03:28:55 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-04-27 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-04-27 Årsstämma 2023
2023-02-23 Halvårsutdelning AZN 20.69
2023-02-09 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-11 Halvårsutdelning AZN 9.49
2022-07-29 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-04-29 Årsstämma 2022
2022-04-29 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Halvårsutdelning AZN 18
2022-02-10 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-12 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-12 Halvårsutdelning AZN 7.72
2021-07-29 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-11 Årsstämma 2021
2021-04-30 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-02-25 Halvårsutdelning AZN 15.76
2021-02-11 Bokslutskommuniké 2020
2020-11-05 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-13 Halvårsutdelning AZN 7.87
2020-07-30 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-29 Årsstämma 2020
2020-04-29 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-27 Halvårsutdelning AZN 18.32
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-24 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-08 Halvårsutdelning AZN 8.49
2019-07-25 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-26 Årsstämma 2019
2019-04-26 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-02-28 Halvårsutdelning AZN 17.46
2019-02-14 Bokslutskommuniké 2018
2018-11-08 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-09 Halvårsutdelning AZN 7.92
2018-07-26 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-18 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-05-18 Årsstämma 2018
2018-02-15 Halvårsutdelning AZN 14.97
2018-02-02 Bokslutskommuniké 2017
2017-11-09 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-10 Halvårsutdelning AZN 7.4
2017-07-27 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-04-27 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-27 Årsstämma 2017
2017-02-16 Halvårsutdelning AZN 16.57
2017-02-02 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-10 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-11 Halvårsutdelning AZN 7.81
2016-07-28 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-04-29 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-29 Årsstämma 2016
2016-02-18 Halvårsutdelning AZN 16.26
2016-02-04 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-05 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-13 Halvårsutdelning AZN 7.71
2015-07-30 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-04-24 Årsstämma 2015
2015-04-24 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-02-19 Halvårsutdelning AZN 15.62
2015-02-05 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-06 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-13 Halvårsutdelning AZN 6.2
2014-07-31 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-04-24 Årsstämma 2014
2014-04-24 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-02-19 Halvårsutdelning AZN 12.41
2014-02-06 Bokslutskommuniké 2013
2013-10-31 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-14 Halvårsutdelning AZN 5.92
2013-08-01 Analytiker möte 2013
2013-08-01 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-04-25 Årsstämma 2013
2013-04-25 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-13 Halvårsutdelning AZN 12.08
2013-01-31 Bokslutskommuniké 2012
2012-10-25 Analytiker möte 2012
2012-10-25 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-08 Halvårsutdelning AZN 6.26
2012-07-26 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-04-26 Årsstämma 2012
2012-04-26 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-02-15 Halvårsutdelning AZN 13.21
2012-02-02 Bokslutskommuniké 2011
2011-10-27 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-03 Halvårsutdelning AZN 5.33
2011-07-28 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-04-28 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-28 Årsstämma 2011
2011-02-02 Halvårsutdelning AZN 11.99
2011-01-27 Bokslutskommuniké 2010
2010-10-28 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-04 Halvårsutdelning AZN 5.12
2010-07-29 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-04-29 Kvartalsrapport 2010-Q1
2010-02-03 Halvårsutdelning AZN 12.43
2010-01-28 Bokslutskommuniké 2009
2009-10-29 Kvartalsrapport 2009-Q3
2009-08-05 Halvårsutdelning AZN 4.41
2009-07-30 Kvartalsrapport 2009-Q2
2009-04-30 Kvartalsrapport 2009-Q1
2009-04-30 Årsstämma 1
2009-02-04 Halvårsutdelning AZN 12.02
2008-08-06 Halvårsutdelning AZN 3.34
2008-02-06 Halvårsutdelning AZN 8.61
2007-08-08 Halvårsutdelning AZN 3.49
2007-02-07 Halvårsutdelning AZN 8.6
2006-08-09 Halvårsutdelning AZN 3.6
2006-02-08 Halvårsutdelning AZN 7.02
2005-08-10 Halvårsutdelning AZN 2.99
2005-02-09 Halvårsutdelning AZN 4.497
2004-08-11 Halvårsutdelning AZN 2.2
2004-02-18 Halvårsutdelning AZN 3.91
2003-08-20 Halvårsutdelning AZN 2.07
2003-02-19 Halvårsutdelning AZN 3.99
2002-08-21 Halvårsutdelning AZN 2.21
2002-02-20 Halvårsutdelning AZN 5.01
2001-08-22 Halvårsutdelning AZN 2.44
2001-02-21 Halvårsutdelning AZN 4.49
2000-09-04 Halvårsutdelning AZN 2.1
2000-03-08 Halvårsutdelning AZN 4.01
1999-09-06 Halvårsutdelning AZN 1.89
1999-04-01 Split AZN 1:0.5045
1997-05-26 Split AZN 1:2
1993-06-14 Split AZN 1:5
1987-06-04 Split AZN 1:2

