSD för Lynparza
Totala intäkter  11 (7) 1  ·     Exklusive
207  Vaxzevria ökade de
totala intäkterna för Q4
med 8% (17% i fasta
valutakurser) - se nedan
Terapiområden  MUSD  Utfall  i fasta
valuta
-kurser 
Onkologi  4 046  4  12  ·     Starkt resultat
inom viktiga läkemedel
och regioner
CVRM6  2 284  12  22  ·     Farxiga upp 39%
(52% i fasta
valutakurser), Lokelma
upp 50% (63% i fasta
valutakurser),
roxadustat upp 61% (83%
i fasta valutakurser),
Brilinta minskade med 1%
(ökade 4% i fasta
valutakurser)
R&I  1 485  (7) (1) ·     Tillväxt för
Fasenra, Breztri och
Saphnelo kompenserade en
nedgång för Pulmicort på
33% (28% i fasta
valutakurser), primärt
på grund av påverkan
från implementeringen av
VBP[17] i Kina
V&I[18] 1 163  (50) (43) ·     734MUSD från
Evusheld (Q4 2021: 135
MUSD)
  •      95MUSD från
Vaxzevria (Q4 2021:
1762 MUSD)
Sällsynta 1 816  4  10  ·     Ultomiris upp 52%
sjukdomar6  (62% i fasta
valutakurser) i och med
att lanseringen och
konverteringen av gMG
fortsatte; motverkades
av en nedgång för
Soliris
  •    Strensiq upp 24%
(27% i fasta
valutakurser) speglar
styrkan i
patientefterfrågan och
geografisk expansion
Övriga läkemedel  412  (2) 12 
Totala intäkter  11 (7) 1 
207 
Regioner inkl. MUSD  Utfall  i fasta
Vaxzevria valuta
-kurser 
Tillväxtmarknader  2 733  (25) (18) ·     Nedgång på grund
av minskad försäljning
av Vaxzevria
(tillväxtsiffror
exklusive Vaxzevria
framgår nedan)
- Kina  1 194  (9) 3  ·     Tillväxt för andra
året i följd i fasta
valutakurser
- Tillväxtmarknader 1 538  (35) (29) ·     Nedgång på grund
exklusive Kina  av minskad försäljning
av Vaxzevria 
USA  4 788  22  22 

Europa  2 308  (20) (8) ·     Nedgång på grund
av minskad försäljning
av Vaxzevria 
Etablerade 1 378  (11) 8 
marknader 
Totala intäkter 11 (7) 1 
inkl. Vaxzevria 207 
Regioner exkl. MUSD  Utfall  i fasta
Vaxzevria valuta
-kurser 
Tillväxtmarknader  2 678  7  18 

- Kina  1 194  (8) 4  ·     Tillväxt för andra
året i följd i fasta
valutakurser
- Tillväxtmarknader 1 484  24  33  ·     Stark tillväxt
exklusive Kina  inom Onkologi och CVRM

  •      246MUSD från
Evusheld under Q4 (Q4
2021: 69 MUSD)
USA  4 788  24  24  ·     Tillväxt i
onkologiläkemedel
Europa  2 268  (12) 1 

Etablerade 1 378  4  27 
marknader 
Totala intäkter 11 8  17 
exkl. Vaxzevria 112 

Tabell 2: Ekonomiskt resultat i korthet fjärde kvartalet 2022

Mått Redo Redovisad Kärnverk Förändring i Kommentarer[19]
-visat förändring -samheten kärnverk
-samheten

Totala intäkter 11 Utfall -7% 11 207  Utfall -7% ·     Exklusive Vaxzevria
207  1% i fasta 1% i fasta ökade de totala intäkterna för
valutakurser MUSD valutakurser Q4 2022 med 8% (17% i fasta
MUSD valutakurser)

  •      Se tabell 1 och
avsnittet Totala intäkter i
detta dokument för närmare
detaljer
Brutto 73% Utfall 77% Utfall +    Ökande mix från
-marginal[20] 13 procent 3 procent försäljning av läkemedel inom
-enheter -enheter Onkologi och Sällsynta
15 procent 4 procent sjukdomar
-enheter -enheter i
i fasta fasta +    Minskande mix från
valutakurser valutakurser försäljning av Vaxzevria

-    Negativ påverkan under
kvartalet från
valutakursförändringar

-    Nedskrivningar av
varulager samt
uppsägningsavgifter relaterade
till tillverkning av Evusheld
minskade bruttovinsten med
335 MUSD under Q4 2022

