05:48:45 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorFastigheter
IndustriFörvaltning
Akelius Residential är en fastighetskoncern. Visionen är att förvärva, utveckla och förvalta fastigheter. Idag innehas huvudfokus på bostäder i attraktiva och eftertraktade lägen i växande storstäder. Bolaget äger fastigheter främst inom Sverige men återfinns även inom Europa och Nordamerika. Inom koncernen bedrivs även annan verksamhet inom exempelvis finansiella tjänster och interna utbildningar via dotterbolaget Akelius University. Huvudkontoret är beläget i Danderyd.

Kalender

2021-02-08 Bokslutskommuniké 2020
2021-02-04 Kvartalsutdelning AKEL D 0.03 SEK
2020-11-04 Kvartalsutdelning AKEL D 0.03 SEK
2020-10-26 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-10 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-08-04 Kvartalsutdelning AKEL D 0.03 SEK
2020-05-04 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-05-04 Kvartalsutdelning AKEL D 0.03 SEK
2020-04-03 Årsstämma 2019
2020-02-04 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2020-02-03 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-04 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2019-10-21 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-08-05 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-08-02 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2019-05-02 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2019-04-26 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-11 Årsstämma 2018
2019-02-04 Bokslutskommuniké 2018
2019-02-04 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2018-11-02 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2018-10-22 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-08-06 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-08-02 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2018-05-03 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2018-04-27 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-10 Årsstämma 2017
2018-02-05 Bokslutskommuniké 2017
2018-02-02 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2017-11-02 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2017-10-23 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-08-07 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-08-03 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2017-05-04 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2017-05-03 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2017-04-28 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-11 Årsstämma 2016
2017-02-06 Bokslutskommuniké 2016
2017-02-02 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2016-11-03 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2016-10-24 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-08 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-08-04 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2016-05-03 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2016-04-25 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-15 Årsstämma 2015
2016-02-08 Bokslutskommuniké 2015
2016-02-04 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2015-11-04 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2015-10-26 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-10 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-08-04 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2015-05-05 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-05-04 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2015-03-01 Bokslutskommuniké 2014
2015-02-04 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2014-11-29 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-11-04 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2014-08-28 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-08-21 Extra Bolagsstämma 2014
2014-08-01 Kvartalsutdelning AKEL PREF 5.00 SEK
2014-05-30 Kvartalsrapport 2014-Q1
2018-09-26 09:10:00

Akelius avser att ge ut ej säkerställda obligationer till ett belopp omkring en miljard kronor.

Danske Bank och Swedbank är arrangörer.

Transaktionen planeras ske inom kort.

Stockholm, 2018-09-26 

Leiv Synnes 

CFO 

+46 70 558 55 23 

leiv.synnes@akelius.se 

Denna information är sådan information som Akelius Residential Property AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 september 2018 kl. 09:10 CET.

Akelius Residential Property ABs (publ) preferensaktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq First North. Avanza Bank är bolagets certifierade rådgivare.

Ansvarsfriskrivning:

Ej för distribution, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan distribution skulle vara olaglig.

Detta meddelande (och information häri) innehåller inte och utgör inte ett erbjudande om försäljning av värdepapper, eller en anfordran om att lämna ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA, Australien, Kanada eller Japan eller någon annan jurisdiktion där sådant erbjudande eller anfordran skulle vara olaglig. De värdepapper som hänvisas till ovan har inte och kommer inte att registreras enligt U.S. Securities Act från 1933, i gällande lydelse ("Securities Act"), eller värdepappersregleringar i någon stat i USA eller annan jurisdiktion, och värdepapperna får inte erbjudas eller säljas, direkt eller indirekt, inom USA eller till U.S. persons (såsom definierat i Regulation S i Securities Act) eller för sådan persons räkning annat än i enlighet med undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för registreringsskyldighet enligt Securities Act och tillämpliga statliga eller lokala värdepappersregleringar.

Detta meddelande distribueras och riktar sig enbart till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) professionella investerare som omfattas av Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 i gällande lydelse ("Ordern"), (iii) bolag med hög nettoförmögenhet och andra personer som det lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a) till (d) i Ordern och (iv) personer till vilka en inbjudan eller uppmaning att ägna sig åt investeringsåtgärder (i den mening som avses i paragraf 21 i U.K. Financial Services and Markets Act 2000) i samband med en emission eller försäljning av värdepapper annars lagligen kan eller skulle kunna meddelas till (alla sådana personer i (i)-(iv) ovan benämns tillsammans "relevanta personer"). En investering eller investeringsåtgärd som detta meddelande avser är enbart möjlig för relevanta personer och kommer endast att fullföljas med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte agera på eller förlita sig på informationen i detta meddelande.

Ett kreditbetyg utgör ingen rekommendation att köpa, sälja eller inneha några värdepapper och ett kreditbetyg kan vid varje given tidpunkt omprövas, suspenderas eller dras tillbaka av det utgivande institutet.