Beskrivning

LandStorbritannien
ListaLarge Cap Stockholm
SektorHälsovård
IndustriLäkemedel & Handel
AstraZeneca är ett globalt bioläkemedelsbolag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, primärt för behandling av sjukdomar inom terapiområdena som berör andningsvägar, hjärta/kärl/metabolism och cancer. Utöver huvudverksamheten är bolaget även aktiva inom autoimmunitet, neurovetenskap och infektion. AstraZeneca är verksamma inom samtliga globala regioner och har sitt huvudkontor i Cambridge, Storbritannien.
2022-11-10 08:01:22

Rekordmånga myndighetsgodkännanden och höjd prognos som underbyggs av starka affärsresultat

Intäkter och vinst per aktie - sammanfattning

Första nio månaderna 2022 Q3 2022

    Förändring %     Förändring %

MUSD Utfall i fasta MUSD Utfall i fasta
valutakurser[1] valutakurser
- Produktförsäljning 32     29 35 10 9 16
200 590

- Intäkter från 944 >2x >2x 392 >3x >3x
samarbeten
Totala intäkter 33 30 37 10 11 19
144 982
Rapporterad vinst 1,54 >4x >4x 1,06 Ej Ej relevant
per aktie[2] USD USD relevant
(EPS[3])
Vinst per aktie för 5,28 47 52 1,67 55 70
kärnverksamheten[4] USD USD

Ekonomiskt resultat under årets första nio månader (tillväxttal och kommentarer i fasta valutakurser[5])

-      Totala intäkter ökade med 37% till 33 144MUSD, där tillväxten kom från alla sjukdomsområden samt från tillskottet av Alexion, som inkluderats i koncernens resultat från och med den 21 juli 2021

-      Totala intäkter inom onkologi ökade med 24%, inklusive delmålsbetalningar från MSD[6] för Lynparza. Produktförsäljning från onkologi ökade med 20%. De totala intäkterna från R&I[7] ökade med 4%, CVRM[8] ökade med 19%9 och Sällsynta sjukdomar ökade med 10%[9]

-      Bruttomarginal för kärnverksamheten på 81%, upp sex procentenheter i fasta valutakurser, vilket speglar de lägre intäkterna från initiala Vaxevria-avtal och ökad andel av specialistvårdsläkemedel

-      Totala rörelsekostnader för kärnverksamheten ökade med 26%, vilket speglar tillkomsten av Alexion, fortsatta investeringar i nya lanseringar samt i forskningsportföljen för att leverera en hållbar långsiktig tillväxt

-      Rörelsemarginal för kärnverksamheten på 32%, upp sex procentenheter i fasta valutakurser, gynnat av en gynnsam fasning och produktmix

