17:24:49 Europe / Stockholm

Kurs & Likviditet

Kursutveckling och likviditet under dagen för detta pressmeddelande

Kalender

2025-02-13 Bokslutskommuniké 2024
2024-11-13 Kvartalsrapport 2024-Q3
2024-08-21 Kvartalsrapport 2024-Q2
2024-06-13 Ordinarie utdelning ABERA 0.00 SEK
2024-06-12 Årsstämma 2024
2024-05-14 Kvartalsrapport 2024-Q1
2024-02-09 Bokslutskommuniké 2023
2023-11-14 Kvartalsrapport 2023-Q3
2023-08-16 Kvartalsrapport 2023-Q2
2023-06-15 Ordinarie utdelning ABERA 0.00 SEK
2023-06-14 Årsstämma 2023
2023-05-11 Kvartalsrapport 2023-Q1
2023-02-23 Bokslutskommuniké 2022
2022-11-10 Kvartalsrapport 2022-Q3
2022-08-16 Kvartalsrapport 2022-Q2
2022-06-15 Ordinarie utdelning ABERA 0.00 SEK
2022-06-14 Årsstämma 2022
2022-05-11 Kvartalsrapport 2022-Q1
2022-02-23 Bokslutskommuniké 2021
2021-11-10 Kvartalsrapport 2021-Q3
2021-08-11 Kvartalsrapport 2021-Q2
2021-05-12 Kvartalsrapport 2021-Q1
2021-05-03 Ordinarie utdelning ABERA 0.00 SEK
2021-02-23 Bokslutskommuniké 2020

Beskrivning

LandSverige
ListaSpotlight
SektorHälsovård
IndustriBioteknik
Abera Bioscience är verksamma inom bioteknik. Bolaget är specialiserade inom utveckling av vacciner baserat på egenutvecklad och patenterad plattform. Tekniken används huvudsakligen i utvecklingen av nya vacciner där fokus återfinns inom huvudområdena pneumokocker och immunonkologi. Verksamheten återfinns runtom den nordiska marknaden. Bolaget grundades under 2012 och har sitt huvudkontor i Solna.
2022-03-29 12:32:08

Abera Bioscience ("Abera" eller "Bolaget") tar nu nästa stora steg i utveckling mot kliniska prövningar för sin vaccinkandidat mot pneumokocker, Ab-01.12 genom att teckna samarbetsavtal med NorthX Biologics för uppskalning och GMP-tillverkning. NorthX Biologics ("NorthX") är ett svenskt bolag med fokus på processutveckling och storskalig produktion av avancerade biologiska läkemedel och har dessutom nyligen etablerat en innovationshubb för att på ett mer långsiktigt sätt kunna stötta samarbetspartners att nå sina mål.  

Abera Bioscience är ett bioteknikbolag som utvecklar vaccinkandidater baserade på patenterade vaccinplattformar. Bolagets huvudkandidat, Ab-01.12, är ett universellt vaccin mot pneumokocker som ges som nässpray. Enligt tidigare kommunikation arbetar bolaget med att förbereda vaccinkandidaten för kliniska studier i människa där uppskalning av produktionsprocessen, tillverkning enligt GMP (General Manufacturing Practices) samt toxikologiska studier är viktiga milstolpar.

Abera har nu tecknat ett avtal med NorthX Biologics om tillverkning av Ab-01.12 enligt GMP för användning i kliniska studier. Verifiering av processen planeras i ett innovativt samarbete mellan Abera, NorthX och Testa Center i linje med visionen för NorthX innovationshubb och den statliga satsning som gjorts inom svenskt Life Science som stöttas av Vinnova. Testa Center är en testbädd inom bioprocessteknologi som skapats av regeringen, Cytiva och Vinnova i syfte ge innovativa bolag en fysisk möjlighet att testa sina processer inför GMP-tillverkning.

"Efter att har utvärderat ett flertal aktörer föll det sig naturligt att gå med det svenska bolaget NorthX Biologics. Detta då de med sina mer än 30 års erfarenhet inom GMP och tillverkning bäst motsvarade de krav på kunskap, flexibilitet och förmåga att leverera som Abera eftersökt. De är snabba och kostnadseffektiva. Vi har tillsammans med NorthX utarbetat en plan för accelererad utveckling av Ab-01.12 där vi räknar med att kunna initiera toxikologiska studier under Q4 2022 och hoppas kunna lämna in vår dossier och ansökan om att inleda kliniska studier Fas 1 för Ab-01.12 under första halvåret 2023. NorthX innovationshubb för vaccinutveckling är ett spännande initiativ där vi som vaccinplattformsbolag redan ser flera möjligheter till olika samarbeten", säger Maria Alriksson, VD på Abera Bioscience.

"Vi på NorthX är stolta över det här samarbetsavtalet. Abera är just den sortens aktör vi har strävat efter att få jobba med i vår innovationshubb - innovationsdrivna vaccinföretag med hög forskningsnivå och kunskap om sin egen process samtidigt som de redan har ett flertal spännande projekt i pipeline. Abera lyser av ambition och har tydliga mål vi gärna vill hjälpa dem att nå. Aberas vaccinplattform med sin plug'n'play-teknologi är spännande och skapar möjligheter till flera nya vaccinprojekt framöver", säger Eva-karin Gidlund Head of Alliance and Innovation på NorthX Biologics.

Ab-01.12 är en vaccinkandidat mot pneumokocker som tillverkas genom en innovativ teknologi för att skydda mot alla varianter av bakterien. Pneumokocker är en bakterie som i lättare form orsakar öron- och bihåleinflammation men som också orsakar allvarlig lunginflammation, sepsis och hjärnhinneinflammation. Pneumokocker drabbar framförallt barn och äldre och orsakar 1,5-2 miljoner dödsfall per år, vilket gör denna bakteriella infektion till en av de vanligaste dödsorsakerna för barn under fem år världen över. Det finns närmare hundra varianter av bakterien där dagens vaccin endast skyddar mot ett tjugotal av dessa. Aberas kandidat Ab-01.12 bygger på Aberas vaccinplattform BERA där OMV (Outer Membrane Vesicles) dekoreras med universella antigen från pneumokocker vilket ger ett bredare skydd mot sjukdomen. Vaccinet kommer ges som nässpray och har i pre-kliniska studier visat stark effekt genom att minska förekomsten av bakterier i näsans slemhinna till en tusendel jämfört med ovaccinerade. Denna effektivitet som visats i pre-kliniska data för Ab-01.12 innebär att man stoppar bakterien redan innan den tar sig in i kroppen och orsakar sjukdom.