01:07:29 Europe / Stockholm

Kalender

2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-15 Ordinarie utdelning ABERA 0.00 SEK
2022-06-14 Årsstämma 2022
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-11 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-03 Ordinarie utdelning ABERA 0.00 SEK
2021-02-23 Bokslutskommuniké 2020

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Abera Bioscience är verksamma inom bioteknik. Bolaget är specialiserade inom utveckling av vacciner baserat på egenutvecklad och patenterad plattform. Tekniken används huvudsakligen i utvecklingen av nya vacciner där fokus återfinns inom huvudområdena pneumokocker och immunonkologi. Verksamheten återfinns runtom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2012 och har sitt huvudkontor i Solna.
2021-02-24 08:01:00

Idag, den 24 februari 2021, inleds handeln i Abera Bioscience AB:s ("Abera" eller "Bolaget") aktier på Spotlight Stock Market ("Spotlight"). Aktier handlas under kortnamnet "ABERA" och ISIN-kod för aktien är SE0015245097.  

Nyemission av aktier inför notering
Noteringen på Spotlight Stock Market har föregåtts av en övertecknad nyemission om totalt cirka 24,1 MSEK. Nyemissionen tecknades till totalt cirka 220,3 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 915 procent. Bolaget tillförs därmed cirka 24,1 MSEK före emissionskostnader om cirka 2,3 MSEK. Genom nyemissionen kommer Abera att tillföras cirka 950 nya aktieägare.

VD Maria Alriksson kommenterar:
"Det har varit fantastiskt att få uppleva det enorma intresset för Bolaget och vi är mycket glada och tacksamma över detta. Framförallt är vi glada över att så många ser potentialen i Abera och vår verksamhet. Vi ser nu fram emot att verka som ett noterat bolag och ta del av de möjligheter det medför."

Finansiell rådgivare, legal rådgivare och emissionsinstitut
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare, Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare och Nordic Issuing agerar emissionsinstitut till Abera i samband med nyemissionen.