-      Vinst per aktie för kärnverksamheten ökade med 52% till 5,28USD

-      Vinsten per aktie för kärnverksamheten i fasta valutakurser för helåret 2022 förväntas nu öka med en "high twenties to low thirties" procentsats, jämfört med den tidigare prognosen på en ökning med "mid-to-high twenties". I fasta valutakurser förväntas vinsttillväxten per aktie för kärnverksamheten för helåret 2022 påverkas av en motvind vad gäller valutakurser[10] med en "mid-to-high single"-siffrig procentsats jämfört med den tidigare prognosen på en "mid single"-siffrig motvind

Viktiga milstolpar som har nåtts sedan förra resultrapporten

-      Viktiga data: Positiva övergripande resultat från fas III för danicopan mot PNH-EVH[11] (ALPHA) och för capivasertib mot andra linjens, HR-positiv, metastaserande bröstcancer (CAPItello-291)

-      Viktiga myndighetsgodkännanden: 19 godkännanden på större marknader sedan resultaten för första halvåret 2022, inklusive godkännanden i USA för Enhertu mot HER2[12]-låg bröstcancer (DESTINY-Breast04) och framskriden NSCLC[13] (DESTINY-Lung02), Imjudo och Imfinzi mot framskriden levercancer (HIMALAYA) och Imfinzi mot framskriden gallvägscancer (TOPAZ-1); EU-godkännanden för Beyfortus för förebyggande behandling av infektioner i nedre luftvägarna orsakade av RSV[14] (MELODY/MEDLEY); godkännanden i EU och Japan för Ultomiris mot gMG[15] (CHAMPION-MG), Tezspire mot allvarlig astma (NAVIGATOR) och Lynparza mot tidig bröstcancer (OlympiA)

-      Andra regulatoriska milstolpar: Prioriterad granskning i USA för Lynparza mot första linjens behandling av metastaserande kastrationsresistent prostatacancer (PROpel)

Pascal Soriot, koncernchef på AstraZeneca, säger:

"AstraZeneca fortsätter att se nyttan med våra hållbara FoU-investeringar med 19 större myndighetsgodkännanden sedan resultaten för första halvåret presenterades.

Efter ett starkt resultat hittills under året har vi höjt vår prognos för vinst per aktie för kärnverksamheten för helåret 2022. Dessutom har positiva data för flera av våra forskningsprogram gett oss tillförsikt att gå vidare med ytterligare kliniska studier i sen fas, då vi bibehåller vårt fokus på leverans av våra tillväxtambitioner.

Jag vill också lyfta fram vårt tillkännagivande vid COP27 om att snabba på leveransen av netto noll-utsläpp. Vårt företag har för avsikt att föregå med gott exempel i denna allt viktigare globala målsättning."

Riktlinjer

Bolaget uppdaterar sin prognos för helåret 2022 i fasta valutakurser till följd av det starka resultatet hittills under året. Det prognostiserade intervallet för vinsten per aktie för kärnverksamheten helåret 2022 har ökat till en "high twenties to low thirties" procentsats; det exakta slutresultatet inom intervallet kommer bero på tidpunkten för leveranser av Evusheld och milstolpar för samarbeten som är kopplade till regulatoriska händelser.

I fasta valutakurser förväntas den totala intäktstillväxten för helåret 2022 också påverkas av en motvind vad gäller valutakurser med en "mid single"-siffrig procentsats och vinsten per aktie för kärnverksamheten för helåret 2022 påverkas av en motvind vad gäller valutakurser med en "mid-to-high single"-siffrig procentsats (se Valutakurseffekter nedan).

Totala intäkter förväntas öka med en "low twenties" procentsats (oförändrad)

Vinst per aktie för kärnverksamheten förväntas öka med en "high twenties to low thirties" procentsats (tidigare en "mid-to-high twenties" procentsats)

Andra delar i resultaträkningen förväntas ligga i stort sett i linje med indikationerna i bolagets resultatrapport för första halvåret 2022 (29 juli 2022).

AstraZeneca är fortsatt medvetet om osäkerheter kring det geopolitiska läget och leveranskedjor som gäller affärsverksamheten rent generellt. De kvartalsvisa variationerna i resultatet kan förväntas fortsätta.

