19:33:23 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2024-02-29 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-02 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-07-20 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-05-08 Ordinarie utdelning ADDV A 0.00 SEK
2023-05-08 Ordinarie utdelning ADDV B 0.00 SEK
2023-05-05 Årsstämma 2023
2023-04-20 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-10-27 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-07-22 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-05-09 Ordinarie utdelning ADDV B 0.00 SEK
2022-05-09 Ordinarie utdelning ADDV A 0.00 SEK
2022-05-06 Årsstämma 2022
2022-04-22 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-24 Bokslutskommuniké 2021
2021-10-27 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-07-23 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-04-26 Ordinarie utdelning ADDV B 0.02 SEK
2021-04-26 Ordinarie utdelning ADDV A 0.02 SEK
2021-04-23 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-04-23 Årsstämma 2021
2021-02-25 Bokslutskommuniké 2020
2020-10-23 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-07-24 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-04-27 Ordinarie utdelning ADDV A 0.00 SEK
2020-04-27 Ordinarie utdelning ADDV B 0.00 SEK
2020-04-24 Årsstämma 2020
2020-04-24 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-02-20 Bokslutskommuniké 2019
2019-10-22 Kvartalsrapport 2019-Q3
2019-07-23 Kvartalsrapport 2019-Q2
2019-04-26 Ordinarie utdelning ADDV A 0.00 SEK
2019-04-26 Ordinarie utdelning ADDV B 0.00 SEK
2019-04-25 Kvartalsrapport 2019-Q1
2019-04-25 Årsstämma 2019
2019-03-12 Extra Bolagsstämma 2019
2019-02-21 Bokslutskommuniké 2018
2018-10-25 Kvartalsrapport 2018-Q3
2018-07-26 Kvartalsrapport 2018-Q2
2018-05-04 Kvartalsrapport 2018-Q1
2018-04-27 Ordinarie utdelning ADDV B 0.00 SEK
2018-04-27 Ordinarie utdelning ADDV A 0.00 SEK
2018-04-26 Årsstämma 2018
2018-02-16 Bokslutskommuniké 2017
2017-10-31 Kvartalsrapport 2017-Q3
2017-07-26 Kvartalsrapport 2017-Q2
2017-05-11 Kvartalsrapport 2017-Q1
2017-04-28 Ordinarie utdelning ADDV A 0.00 SEK
2017-04-28 Ordinarie utdelning ADDV B 0.00 SEK
2017-04-27 Årsstämma 2017
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016
2016-11-14 Kvartalsrapport 2016-Q3
2016-08-18 Kvartalsrapport 2016-Q2
2016-05-23 Kvartalsrapport 2016-Q1
2016-04-27 Ordinarie utdelning ADDV B 0.00 SEK
2016-04-27 Ordinarie utdelning ADDV A 0.00 SEK
2016-04-26 Årsstämma 2016
2016-02-22 Bokslutskommuniké 2015
2015-11-10 Kvartalsrapport 2015-Q3
2015-08-17 Kvartalsrapport 2015-Q2
2015-05-22 Kvartalsrapport 2015-Q1
2015-04-27 Ordinarie utdelning ADDV A 0.00 SEK
2015-04-24 Årsstämma 2015
2015-02-19 Bokslutskommuniké 2014
2014-11-05 Kvartalsrapport 2014-Q3
2014-08-15 Kvartalsrapport 2014-Q2
2014-05-21 Kvartalsrapport 2014-Q1
2014-04-10 Ordinarie utdelning ADDV A 0.00 SEK
2014-04-09 Årsstämma 2014
2014-02-20 Bokslutskommuniké 2013
2013-11-05 Kvartalsrapport 2013-Q3
2013-08-08 Kvartalsrapport 2013-Q2
2013-05-20 Ordinarie utdelning ADDV A 0.00 SEK
2013-05-17 Årsstämma 2013
2013-05-14 Kvartalsrapport 2013-Q1
2013-02-21 Bokslutskommuniké 2012
2012-11-06 Kvartalsrapport 2012-Q3
2012-08-09 Kvartalsrapport 2012-Q2
2012-05-14 Kvartalsrapport 2012-Q1
2012-04-02 Ordinarie utdelning ADDV A 0.00 SEK
2012-03-30 Årsstämma 2012
2012-02-23 Bokslutskommuniké 2011
2011-11-04 Kvartalsrapport 2011-Q3
2011-08-10 Kvartalsrapport 2011-Q2
2011-05-05 Kvartalsrapport 2011-Q1
2011-04-06 Ordinarie utdelning ADDV A 0.00 SEK
2011-04-04 Årsstämma 2011
2011-02-07 Bokslutskommuniké 2010
2010-11-04 Kvartalsrapport 2010-Q3
2010-08-12 Kvartalsrapport 2010-Q2
2010-05-21 Ordinarie utdelning ADDV A 0.00 SEK
2010-05-20 Årsstämma 2010
2010-05-06 Kvartalsrapport 2010-Q1
2009-09-25 Ordinarie utdelning ADDV A 0.00 SEK
2009-09-24 Årsstämma 1
2009-09-17 Kvartalsrapport 2009-Q1

Beskrivning

LandSverige
ListaFirst North Stockholm
SektorHälsovård
IndustriMedicinteknik
ADDvise Group erbjuder helhetslösningar till sjukvårds- och forskningsenheter, vilket inkluderar laboratorieinredning, skyddsventilation, samt diverse förbrukningsmaterial. Verksamheten styrs utifrån två affärssegment: Lab och Sjukvård. Kunderna återfinns främst inom den nordiska marknaden, men även på den övriga internationella marknaden och innefattar både kunder inom privat - och offentlig sektor. Bolaget har sitt huvudkontor i Stockholm.
2022-10-28 08:15:00

Juli - september 2022

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 237,0 MSEK (105,6), en ökning med 124,5 %. Organisk tillväxt uppgick till 27,2 %.

