00:07:47 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-15 Ordinarie utdelning ABERA 0.00 SEK
2022-06-14 Årsstämma 2022
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-11 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-03 Ordinarie utdelning ABERA 0.00 SEK
2021-02-23 Bokslutskommuniké 2020

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Abera Bioscience är verksamma inom bioteknik. Bolaget är specialiserade inom utveckling av vacciner baserat på egenutvecklad och patenterad plattform. Tekniken används huvudsakligen i utvecklingen av nya vacciner där fokus återfinns inom huvudområdena pneumokocker och immunonkologi. Verksamheten återfinns runtom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2012 och har sitt huvudkontor i Solna.
2021-09-09 09:46:05

Som tidigare meddelats har den vaccinplattform som utvecklats av Abera Bioscience AB ("Abera" eller "Bolaget") använts i ett samarbete mellan forskare på Johns Hopkins University School of Medicine (Baltimore, USA) och Vrije Universiteit (Amsterdam, Nederländerna) för att ta fram och testa en ny, nasal vaccinkandidat mot SARS-CoV-2. Nu har tidigare publicerad data kompletterats med ytterligare analyser som visar på att den vaccinkandidaten skyddar mot sjukdom och ger upphov till neutraliserande antikroppar mot både den ursprungliga och delta-varianten av viruset. Vidare visas att förekomsten av virus i såväl näsa som lungor minskar i jämförelse med obehandlade grupper.

Som tidigare kommunicerats har Aberas innovativa vaccinplattform, som gör det möjligt att fästa sjukdomsspecifika antigen till s.k. OMVs (Outer Membrane Vesicles), använts av Johns Hopkins University School of Medicine och Vrije Universiteit Amsterdam för att utveckla en vaccinkandidat mot SARS-CoV-2 som kan administreras nasalt. I studien användes Aberas plattform genom att OMVs dekorerades med SARS-CoV-2 Spike-protein och vaccinet testades i en infektionsmodell i hamster. Den tidigare publicerade pre-printen har nu kompletterats med ytterligare data som visar på att vaccinkandidaten ger upphov till neutraliserande antikroppar mot både den ursprungliga och delta-varianten av viruset samt lokalt skydd i näsans slemhinna. Tidigare data visade på höga antikroppskoncentrationer och sänkta viruskoncentrationer i lungorna vilket resulterade i skydd mot lungpatologi och andra sjukdomssymtom vid infektion med levande SARS-CoV-2-virus.

"Författarna till artikeln framhäver många av de möjligheter som Aberas vaccinplattform har, bl.a. dess mångsidighet då den fungerar som ett plug'n'play-system där en rad olika antigen kan fästas till OMV och snabbt skapa nya vacciner. Exempelvis skulle stora mängder OMVs kunna produceras och lagerhållas för att, vid nya sjukdomsutbrott, snabbt skapa passande vacciner. De framhäver dessutom skalbarhet, stabilitet och att plattformen inte kräver ytterligare adjuvant då OMV fungerar som adjuvant i sig själv. Det är glädjande att fler och fler får upp ögonen för fördelarna med denna teknologi", säger Maria Alriksson VD på Abera Bioscience.

"Det är få vaccin mot Covid-19 under utveckling som är anpassade till att ges via näsan men intresset kring dessa har ökat de senaste månaderna då man har sett att även fullt vaccinerade kan bära på, och överföra smitta. Det skulle finnas stora vinster med ett vaccin som kan minska förekomsten och tillväxten av virus i näsan för att på så sätt minska smittspridningen. I händelse av att en starkare finansiell partner är intresserad av att ta projektet vidare är vi öppna för att licensiera ut vår plattform. Skulle nya varianter eller sjukdomar uppträda har vi visat att när antigen har identifierats kan Abera på kort tid skapa nya, anpassade vaccinkandidater", fortsätter Maria Alriksson

Länk till manuskriptet
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2021.06.28.450181v2