AstraZeneca kan inte ge någon prognos baserat på redovisat resultat eftersom bolaget inte med säkerhet kan förutse väsentliga delar av redovisat resultat, inklusive justeringar till verkligt värde av skulder relaterade till förvärv, nedskrivningar av immateriella tillgångar och avsättningar vid juridiska uppgörelser. Se avsnittet "cautionary statements" i den fullständiga resultatrapporten på engelska.

Valutakurseffekter

Tillväxtsiffrorna i prognosen ovan anges i fasta valutakurser baserat på de genomsnittliga valutakurserna under 2021.

Om valutakurserna för november till december 2022 ligger kvar på samma nivå som de dagskurser som gällde 31 oktober 2022, förväntar vi oss en "mid single"-siffrig negativ påverkan på de totala intäkterna för helåret 2022 i fasta valutakurser och en "mid-to-high single"-siffrig negativ påverkan på vinsten per aktie för kärnverksamheten för helåret 2022 (tidigare en "mid single"-siffrig negativ påverkan).

Bolagets analys av valutakurskänslighet framgår av tabell 17i den fullständiga resultatrapporten på engelska.

Tabell 1: De totala intäkterna i korthet tredje kvartalet 2022

Förändring %

Intäktstyp MUSD Utfall i fasta
valuta
-kurser
Produktförsäljning 10 9 16
590 ·          Stark
försäljning inom Onkologi
och Bioläkemedel
(BioPharmaceuticals)

 •      1 734MUSD från
läkemedel som förvärvats med
Alexion
Intäkter från 392 >3x >3x
samarbeten · 160MUSD för Enhertu (Q3
2021: 52MUSD)
 •          26MUSD för
Tezspire (Q3 2021: 0 USD)
 •        
 Delmålsbetalningar på
75MUSD för Lynparza, 62MUSD
för Nexium och 40MUSD för
tralokinumab
Totala intäkter 10 11 19
982
Sjukdomsområden MUSD Utfall i fasta
valuta
-kurser
Onkologi 4 039 20 27
 •          Goda resultat
inom viktiga läkemedel och
regioner
CVRM9 2 351 11 18
 •          Farxiga
levererade sitt tredje
kvartal i följd som
"blockbuster" med intäkter
på 1 103MUSD
R&I 1 499 1 5
 •       Tillväxten för
Breztri och Fasenra
kompenserade en nedgång för
Pulmicort på 33% (31% i
fasta valutakurser), primärt
på grund av påverkan från
implementeringen av VBP[16]
och nedstängningar på grund
av covid-19 i Kina
V&I[17] 878 (29) (24)
 •         180MUSD från
Vaxzevria[18] (Q3 2021: 1
050MUSD)
 •      536MUSD från
Evusheld (Q3 2021: 0USD)
Sällsynta 1 741 4 11
sjukdomar9 ·       518MUSD från
Ultomiris som ökade med 37%
(47% i fasta valutakurser)
Övriga läkemedel 474 34 50
 •         Inkluderar
delbetalning från samarbeten
på 62MUSD för Nexium.
Intäkterna för Nexium under
tredje kvartalet 2021
påverkades negativt av ett
byte av
distributionspartners
Totala intäkter 10 11 19
982
Regioner inkl. MUSD Utfall i fasta
Vaxzevria valuta
-kurser
Tillväxtmarknader 2 856 (10) (4)
 •        Nedgång på grund
av minskad försäljning av
Vaxzevria (tillväxtsiffror
exklusive Vaxzevria framgår
nedan)
- Kina 1 541 3 8
 •          Tredje
kvartalet 2021 påverkades
negativt av lagerfasning och
lagerkostnader för Tagrisso
efter NRDL-förändringar[19]
inom subventionsberättigade
läkemedel
- Tillväxtmarknader 1 316 (21) (15)
exklusive Kina ·                  
  Nedgång på grund av
minskad försäljning av
Vaxzevria
USA 4 650 34 34