Orderingången för perioden uppgick till 268,4 MSEK (107,1), en ökning med 150,7 %. Organisk tillväxt uppgick till 20,6 %.

Justerat EBITDA för perioden uppgick till 36,0 MSEK (14,5)

EBITDA för perioden uppgick till 39,2 MSEK (13,3)

Periodens resultat uppgick till 33,9 MSEK (-1,6)

Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,19 SEK (-0,01)

Operationellt kassaflöde för perioden uppgick till 20,8 MSEK

Januari - september 2022

Nettoomsättningen för perioden uppgick till 631,3 MSEK (310,9), en ökning med 103,0 %. Organisk tillväxt uppgick till 11,4 %.

Orderingången för perioden uppgick till 660,1 MSEK (327,4), en ökning med 101,6 %. Organisk tillväxt uppgick till 10,6 %.

Justerat EBITDA för perioden uppgick till 89,0 MSEK (38,0)

EBITDA för perioden uppgick till 94,7 MSEK (37,9)

Periodens resultat uppgick till 53,0 MSEK (1,0)

Resultat per aktie för perioden uppgick till 0,30 SEK (0,01)

Operationellt kassaflöde för perioden uppgick till 42,9 MSEK

VD-kommentar

Ett starkt kvartal med kraftig organisk tillväxt och förbättrade marginaler

Tredje kvartalet präglades av kraftig organisk tillväxt och förbättrade marginaler. Den organiska nettoomsättningstillväxten uppgick till 27,2 %. Tillväxten var framförallt driven av ökad efterfrågan från våra kunder, avtagande störningar i underleverantörsled och en förmånlig valutautveckling. Även orderingång var fortsatt stark och under kvartalet ökade den organiskt med 20,6 %.

Justerat EBITDA förbättrades jämfört med tredje kvartalet 2021 och uppgick till 36,0 MSEK (14,5). Vi har arbetat systematiskt med att förbättra våra marginaler och trots en utmanade miljö med inflation och prisökningar har vi kunnat stärka vår EBITDA-marginal genom att föra över kostnadsökningar ner i kundled. Även valutamedvind och förvärv har bidragit till marginalförstärkningen. Under kvartalet ökade koncernens justerade EBITDA-marginal till 15,2 % (13,7).

Våra underliggande marknader visar fortsatt styrka. Aktiviteten inom vårt affärsområde Sjukvård är fortsatt hög och utrustning som används i den dagliga vården har hög förbrukningsnivå inte minst på den amerikanska marknaden som utgör mer än 50 % av vår verksamhet och intäkter. När det gäller utrustning till sjukhus som kräver investeringsbeslut kan vi se en viss avvaktan. Av koncernens totala intäkter utgör dock kapitalvaror till sjukhus i USA mindre än 5 %.

Investeringar i forskningsanläggningar med tillhörande utrustning är fortsatt god. Många projekt som saktade in under pandemin håller på att slutföras och det driver även försäljning av instrument och förbrukningsmaterial som används inom forskning. Vi ser en kraftig ökning av renrumsprojekt i Mellanöstern. Dessa investeringar är ofta kopplade till USD och oljeprisutveckling. Vi färdigställer bland annat ett stort renrumsprojekt i Egypten som ska användas för produktion av mRNA-vaccin.

Koncernens orderstock är på historiskt höga nivåer. Det i kombination med god organisk tillväxt i orderingången gör att vi har bra visibilitet med en förväntan om fortsatt starka kvartal.

Vi jobbar fortsatt aktivt för att identifiera kompletterande förvärv. Utbudet av bolag som passar i något av våra två affärsområden är god. Under tredje kvartalet kan vi också se en viss multipelnedgång i privata M&A-affärer, inte minst i Sverige. De marknader som är prioriterade för oss att växa inom är Norden, USA och UK. Det är marknader med starkt fokus på högkvalitativ forskning och sjukvård där det också finns olika men väl fungerande sjukvårdssystem. Koncernens räntebärande nettoskuld är proforma under vårt långsiktiga mål om 3,0 gånger EBITDA. Vid utgången av tredje kvartalet uppgick den till 2,8 gånger proforma EBITDA. Det gör att vi har fina möjligheter att fortsätta att genomföra kompletterande förvärv.

Rikard Akhtarzand, VD, ADDvise Group AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Rikard Akhtarzand, VD

Tel 08-128 766 08, e-post: rikard.akhtarzand@addvisegroup.se

Sebastian Robson, Finanschef

Tel 070-441 84 48, e-post: sebastian.robson@addvisegroup.se

ADDvise Group AB (publ), Grev Turegatan 30, 114 38 Stockholm

Viktig information:

Denna information är sådan information som ADDvise Group AB är skyldiga att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 oktober 2022 kl. 08.15 CEST.

ADDvise finansiella rapporter finns tillgängliga på ADDvise hemsida, https://www.addvisegroup.se/investor-relations/finansiella-rapporter/

Delårsrapporten publiceras i en svensk och en engelsk version. Den svenska versionen utgör originalversionen.

Om ADDvise Group

ADDvise Group AB (publ) är en ledande leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter. Koncernen består av två affärsområden, Lab och Sjukvård. Försäljning sker globalt. Koncernen har en tydlig förvärvsstrategi med syfte att höja aktieägarvärdet och bredda verksamheten - både geografiskt och produktmässigt. ADDvise Groups aktier är listade på Nasdaq First North Premier Growth Market och Mangold Fondkommission AB, 08-503 015 50, CA@mangold.se,är bolagets Certified Adviser. Ytterligare information finns på www.addvisegroup.se.