-    Blandad påverkan från
vinstdelningsarrangemang
(t.ex. Lynparza)

-    Redovisad bruttomarginal
påverkades av justeringar av
Alexion-lager till verkligt
värde
FoU-kostnader 2 625  Utfall 2% 2 526  Utfall 5% +    Ökad investering i
9% i fasta 12% i fasta portföljen
MUSD valutakurser MUSD valutakurser

  •      Kvoten forsknings- och
utvecklingskostnader för
kärnverksamheten i förhållande
till totala intäkter uppgick
till 23%
(Q4 2021: 20%)
Försäljnings- 4 621  Utfall -10% 3 583  Utfall 6% +   
och -3% i fasta 15% i fasta Marknadsutvecklingsaktiviteter
administrations MUSD valutakurser MUSD valutakurser för nyligen genomförda
-kostnader lanseringar

+    Kvoten försäljnings- och
administrationskostnader för
kärnverksamheten i förhållande
till totala intäkter uppgick
till 32%
(Q4 2021: 28%).
Årsjämförelserna påverkas av
skillnader i kostnadsfasning
under H2 2021 och H2 2022
Övriga rörelse 189 Utfall 29% 130 Utfall -11% ·     Redovisade övriga
-intäkter[21] MUSD 33% i fasta -7% i fasta rörelseintäkter och övriga
valutakurser MUSD valutakurser rörelseintäkter för
kärnverksamheten inkluderar
intäkter från försäljningen av
Waltham-anläggningen
Rörelse  10% Utfall 23% Utfall ·     Se kommentarer ovan om
-marginal 12 procent -4procent bruttomarginal och kostnader
-enheter -enheter
14 procent -3 procent
-enheter -enheter
i fasta i fasta
valutakurser valutakurser
Summa -315 Utfall -6% -245 Utfall 5% ·   Redovisade siffror
finansnetto MUSD stabilt i MUSD 9% i fasta påverkades av en minskning
fasta valutakurser avseende uppräkningen av
valutakurser skulder relaterade till
förvärv
Skattesats -16% Ej relevant 10% Utfall ·     Redovisade
-7procent skattekostnader och
-enheter Skattekostnader för
-6 procent kärnverksamheten under
-enheter kvartalet återspeglar
i fasta incitamentsregler avseende
valutakurser immateriella rättigheter, den
geografiska mixen av vinster
och justeringar av tidigare
års skatteskulder inklusive
flera engångsposter

  •      Variationer i
skattesatsen kan förväntas
fortsätta under kvartalen
framöver
Vinst per aktie 0,58 Ej relevant 1,38 USD Utfall -17% ·     Ytterligare information
USD -5% i fasta om skillnader mellan
valutakurser redovisade siffror och mått
för kärnverksamheten framgår
av tabell 12 i den
fullständiga resultatrapporten
på engelska

Tabell 3: Forskningsportföljen i sammandrag efter tillkännagivandet av tidigare resultat

Status Läkemedel Indikation/Studie Status
Myndighets Imfinzi +/- Imjudo NSCLC (första linjens Myndighetsgodkännande
-godkännande behandling) (USA, JAPAN)
eller annan (POSEIDON)
reglerings
-åtgärd
Imfinzi + Levercellskarcinom Myndighetsgodkännande
Imjudo (första linjens (JAPAN)
behandling)
(HIMALAYA)
Imfinzi Gallvägscancer Myndighetsgodkännande
(TOPAZ-1) (EU,
JAPAN)
Lynparza mCRPC (första Myndighetsgodkännande
linjens (EU)
behandling)
(PROpel)
Enhertu HER2-positiv Myndighetsgodkännande
bröstcancer (JAPAN)
(andra linjens
behandling)
(DESTINY
-Breast03)
Enhertu HER2-låg Myndighetsgodkännande
bröstcancer (EU)
(tredje linjens
behandling)
(DESTINY-Breast04)
Enhertu HER2-positiv/HER2 Myndighetsgodkännande
-låg (EU)
magcancer (andra
linjens
behandling)
(DESTINY
-Gastric01,
DESTINY
-Gastric02)
Calquence CLL[22] (ELEVATE Myndighetsgodkännande
-TN) (JAPAN)
Calquence Tablettberedning med Myndighetsgodkännande
maleat (EU)
Forxiga HFpEF[23] (DELIVER) Myndighetsgodkännande
(EU, JAPAN)
Airsupra Allvarlig astma Myndighetsgodkännande
(MANDALA/DENALI) (USA)
Tezspire Förfylld Myndighetsgodkännande
injektionspenna (USA, EU)
Registrerings Enhertu HER2-muterad NSCLC Registreringsansökan
-ansökningar (andra (EU, JAPAN)
eller linjens behandling+)
godkända (DESTINY
ansökningar -Lung01)
Calquence Kronisk lymfatisk Registreringsansökan
leukemi (ASCEND) (KINA)
Beyfortus RSV[24] Registreringsansökan
(MELODY/MEDLEY) (USA)
Soliris NMOSD[25] Registreringsansökan
(KINA)