Europa 2 065 8 23

Etablerade 1 412 7 26
marknader
Totala intäkter 10 11 19
inkl. Vaxzevria 982
Regionerexkl. MUSD Utfall i fasta Bidrag från läkemedel som
Vaxzevria valuta förvärvats med Alexion†
-kurser
Tillväxtmarknader 2 826 13 20

 •        102 MUSD
- Kina 1 541 3 8

- Tillväxtmarknader 1 285 26 37
exklusive Kina ·        102 MUSD
USA 4 650 34 34

 •        1069 MUSD
Europa 2 002 14 30
 •       351 MUSD
Etablerade 1 325 22 45
marknader ·       212 MUSD
Totala intäkter 10 23 31
exkl. Vaxzevria 803 ·       1 734 MUSD

†Alexion inkluderades i koncernens resultat från och med den 21 juli 2021, följaktligen bidrog läkemedel från Alexion med 72 dagar av intäkter och kostnader i AstraZenecas resultat för tredje kvartalet 2021, jämfört med 92 dagar under tredje kvartalet 2022

Tabell 2: Ekonomiskt resultat i korthet tredje kvartalet 2022

Mått Redovisat Redovisad Kärnverk Förändring i Kommentarer[20]
(MUSD eller %) förändring -samheten kärnverk
-samheten

Totala intäkter 10 Utfall 11% 10982 Utfall 11%
982MUSD 19% i fasta 19% i fasta ·        Se tabell 1 och
valutakurser MUSD valutakurser avsnittet Totala intäkter i
detta dokument för närmare
detaljer
Brutto-marginal[21] 72% Utfall 81% Utfall +    Tillkomst av Alexion†
10procent 6procent
-enheter -enheter +    Ökande mix från
11procent 7procent Onkologiförsäljning
-enheter i -enheter i
fasta fasta -    Påverkan från
valutakurser valutakurser vinstdelningsarrangemang
(t.ex. Lynparza)

-    Redovisad bruttomarginal
påverkades av justeringar av
Alexion-lager till verkligt
värde
FoU-kostnader 2 458 Utfall -32% 2357 Utfall 10% +    Tillkomst av Alexion†
MUSD -28% i fasta 16% i fasta
valutakurser MUSD valutakurser +    Ökade investeringar i
forskningsportföljen efter
godkännande av start av
ytterligare studier i sen fas

 •          Redovisade FoU
-kostnader under Q3 2021
inkluderade en nedskrivning på
1 172MUSD
 •          Kvoten forsknings
- och utvecklingskostnader för
kärnverksamheten i förhållande
till totala intäkter uppgick
till 21% (Q3 2021: 22%)
Försäljnings- och 4277MUSD Utfall 5% 3160 Utfall 10% +    Tillkomst av Alexion†
administrationskostnader 9% i fasta MUSD 16% i fasta
valutakurser valutakurser +   
Marknadsutvecklingsaktiviteter
för nyligen genomförda
lanseringar, inklusive
Evusheld

+    Kvoten försäljnings- och
administrationskostnader för
kärnverksamheten i förhållande
till totala intäkter uppgick
till 29% (Q3 2021: 29%)
Övriga 106MUSD Utfall >2x 107MUSD Utfall >2x
rörelseintäkter[22] >2x i fasta >3x i fasta ·        Inkluderar intäkter
valutakurser valutakurser från royalties och tidigare
affärstransaktioner
Rörelse-marginal 11% Utfall 31% Utfall
28procent 8procent ·       Se kommentarer ovan
-enheter -enheter om bruttomarginal och
30procent 9procent kostnader
-enheter -enheter i
fasta
i fasta valutakurser
valutakurser
Summa finansnetto -324MUSD Utfall 1% -254MUSD Utfall 16% +    Valutarörelser
2% i fasta 14% i fasta
valutakurser valutakurser +    Ränteökning på skulder
med rörlig ränta

