11:22:14 Europe / Stockholm

Bifogade filer

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Beskrivning

LandFinland
ListaMid Cap Stockholm
SektorFastigheter
IndustriProjektering
Adapteo är verksamma inom fastighetsbranschen. Affärsverksamheten är inriktad mot uthyrning, leasing samt försäljning av modulära byggnader och offentliga lokaler. Kunderna återfinns inom den offentliga sektorn, bland större företagskunder, samt bland privata kunder. Störst verksamhet återfinns inom den nordiska marknaden. Bolaget har sitt huvudkontor i Vanda.

Kalender

2020-11-18 Kvartalsrapport 2020-Q3
2020-08-07 Kvartalsrapport 2020-Q2
2020-05-14 Kvartalsrapport 2020-Q1
2020-04-24 Ordinarie utdelning ADAPT 0.00 SEK
2020-04-23 Årsstämma 2019
2020-02-14 Bokslutskommuniké 2019
2019-11-15 Kvartalsrapport 2019-Q3
2020-02-20 13:45:00

Adapteo Oyj Pörssitiedote 20.2.2020 klo 13.45 CET

Adapteo Oyj ("Yhtiö") on 20.2.2020 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Nordea Funds Oy:ta.

Ilmoituksen mukaan Nordea Funds Oy:n omistusosuus Yhtiön osakkeista ja äänistä on 19.2.2020 noussut yli 5 prosentin rajan. Nordea Funds Oy:llä on yhteensä 2 182 669 osaketta ja 2 237 574 ääntä, mikä vastaa 4,88 prosenttia Adapteon osakkeista ja 5,01 prosenttia äänistä.

Adapteolla on yhteensä 44 682 697 osaketta, joista kukin osake tuottaa yhden (1) äänen.

Nordea Funds Oy:n osuus ilmoituksen mukaan:

  % osakkeista % osakkeista ja Yhteenlaskettu Kohdeyhtiön
äänistä %-osuus (A+B) osakkeiden
ja rahoitusvälineiden ja äänten
äänistä (A) kautta kokonaismäärä
(B)
Osuus liputusrajan 4,88% 0,00 4,88% 44,682,697
saavuttamisen osakkeista, osakkeista,
tai rikkoutumisen 5,01% 5,01% äänistä
jälkeen äänistä
Edellisessä - - -  
liputusilmoituksessa
ilmoitettu osuus
(jos liputettu)

Tiedot omistus- ja ääniosuudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänioikeudet:

Osakesarja/ Osakkeiden Osakkeiden Osakkeiden Osakkeiden ja ääni-
osakelaji ja ääni- ja ääni- ja ääni- oikeuksien %-osuus
oikeuksien oikeuksien oikeuksien
lukumäärä lukumäärä %-osuus
ISIN-koodi Suora (AML Välillinen Suora (AML Välillinen (AML 9:6
(jos 9:5) (AML 9:6 9:5) ja 9:7)
mahdollista) ja 9:7)
FI4000383898 2 182 669 - 4,88% -
osakkeista, osakkeista,
2 237 5,01%
574 äänistä äänistä
A YHTEENSÄ 2 182 669   4,88%  
osakkeista, osakkeista,
2 237 5,01%
574 äänistä äänistä

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet:

Rahoitus Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa Osakkeiden Osakkeiden
- (osakeomistus/ ja ääni- ja ääni-
välineen oikeuksien oikeuksien
luonne nettoarvon lukumäärä %-osuus
tilitys)
           
           
           
      B YHTEENSÄ    

Liputusvelvollinen ei ole minkään luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön määräysvallassa eikä ilmoitusvelvollisella määräysvaltayhteisöjä, joilla on suora tai välillinen osuus kohdeyhtiössä.