Övergripande Imfinzi NSCLC (första Nådde inte det
resultat från linjens behandling) primära målet
fas (PEARL)
III-studier och
andra händelser
capivasertib HR[26]+/HER2-negativ Snabbfilsstatus
bröstcancer (första (USA)
linjens behandling)
(CAPItello-291)
Orpathys + NSCLC med Snabbfilsstatus
Tagrisso överproduktion av MET (USA)
(SAVANNAH/SAFFRON)
tozorakimab Behandling/förebyggande Snabbfilsstatus
av akut andningssvikt (USA)
hos patienter med
viral lunginfektion
(TILIA)
Saphnelo Idiopatisk Särläkemedelsstatus
inflammatorisk myopati (USA)
Evusheld Profylax före Revidering av
exponering av covid-19 nödgodkännande
(USA) - Evusheld är
i nuläget inte
godkänt för
användning i USA,
gäller tills annat
meddelats från
FDA[27]

Företags- och affärsutveckling

I januari 2023 ingick AstraZeneca ett slutgiltigt avtal om att förvärva CinCor Pharma, Inc. (CinCor), ett USA-baserat bioteknikbolag i klinisk fas, som fokuserar på att utveckla nya behandlingar för resistent och okontrollerat högt blodtryck och kronisk njursvikt. Förvärvet kommer att stärka AstraZenecas hjärt- och njurportfölj genom CinCors kandidatsubstans baxdrostat (CIN-107), en aldosteronsyntashämmare för att sänka blodtrycket vid behandlingsresistent högt blodtryck.

AstraZeneca har initierat ett erbjudande om att förvärva samtliga utestående stamaktier i CinCor till priset 26 USD per aktie i likvida medel på balansdagen, plus en icke-handelsbar villkorad värderättighet på 10USD per aktie att utbetala kontant vid en specificerad registreringsansökan för en baxdrostat-produkt. Tillsammans uppgår förskottsbetalningen och den maximala potentiella villkorade betalningen, om den uppnås, till ett transaktionsvärde på cirka 1,8miljarder USD. Som en del av transaktionen kommer AstraZeneca att förvärva kontanta tillgångar och noterade värdepapper enligt CinCors balansräkning, vilka uppgick till cirka 522 MUSD per 30 september 2022.

I januari 2023 slutförde AstraZeneca förvärvet av Neogene Therapeutics Inc. (Neogene), ett globalt bioteknikbolag i klinisk fas, som arbetar med banbrytande upptäckt, utveckling och tillverkning av nästa generations T-cellreceptorbehandlingar som innebär en helt ny riktad cellbehandling mot cancer. AstraZeneca förvärvade alla utestående aktier i Neogene till en total ersättning på upp till 320 MUSD på kontant och skuldfri basis. Detta innefattar en initial betalning på 200MUSD så snart affären slutförs och ytterligare upp till 120 MUSD i både villkorad milstolpsbaserad och icke-villkorad ersättning.

Efter godkännandet av Airsupra i januari 2023 har AstraZeneca meddelat Avillion sina avsikter att kommersialisera Airsupra i USA. Enligt avtalsvillkoren med Avillion kommer AstraZeneca att utbetala ensiffriga royaltyavgifter och milstolpsbetalningar baserat på framtida försäljning och utveckling.

I december 2022 slutförde AstraZeneca försäljningen av sin FoU-anläggning i Waltham i Massachusetts till Alexandria Real Estate Equities, Inc, (ARE), en ledande ägare, operatör och utvecklare av life science-campus. ARE kommer att leasa ut anläggningen till AstraZeneca under en fyraårsperiod medan byggnationen pågår av AstraZenecas nya FoU-center och huvudkontor för Alexion i Kendall Square i Cambridge i Massachusetts, vilket tillkännagavs i april 2022.

I januari 2023 slutförde AstraZeneca försäljningen av sin West Chester-anläggning i Ohio till National Resilience, Inc., ett teknikfokuserat tillverkningsföretag som arbetar med att bredda tillgången på komplexa läkemedel. West Chester-anläggningen kommer att fortsätta att tillverka läkemedel åt AstraZeneca.