 •          Redovisade
siffror påverkades av
förändring av skulder
relaterade till förvärv
Skattesats -78% Ej relevant 18% Utfall
 •        En skattesats på
- 3procent 18% under kvartalet speglade
-enheter den geografiska mixen av
vinster och förmånliga
- 3procent justeringar av tidigare års
-enheter skatteskulder på ett antal
i fasta större marknader
valutakurser ·     Redovisade siffror
påverkades av en uppskjuten
skatteintäkt på 883MUSD från
en omorganisation av juridiska
enheter för att integrera
Alexion
 •        Variationer i
skattesatsen kan förväntas
fortsätta under kvartalen
framöver
Vinst per aktie 1,06 USD Ej relevant 1,67USD Utfall 55%
70% i fasta ·        Ytterligare
valutakurser information om skillnader
mellan redovisade siffror och
mått för kärnverksamheten
framgår av tabell 12 i den
fullständiga resultatrapporten
på engelska.

†Alexion inkluderades i koncernens resultat från och med den 21 juli 2021, följaktligen bidrog Alexions verksamhet med 72 dagar av intäkter och kostnader i AstraZenecas resultat för tredje kvartalet 2021 jämfört med 92 dagar under tredje kvartalet 2022

Tabell 3: Forskningsportföljen i sammandrag sedan förra resultatrapporten

Status Läkemedel Indikation/Studie Status
Myndighets Tagrisso NSCLC (adjuvant) Myndighetsgodkännande
-godkännande (ADAURA) (JAPAN)
eller annan
reglerings
-åtgärd
Imfinzi Gallvägscancer (TOPAZ Myndighetsgodkännande
-1) (USA)
Imfinzi Levercancer (första Myndighetsgodkännande
linjens behandling) (USA)
(HIMALAYA)
Lynparza gBRCA[23] bröstcancer Myndighetsgodkännande
(adjuvant) (OlympiA) (EU,
JAPAN)
Lynparza HRD[24]-positiv Myndighetsgodkännande
framskriden (KINA)
äggstockscancer
(första linjens
underhållsbehandling)
(PAOLA
-1)
Enhertu HER2-låg bröstcancer Myndighetsgodkännande
(tredje linjens (USA)
behandling) (DESTINY
-Breast04)
Enhertu HER2m[25] NSCLC Myndighetsgodkännande
(andra (USA)
linjens behandling+)
(DESTINY-Lung02)
Calquence Tablettberedning med Myndighetsgodkännande
maleat (USA)
Forxiga CKD[26] (DAPA-CKD) Myndighetsgodkännande
(KINA)
Tezspire Svår astma Myndighetsgodkännande
(NAVIGATOR) (EU,
JAPAN)
Beyfortus RSV (MELODY/MEDLEY) Myndighetsgodkännande
(EU)
Evusheld Covid-19 Myndighetsgodkännande
(PROVENT/TACKLE) (JAPAN)
Evusheld Covid-19 (TACKLE) Myndighetsgodkännande
(EU)
Soliris PNH och aHUS[27] Myndighetsgodkännande
(KINA)
Ultomiris gMG (CHAMPION-MG) Myndighetsgodkännande
(EU,
JAPAN)
Koselugo NF1-PN[28] (SPRINT) Myndighetsgodkännande
(JAPAN)
Registrerings Lynparza Prostatacancer Prioriterad
-ansökningar (första granskning (USA)
eller linjens behandling)
godkända (PROpel)
ansökningar
Enhertu HER2-låg bröstcancer Registreringsansökan
(tredje linjens (KINA)
behandling) (DESTINY
-Breast04)
Farxiga/Forxig HFpEF[29] (DELIVER) Registreringsansökan
(USA,
EU, JAPAN, KINA)
a
Ultomiris NMOSD[30] (CHAMPION Registreringsansökan
-NMOSD) (USA,
EU, JAPAN)
Övergripande capivasertib HR+/HER2-negativ Nådde det primära
resultat från bröstcancer målet
(första linjens
fas III behandling)
-studier och
andra (CAPItello-291)
händelser
monalizumab Recidiverande eller Nådde inte
metastaserande effektivitetsmålet
HNSCC[31]
(andra linjens
behandling)
(INTERLINK
-1)
Fasenra EoE[32] (MESSINA) Ett av två dubbla
primära
mål nåddes inte
Soliris Guillain-Barrés Nådde inte det
syndrom primära målet
danicopan PNH med extravaskulär Nådde det primära
hemolys målet

Företags- och affärsutveckling

I oktober 2022 ingick AstraZeneca ett slutgiltigt avtal om att förvärva LogicBio Therapeutics, Inc. (NASDAQ:LOGC), ett banbrytande genomikmedicin-bolag. Det föreslagna förvärvet syftar till att snabbt accelerera Alexions tillväxt inom genomikbaserade läkemedel genom LogicBios unika teknologi, erfarna team inom FoU av sällsynta sjukdomar och expertis inom preklinisk utveckling.

Hållbarhet i sammandrag

AstraZeneca deltog i COP27, där man tillsammans med Sustainable Markets Initiative Health Systems Task Force gjorde betydande tillkännagivanden om att tackla klimatförändringarna och satte ett riktmärke för hela sektorn för att främja åtgärder i större skala. Bland tillkännagivandena lyfts utsläppen i varuförsörjningskedjan, vilka står för cirka 50 procent av utsläppen inom hälso- och sjukvården, och där medlemmarna i Task Force har åtagit sig att följa ett antal gemensamma leverantörsstandarder och tillsammans utforska korridorer för gröna transporter. Vårdkedjan står för cirka 45 procent av utsläppen inom hälso- och sjukvården och medlemmarna har åtagit sig att skapa en gemensam standard för att kunna mäta utsläppen i hela vårdkedjan, samt att anpassa och publicera bedömningsdata för livscykelhantering på produktnivå, i syfte att öka transparensen kring utsläppen. Task Force har också åtagit sig att dra nytta av digitala hälsolösningar för att minska koldioxidutsläppen i samband med kliniska studier.

Telefonkonferens

En telefonkonferens för investerare och analytiker börjar i dag, 10 november 2022, klockan 12.45 CET. Ytterligare detaljer finns på astrazeneca.com (https://www.astrazeneca.com/).

Rapporteringskalender

Bolaget har för avsikt att publicera resultaten för det fjärde kvartalet och helåret den 9 februari 2022.

Noter

[1] Fasta valutakurser. Skillnaderna mellan Utfall förändring och Fasta valutakurser förändring beror på förändringar i kursen för utländsk valuta mellan respektive period 2022 och 2021. Nyckeltal i fasta valutakurser överensstämmer inte med god redovisningssed (GAAP) eftersom de exkluderar effekterna från valutarörelser från de redovisade resultaten.

[2] Redovisade ekonomiska mått är de finansiella resultat som presenteras i enlighet med UK-anpassade International Accounting Standards och International Financial Reporting Standards (IFRSs) som utfärdats av International Accounting Standards Board (IASB) samt International Accounting Standards såsom dessa antagits av EU.

[3] Vinst per aktie.

[4] Ekonomiska mått avseende kärnverksamheten har korrigerats för att utesluta vissa poster. Skillnaderna mellan redovisade siffror och mått för kärnverksamheten beror främst på poster avseende förvärvet av Alexion, amortering av immateriella tillgångar, nedskrivningar, omstruktureringskostnader och, som tidigare nämnts, kostnader avseende en juridisk uppgörelse med Chugai Pharmaceutical Co. Ltd (Chugai) som lett till en betalning på 775MUSD under andra kvartalet 2022. En fullständig avstämning av redovisad vinst per aktie och vinst per aktie för kärnverksamheten finns i tabell 12 och 13 i avsnittet Ekonomiskt resultat i den fullständiga resultatrapporten på engelska.