Koncernöversyn efter förvärvet av Alexion (PAAGR)

I samband med förvärvet av Alexion 2021 initierade AstraZeneca en omfattande översyn i syfte att integrera system, strukturer och processer, optimera den globala närvaron samt prioritera resursallokeringar och investeringar. Dessa aktiviteter förväntas i stort sett vara avslutade i slutet av 2025 med ett antal planerade aktiviteter som påbörjats i slutet av 2021 och under 2022.

Under 2022 har bolaget finjusterat omfattningen och uppskattningarna av de planerade aktiviteterna, något som lett till en ökning av de förväntade omstruktureringskostnaderna av engångskaraktär under programmets löptid på 0,5 miljarder USD, varav 0,3 miljarder USD är icke-kassapåverkande kostnader, en ökning av kapitalinvesteringarna på 0,1 miljarder USD samt en ökning av förväntade årliga inbesparingar före skatt per slutet av 2025 på 0,7 miljarder USD.

Dessutom har de första ekonomiska bedömningarna av bolagets planerade uppgradering av IT-baserade Enterprise Resource Planning-system slutförts, något som har lett till förväntade inkrementella kapitalinvesteringar för programvarutillgångar på 0,6 miljarder USD och kontanta betalningar av engångskaraktär på 0,3 miljarder USD. Den här investeringen bygger starkt på PAAGR och förväntas vara i stort sett slutförd i slutet av 2030. Här tar man tillvara betydande strategiska och efterlevnadsrelaterade fördelar från en omställning av bolagsomspännande processer för kärnverksamheten, harmonisering av systemarkitekturen och möjliggörande av framtida digitala kompetenser.

Som en följd av detta förväntas nu de totala programaktiviteterna att leda till omstruktureringskostnader av engångskaraktär på cirka 2,9 miljarder USD, varav cirka 1,9 miljarder USD är kontanta betalningar och 1,0 miljarder USD är icke-kontanta kostnader, samt kapitalinvesteringar på cirka 0,9 miljarder USD.

Inbesparingar före skatt, före återinvestering, förväntas nu uppgå till cirka 1,9 miljarder USD per slutet av 2025. I linje med väletablerad praxis kommer omstruktureringskostnaderna att exkluderas från vår redovisning för kärnverksamheten (non-GAAP measures).

Under 2022 redovisade AstraZeneca omstruktureringskostnader på cirka 0,7 miljarder USD avseende PAAGR (2021: 1,0 miljarder USD), vilket gör att de kumulativa kostnaderna hittills under året enligt detta program uppgår till 1,7 miljarder USD. Av dessa kostnader avser 0,7 miljarder USD icke-kontanta kostnader som härrör främst från nedskrivningar och överavskrivningar av berörda tillgångar. Per 31 december 2022 har PAAGR realiserat årliga inbesparingar före skatt, före återinvestering, på 0,8 miljarder USD.

Hållbarhet i sammandrag

I november 2022 uppnådde AstraZeneca tredje plats totalt sett i 2022 års index Access to Medicine.

I januari 2023 deltog ordföranden Leif Johansson tillsammans med andra medlemmar i koncernledningen - Marc Dunoyer, Dave Fredrickson och Iskra Reic - vid World Economic Forum i Davos, där man fokuserade på investeringar i hälsovård som grund för starka och motståndskraftiga samhällen, och behovet av tidiga gemensamma åtgärder för att bygga upp mer hållbara och rättvisa hälso- och sjukvårdssystem, inklusive genom samarbeten som Partnership for Health System Sustainability and Resilience och Sustainable Markets Initiative.

Ledningsförändringar

Katarina Ageborg, EVP Global Sustainability och Chief Compliance Officer, har meddelat att hon går i pension. Jeffrey Pott, Chief Human Resources Officer och General Counsel, kommer att överta rollen som Chief Compliance Officer utöver sina nuvarande ansvarsområden. Pam Cheng, Executive Vice-President, Operations and Information Technology, kommer att ta över ansvaret för att leda hållbarhetsstrategi och -funktion utöver sina nuvarande ansvarsområden. Styrelsen tackar Katarina för de varaktiga resultat som har positionerat AstraZeneca bland ledande, globala aktörer inom hållbarhet, och som backas upp av världsledande plattformar och forskningsbaserade mål.

Telefonkonferens

En telefonkonferens för investerare och analytiker börjar i dag, 9 februari 2023, klockan 12.45 CET. Ytterligare detaljer finns på astrazeneca.com (https://www.astrazeneca.com/).