[5] För helåret 2022 ingår Totala intäkter från Koselugo i Sällsynta sjukdomar (helåret 2021: Onkologi) medan Totala intäkter från Andexxa ingår i Bioläkemedel (BioPharmaceuticals): CVRM (helåret 2021: Sällsynta sjukdomar). Tillväxttakten som redovisas för respektive sjukdomsområde har beräknats som om dessa förändringar hade implementerats under helåret 2021.

[6] AstraZeneca samarbetar med MSD (Merck & Co., Inc. i USA och Kanada) om att utveckla och kommersialisera Lynparza.

[7] R&I - Andningsvägar och immunologi.

[8] CVRM - Kardiovaskulära sjukdomar, njursjukdomar och metabola sjukdomar.

[9]   Tillväxtsiffror från årets början till angivet datum för läkemedel som förvärvats med Alexion har beräknats på proforma-basis jämfört med siffror för motsvarande period föregående år; tillväxttakten för tredje kvartalet har beräknats genom att jämföra motsvarande 92-dagarsperiod i föregående år, vilket innefattar resultat från både före och efter förvärvet. Tillväxttakten som visas totalt för sjukdomsområdena Sällsynta sjukdomar och CVRM innefattar dessa proformajusteringar.

[10] Den förväntade påverkan från förändringar i kursen för utländsk valuta på resultaten för helåret 2022 förutsätter att valutakurserna för november och december 2022 ligger kvar på samma nivå som de dagskurser som gällde 31 oktober 2022.

[11] PNH - Paroxysmal nokturn hemoglobinuri med extravaskulär hemolys.

[12] HER2 - Human epidermal tillväxtfaktorreceptor 2.

[13] NSCLC - Icke-småcellig lungcancer.

[14] RSV - Respiratoriskt syncytialvirus.

[15] gMG - Generaliserad myastenia gravis.

[16] VBP - Volymbaserat inköpsprogram i Kina.

[17] V&I - Vaccin- och immunterapier.

[18] Vaxzevria är AstraZenecas varumärke för bolagets leveranser av AstraZenecas covid-19-vaccin. I de finansiella tabellerna i denna rapport innefattar Totala intäkter för Vaxzevria samarbetsintäkter från licenstagare som tillverkar och tillhandahåller AstraZenecas covid-19-vaccin under egna varumärken.

[19]  NRDL - Kinas nationella lista över subventionsberättigade läkemedel.

[20] I tabell 2 anger plus- och minustecknen riktningen på påverkan för den post som diskuteras. Ett plus bredvid en FoU-kostnadskommentar betyder att posten ökat FoU-kostnaderna jämfört med föregående år.

[21] Bruttovinst definieras som totala intäkter minus kostnad för sålda varor. Beräkningen av redovisad bruttomarginal och bruttomarginal för kärnverksamheten exkluderar påverkan från intäkter från samarbeten och tillhörande kostnader, och speglar därför de underliggande resultaten för produktförsäljningen.

[22] I de fall AstraZeneca inte behåller ett betydande löpande intresse i potentiella eller lanserade läkemedel redovisas intäkter från avyttringar i Övriga rörelseintäkter och rörelsekostnader i bolagets delårsrapport.

[23] gBRCA - Ärftlig bröstcancergen.

[24] HRD - Homolog rekombinationsbrist.

[25] HER2m - Mutation av human epidermal tillväxtfaktorreceptor 2.

[26] CKD - Kronisk njursjukdom.

[27] aHUS - Atypiskt hemolytiskt uremiskt syndrom.

[28] NF1-PN - Neurofibromatos typ 1 plexiform neurofibrom.

[29] HFpEF - Hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion.

[30] NMOSD - Neuromyelitis optica spectrum disorder, NMO-spektrumtillstånd.

[31] HNSCC - Skivepitelcancer i huvud och hals.

[32]  EoE - Eosinofil esofagit.