Rapporteringskalender

Bolaget avser att publicera resultaten för första kvartalet 2023 torsdagen den 27 april 2023.

Fotnoter

[1] Fasta valutakurser. Skillnaderna mellan Utfall förändring och Fasta valutakurser förändring beror på förändringar i kursen för utländsk valuta mellan respektive period 2022 och 2021. Nyckeltal i fasta valutakurser överensstämmer inte med god redovisningssed (non-GAAP measures) eftersom de exkluderar effekterna från valutarörelser från de redovisade resultaten.

[2] Redovisade ekonomiska mått är de finansiella resultat som presenteras i enlighet med UK-anpassade International Accounting Standards och International Financial Reporting Standards (IFRSs) som utfärdats av International Accounting Standards Board (IASB) samt International Accounting Standards såsom dessa antagits av EU.

[3]  Vinst per aktie.

[4]  Ekonomiska mått avseende kärnverksamheten har korrigerats för att utesluta vissa poster. Skillnaderna mellan redovisade siffror och mått för kärnverksamheten beror främst på kostnader avseende förvärvet av Alexion, amortering av immateriella tillgångar, nedskrivningar, omstruktureringskostnader och, som tidigare nämnts, kostnader avseende en juridisk uppgörelse med Chugai Pharmaceutical Co. Ltd (Chugai) som lett till en betalning på 775MUSD under andra kvartalet 2022. En fullständig avstämning av redovisad vinst per aktie och vinst per aktie för kärnverksamheten finns i tabell 11 och 12 i avsnittet Ekonomiskt resultat i den fullständiga resultatrapporten på engelska.

[5]  CVRM - Kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar.

[6]  Tillväxttakten för helåret 2022 för läkemedel som förvärvats med Alexion har beräknats på proforma-basis jämfört med siffror för motsvarande period föregående år. För helåret 2022 ingår Totala intäkter frånKoselugoi Sällsynta sjukdomar (helåret 2021: Onkologi) medan Totala intäkter frånAndexxaingår i Bioläkemedel (BioPharmaceuticals): CVRM (helåret 2021: Sällsynta sjukdomar). Tillväxttakten som redovisas för respektive terapiområde har beräknats som om dessa förändringar hade implementerats under helåret 2021.

[7]  R&I - Andningsvägar och immunologi.

[8] Läkemedel mot covid-19 är Vaxzevria, Evusheld och AZD3152 - LAAB-terapin mot covid-19 som för närvarande är under utveckling.

[9]  AstraZeneca samarbetar med MSD (Merck & Co., Inc. i USA och Kanada) om att utveckla och kommersialisera Lynparza.

[10]  mCRPC - metastaserande kastrationsresistent prostatacancer.

[11]  HER2 - human epidermal tillväxtfaktorreceptor 2.

[12]  HCC - levercellskarcinom.

[13]  NSCLC - icke-småcellig lungcancer.

[14]  MET - mesenkymal-epitelial övergång.

[15] LAAB - långverkande antikroppar.

[16] Vaxzevria är AstraZenecas varumärke för bolagets leveranser av AstraZenecas covid-19-vaccin. I de finansiella tabellerna i den fullständiga resultatrapporten på engelska innefattar Totala intäkter för Vaxzevria Samarbetsintäkter från licenstagare som tillverkar och tillhandahåller AstraZenecas covid-19-vaccin under egna varumärken.

[17]  VBP - Volymbaserat inköpsprogram i Kina.

[18]  V&I - Vaccin- och immunterapier.

[19]  I tabell 2 anger plus- och minustecknen riktningen på påverkan för den post som diskuteras. Ett plus bredvid en FoU-kostnadskommentar betyder att posten ökat FoU-kostnaderna jämfört med föregående år.

[20]  Bruttovinst definieras som totala intäkter minus kostnad för sålda varor. Beräkningen av redovisad bruttomarginal och bruttomarginal för kärnverksamheten exkluderar påverkan från intäkter från samarbeten.

[21]  I de fall AstraZeneca inte behåller ett betydande löpande intresse i potentiella eller lanserade läkemedel redovisas intäkter från avyttringar i Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader i bolagets delårsrapport.

[22]  CLL - kronisk lymfatisk leukemi.

[23]  HFpEF - hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion.

[24]  RSV - respiratoriskt syncytialvirus.

[25]  NMOSD - neuromyelitis optica spectrum disorder, NMO-spektrumtillstånd.

[26]  HR - hormonreceptor.

[27]  FDA - US Food and Drug Administration (del av det amerikanska hälsovårdsdepartementet)